วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด 15401

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324321
สรุป
คุณอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ Microsoft Windows NT หรือกลุ่ม Microsoft Windows NT เป็นล็อกอิน กับ Microsoft SQL Server หรือ เมื่อคุณย้ายล็อกจากเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนหนึ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนอื่น:
ข้อผิดพลาด 15401: ผู้ใช้ Windows NT หรือกลุ่ม '% s' ไม่พบ ตรวจสอบชื่ออีกครั้ง
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขปัญหานี้

back to the top

ไม่มีล็อกอินอยู่

 1. ตรวจสอบว่า การเข้าสู่ระบบ Windows ยังคงอยู่ในโดเมน ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณอาจลบล็อกอินของ Windows เพื่อระบุเหตุผล และคุณอาจไม่สามารถให้สิทธิ์ที่เข้าล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. ตรวจสอบว่า คุณมีชื่อโดเมนและการเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องสะกด และคุณกำลังใช้รูปแบบต่อไปนี้:
  โดเมน\ผู้ใช้
 3. ถ้าการเข้าสู่ระบบมี อยู่ และถูกต้อง และคุณยังได้รับข้อผิดพลาด ดำเนินการต่อไปในส่วนต่อไปนี้ในบทความนี้
back to the top

ตัวระบุความปลอดภัยที่ซ้ำกัน

ในโดเมน Windows ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยเฉพาะ (Sid) กำหนดไว้ในการล็อกอินของ Windows ในโดเมน เมื่อคุณเพิ่มการล็อกอินของ Windows เป็นล็อกอินของ sql SERVER, SID ที่ถูกเก็บไว้ในตารางระบบใน SQL Server ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มเข้าสู่ระบบใหม่ซึ่งมี SID เดียวกันเป็นการล็อกอินของ sql SERVER ที่มีอยู่ 15401 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
หมายเหตุ ใน SQL Server 2005, SIDs ที่ซ้ำกันไม่ได้
 1. เมื่อต้องการตรวจสอบนี้ว่าสาเหตุของข้อผิดพลาดของคุณ เรียกใช้รหัสต่อไปนี้เทียบกับต้นแบบในขณะที่คุณเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ SQL เป็นสมาชิกของsysadminของฐานข้อมูล:
  SELECT name FROM syslogins WHERE sid = SUSER_SID ('YourDomain\YourLogin')
 2. ถ้าแถวจะถูกส่งกลับจากแบบสอบถามนี้ SID ซ้ำกันเป็นสาเหตุของปัญหาของคุณ
 3. สาเหตุที่เป็นไปได้ที่หนึ่งของสถานการณ์สมมตินี้กำลังโหลดฐานข้อมูลหลักจากเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนอื่น ล็อกอินในโดเมนอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมี SID เดียวกันเป็นการเข้าสู่ระบบที่คุณกำลังพยายามที่เพิ่มในโดเมนนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่คุณมีระบบโคลนหรือที่เป็นโกสต์
 4. คุณต้องใช้sp_revokeloginเพื่อปล่อยเข้าสู่ระบบ ด้วย SID ตรงกัน หรือ อย่างถูกต้องเมื่อต้องเก็บล็อกที่มีอยู่ แมปล็อกจากโดเมนเก่าเพื่อล็อกอินในโดเมนใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  314546วิธีการย้ายฐานข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server
back to the top

ความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้อง

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 15401 เมื่อตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนที่เข้าสู่ระบบที่ตั้งอยู่ (เหมือนกันหรือโดเมนอื่น) ไม่มีเหตุผลบางประการ
 1. ถ้าล็อกอินในโดเมนอื่นกว่า SQL Server ตรวจสอบว่า มี trusts ที่ถูกต้องอยู่ระหว่างโดเมน
 2. ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนการเข้าสู่ระบบจะสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้คำสั่งpingจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ตรวจสอบทั้งที่อยู่ IP และชื่อของตัวควบคุมโดเมน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง ping คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  102908วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP ด้วย Windows 2000 หรือ Windows NT
back to the top

เทียบตรงตัวพิมพ์

คุณอาจประสบปัญหาตรงตัวพิมพ์ ซึ่งอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
245768 Unicode ที่เทียบ collating ลำดับและล็อกอินของ Windows NT
ในกรณีนี้ ใช้sp_configureหรือsp_helpsortกระบวนงานตรวจสอบการเรียงลำดับหรือจัดเรียงของอินสแตนซ์ของ SQL Server เป็นกรณีที่เป็นความลับที่เก็บไว้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่เทียบ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความอ้างอิง (Q245768) เพื่อเพิ่มการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

2770837 การแก้ไข: "ผู้ใช้ Windows NT หรือกลุ่ม 'Domain_name\User_name' ไม่พบ" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเพิ่มการเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 ที่เทียบ
ในสถานการณ์นี้ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้ของ Microsoft Windows NT หรือกลุ่มเป็นล็อกอิน SQL Server 2008 ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่เทียบ ดูส่วน "การแก้ปัญหา" ในการปรับปรุง 2770837

back to the top

บัญชีภายใน

ภายในเครื่อง (ที่ไม่ใช่-) บัญชีโดเมนจำเป็นต้องมีการจัดการเป็นพิเศษ ถ้าคุณพยายามจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ท้องถิ่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนถูกต้อง:
322988 sp_grantlogin ล้มเหลว "NT AUTHORITY\SYSTEM" บน Microsoft Windows NT 4.0
 1. เมื่อต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่องล็อกอินของ sql SERVER บน Windows NT 4.0 ดูขั้นตอนในบทความ Q322988 ในฐานความรู้ของ Microsoft
 2. เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มท้องถิ่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณต้องใช้มีอยู่ในระบบเป็นโดเมน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  216808ใช้ BUILTIN\Group เพื่ออนุญาตให้เข้าไปที่กลุ่ม Windows NT ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
back to the top

แก้ปัญหาชื่อ

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มการเข้าสู่ระบบหรือกลุ่ม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 15401

ตรวจสอบว่า กลไกความละเอียดของชื่อ (เช่น WINS, DNS โฮสต์ หรือ LMHOSTS) มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 324321 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/27/2012 06:08:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup

 • kbhowtomaster kbmt KB324321 KbMtth
คำติชม