ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการติดตั้งตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft และบริการหลักของ XML ของ Microsoft (MSXML)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324460
คำแนะนำ
ด้วย Microsoft XML Core Services (MSXML), เคย เรียกกันว่าเป็นการแยกวิเคราะห์ XML Microsoft ลูกค้าสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ XML ที่ตามมาตรฐาน XML World Wide Web Consortium (W3C) MSXML เป็นคอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) นับตั้งแต่รุ่น W3C DOM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นของตัวแยกวิเคราะห์ MSXML และผลิตภัณฑ์ที่มีกระจายด้วย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269238รายละเอียด: รายการของเวอร์ชันของตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft
MSXML ตามแบบ m.n แผนการกำหนดรุ่น โดยที่mและnหลักระบุ และย่อยรุ่น ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น MSXML 4.0 บ่งชี้ตัวแยกวิเคราะห์รุ่น 4.0

MSXML รุ่นใดก็สามารถติดตั้งเคียงข้างร่วมกับ MSXML รุ่นอื่น ๆ
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft และบริการหลักของ XML ของ Microsoft (MSXML)
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง 3.0 ตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft

เมื่อต้องการติดตั้ง 3.0 ตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบว่า ระบบปฏิบัติการไปตามข้อกำหนดในการติดตั้ง 3.0 ตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft หรือไม่

  ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ถูกสนับสนุน โดย 3.0 ตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft:
  • Windows 2000
  • Windows Server 2003
  • Windows XP
 2. ดาวน์โหลด Microsoft XML Parser 3.0

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft 3.0 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  308480วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Microsoft XML 3.0
 3. ติดตั้งตัวแยกวิเคราะห์ Microsoft XML 3.0

วิธีการติดตั้ง Microsoft XML Core บริการ 4.0

เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft XML Core บริการ 4.0 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบว่า ระบบปฏิบัติการไปตามข้อกำหนดในการติดตั้ง Microsoft XML Core บริการ 4.0

  ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ถูกสนับสนุน โดย Microsoft XML Core บริการ 4.0:
  • Windows 2000
  • Windows Server 2003
  • Windows XP
 2. ดาวน์โหลดบริการหลักของ XML ของ Microsoft 4.0

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด Microsoft XML Core บริการ 4.0 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  818409วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดของ Microsoft XML 4.0
 3. ติดตั้งบริการหลักของ XML ของ Microsoft 4.0

วิธีการติดตั้ง Microsoft XML Core บริการ 5.0

คำอธิบายที่แน่นอนสำหรับ MSXML 5.0 มีMSXML 5.0 สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office MSXML 5.0 สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office จะรวมอยู่ใน Microsoft Office 2003 เมื่อต้องการติดตั้ง MSXML 5.0 สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office คุณต้องติดตั้ง Office 2003

วิธีการติดตั้ง Microsoft XML Core บริการ 6.0

เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft XML Core บริการ 6.0 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบว่า ระบบปฏิบัติการไปตามข้อกำหนดในการติดตั้ง Microsoft XML Core บริการ 6.0

  ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ถูกสนับสนุน โดย Microsoft XML Core บริการ 4.0:
  • Windows 2000 Service Pack ที่ 4
  • Windows Server 2003
  • Windows XP Service Pack 1 และรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
 2. ดาวน์โหลดบริการหลักของ XML ของ Microsoft 6.0

  เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft XML Core บริการ 6.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=993C0BCF-3BCF-4009-BE21-27E85E1857B1
 3. ติดตั้งบริการหลักของ XML ของ Microsoft 6.0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ