ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การใช้ร่วมกัน HOW TO: โฟลเดอร์ Windows โดยใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับ NFS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324089
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
UNIX ใช้โพรโทคอลระบบแฟ้มเครือข่าย (NFS) เพื่อใช้แฟ้มและโฟลเดอร์บนเครือข่ายร่วมกัน คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับคอมโพเนนต์ NFS ใน Windows Services สำหรับ UNIX ไปยังทรัพยากรระบบแฟ้ม Windows ไปยังไคลเอนต์ UNIX และ Linux ที่ใช้งานร่วมกัน โดยใช้ NFS ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับ NFS v3 คุณสามารถใช้ Server สำหรับ NFS เพื่อให้ทำงานร่วมกันและการโยกย้ายในสภาพแวดล้อมแบบผสมได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณใช้ Windows คุณสามารถใช้ Windows Explorer หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งใน Windows Nfsshare.exe แฟ้มไปยังไคลเอนต์ UNIX ที่ใช้ร่วมกัน

back to the top

การใช้ร่วมกันของโฟลเดอร์ Windows โดยใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับ NFS

คุณสามารถใช้ Server สำหรับ NFS เพื่อทำให้ทรัพยากรที่ใช้ Windows พร้อมใช้งานไปยังไคลเอนต์ UNIX และ Linux โดยใช้โพรโทคอล NFS คุณสามารถใช้ Windows Explorer หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Nfsshare.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน โดยใช้ Nfsshare.exe:
 1. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows โดยใช้บัญชีระดับผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter เพื่อใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ไปยังไคลเอนต์ NFS และอนุญาตให้เข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ:

     nfsshare -o anon =ใช่share_name=ไดรฟ์:เส้นทาง
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter เพื่อลบการแชร์ NFS:

     nfsshareshare_name/delete
 5. ประเภท::nfsshare /แล้ว กด ENTER เพื่อแสดงพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ได้กับ Nfsshare
เมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน โดยใช้ Windows Explorer:
 1. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows โดยใช้บัญชีระดับผู้ดูแลระบบ
 2. เปิด Windows Explorer
 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้อง การใช้ร่วมกัน แล้ว คลิกการใช้ร่วมกัน.
 4. คลิกการnfs ที่ใช้ร่วมกันแท็บ แล้วคลิกใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน.
 5. การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกตกลง.หมายเหตุ:: Microsoft แนะนำให้ คุณติดตั้งบริการการแมปชื่อของผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งบนเครือข่ายของคุณต้องแมปชื่อผู้ใช้ UNIX และ Windows กัน โปรดดูบทความ Kb ของเราเกี่ยวกับบริการการแมปชื่อของผู้ใช้ในส่วนการอ้างอิงของเรา
back to the top

การแก้ไขปัญหา

ถ้ามีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NFS บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ตัวควบคุมโดเมน คุณต้องติดยังตั้ง Server สำหรับโมดูล NFS การรับรองความถูกต้องของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับโมดูลการพิสูจน์ตัวจริงของ NFS คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324086HOW TO: มีเซ็ตอัพ Server สำหรับ NFS
back to the top

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของงานบำรุงรักษาหลังจากการย้ายจาก UNIX Windows คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324539วิธีการ: ดำเนินการบำรุงรักษาและงาน Ancillary หลังจากการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และกำหนดค่าบริการการแมปชื่อของผู้ใช้ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324073HOW TO: ตั้งค่าคอนฟิกการแมปชื่อผู้ใช้

back to the top
คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ