วิธีการ: ใช้ชื่อส่วนหัวของโฮสต์เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกหลายเว็บไซต์ใน Internet Information Services 6.0

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324287
สรุป
บทความนี้ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการโฮสต์หลายเว็บไซต์โดยใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) เดียว

Microsoft Internet Information Services (IIS) อนุญาตให้คุณแมปหลายเว็บไซต์ มีหมายเลขพอร์ตเดียวกันไปยังที่อยู่ IP เดียว โดยใช้คุณลักษณะเรียกว่าชื่อส่วนหัวของโฮสต์ โดยการกำหนดโฮสต์เฉพาะชื่อหัวข้อไปยังแต่ละเว็บไซต์ คุณลักษณะนี้อนุญาตให้คุณแมปมากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ไปยังที่อยู่ IP นั้น

back to the top

การตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อส่วนหัวของโฮสต์

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ โดยการใช้คุณลักษณะชื่อส่วนหัวของโฮสต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก รีสตาร์ทชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยาย*<b00> </b00> ชื่อเซิร์ฟเวอร์(ตำแหน่ง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์), แล้ว ขยาย เว็บไซต์.
 3. คลิกขวาเว็บไซต์ที่คุณต้องการ และคลิก คุณสมบัติ.

  ที่ ชื่อเว็บไซต์ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น (ที่ใด เว็บ sitename คือชื่อของเว็บไซต์ที่คุณเลือก)
 4. คลิก เว็บไซต์ แท็บ และจากนั้นในการ ที่อยู่ IP รายการ การเลือกอยู่ IP ที่คุณต้องการกำหนดให้กับเว็บไซต์นี้
 5. คลิก ขั้นสูง.
 6. ภายใต้identities หลาย ๆ ค่าสำหรับเว็บไซต์นี้คลิกอยู่ IP และจากนั้น คลิก แก้ไข.

  รหัสเว็บไซต์ขั้นสูงกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 7. ในการ ชื่อส่วนหัวของโฮสต์ กล่อง ส่วนหัวของโฮสต์ที่คุณต้องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์www.example1.com. เพิ่มหมายเลขพอร์ตที่ เลือก IPaddress ที่ในรายการ และจากนั้น คลิก OK.

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์นี้กับ additionalidentities คลิก เพิ่ม. ใช้อยู่ IP เดียวกันและพอร์ต TCP แต่ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำเนื่อง และจากนั้น คลิก OK. ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเข้าถึงเว็บไซต์เดียวกันจาก boththe อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเฉพาะ คุณสามารถกำหนดค่าข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์ในรูปแบบที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
    IP Address   TCP Port Host Header Name  192.168.0.100  80    www.example1.com  192.168.0.100  80    example1.com					
 8. ในกล่องโต้ตอบขั้นสูงหลายเว็บ SiteConfigurationคลิก OK.
 9. ในการ ชื่อเว็บไซต์ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ คลิก OK.

  คุณกลับไปยังหน้าต่างของ IIS
 10. คลิกขวาที่เว็บไซต์ต่อไปที่คุณต้องการ และคลิกคุณสมบัติ.
 11. ในการ ที่อยู่ IP รายการ เลือกอยู่ IP เดียวกันกับที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 4 คลิ andthen ขั้นสูง.
 12. ภายใต้identities หลาย ๆ ค่าสำหรับเว็บไซต์นี้คลิกอยู่ IP และจากนั้น คลิก แก้ไข.

  รหัสเว็บไซต์ขั้นสูงกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 13. ในการ ชื่อส่วนหัวของโฮสต์ กล่อง พิมพ์คำ ไม่ซ้ำกัน ส่วนหัวของโฮสต์สำหรับเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์www.example2.comเพิ่มหมายเลขพอร์ตที่ เลือก IPaddress ที่ในรายการ และจากนั้น คลิก OK.
 14. ในกล่องโต้ตอบขั้นสูงหลายเว็บ SiteConfigurationคลิก OK.
 15. ในการ ชื่อเว็บไซต์ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ คลิก OK.

  คุณกลับไปยังหน้าต่างของ IIS
 16. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 10 ถึง 15 สำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณ wanthosted บนที่อยู่ IP นี้
 17. ลงทะเบียนชื่อส่วนหัวของโฮสต์ กับระบบ nameresolution ที่เหมาะสมเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ตัวอย่างเช่น หรือ ใน thecase ของเครือข่ายขนาดเล็ก แฟ้มโฮสต์
เว็บไซต์ในขณะนี้ได้ถูกกำหนดค่าให้ยอมรับการร้องขอเว็บขาเข้า โดยยึดตามชื่อส่วนหัวของโฮสต์

back to the top

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่ได้กำหนดโฮสต์ชื่อหัวข้อไปเว็บไซต์เริ่มต้น หลายโปรแกรมที่คาดว่าจะเริ่มต้นเว็บไซต์เพื่อใช้อยู่ IP ของ (ทั้งหมดไม่ถูกมอบหมาย), TCP พอร์ต 80 และไม่มีชื่อส่วนหัวของโฮสต์

back to the top

การแก้ไขปัญหา

 • ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ โดยใช้อยู่ IP:

  เนื่องจากมีการ กำหนดค่าให้ใช้อยู่ IP มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ คุณต้องเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อส่วนหัวของโฮสต์ เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ โดยใช้ที่อยู่ IP คุณ receivethe ต่อไปนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
  เพจที่ไม่สามารถ befound

  เพจที่คุณกำลังค้นสำหรับอาจจะถูกเอาออก ออก itsname ทรานซิสชั่นท์ หรือไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว
 • ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อส่วนหัวของโฮสต์:

  ชื่อโฮสต์หลายต้องถูกแมปกับ IPaddress เดียว โดยการใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS หรือแฟ้มโฮสต์
back to the top
kbiis600

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 324287 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/21/2015 04:52:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbwebservices kbappservices kberrmsg kbhowto kbhowtomaster kbinfo kbtool kbmt KB324287 KbMtth
คำติชม