ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HOW TO: โยกย้ายข้อมูลของเว็บไซต์ในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324538
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายขั้นตอนพื้นฐานที่คุณควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังย้ายเอกสารเว็บไซต์จาก UNIX ไปยัง Windows

บทความนี้เป็นหนึ่งในชุดรายการของบทความที่มีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการดำเนินการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

บทความในชุดนี้รวมต่อไปนี้:
324215HOW TO: เตรียมสำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
323970HOW TO: เตรียมเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายสำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
324213HOW TO: โยกย้าย Apache การตั้งค่า และการตั้งค่าคอนฟิก IIS ในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
324538HOW TO: โยกย้ายข้อมูลของเว็บไซต์ในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
324216HOW TO: ปลอดภัย IIS ในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
324539HOW TO: ดำเนินการบำรุงรักษาและงาน Ancillary หลังจากการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
324217HOW TO: ปรับทดสอบและประสิทธิภาพการทำงานคลื่นหลังจากการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
back to the top

ตั้งค่าโครงสร้างการโฟลเดอร์สำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

ก่อนที่คุณคัดลอกเนื้อหาของคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของเซิร์ฟเวอร์เว็บ ครั้งแรกให้แน่ใจว่า Folderstructure ของคุณและตั้งค่าคอนฟิกพื้นฐานถูกต้องในขณะนี้จะทำให้กระบวนการโดยรวมของการย้ายไซต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าแบบ Folderstructure ในการเตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324056HOW TO: ตั้งเป็นโครงสร้างโฟลเดอร์สำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
back to the top

ระบุแฟ้มที่เป็นไปได้หรือโฟลเดอร์ปัญหาในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

ความแตกต่างในการตั้งชื่อและโครงสร้างของเว็บไซต์ใช้ UNIX อาจทำให้ปัญหาระหว่างการโยกย้ายไปยังแพลตฟอร์ม Windows ปัญหามีตัวอักขระที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับชื่อแฟ้มและเส้นทาง การทำสำเนาตัวพิมพ์อักษร และระดับการซ้อน คุณต้องระบุปัญหาเหล่านี้ก่อนที่จะทำการโยกย้าย มิฉะนั้น คุณอาจ compound ปัญหาระหว่างการโยกย้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุแฟ้มหรือ Folderproblems อาจเกิดขึ้นในระหว่างการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324054HOW TO: ระบุแฟ้มที่อาจเกิดขึ้นและโฟลเดอร์ปัญหาในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
back to the top

แก้ไขความขัดแย้งของเส้นทางแฟ้มในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

คุณสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งของเส้นทางที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้ลักษณะการทำงานของ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ในการแก้ไขปัญหาในเว็บไซต์ของคุณในระหว่างกระบวนการโยกย้าย ถ้าคุณใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างถูกต้อง พวกเขาสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งแฟ้มชื่อและพาธต่าง ๆ ในไซต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขแฟ้มชื่อและเส้นทางที่ขัดแย้งระหว่างการโยกย้ายแบบ UNIX ไปยัง Windows คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324053324053 HOW TO: แก้ไขแฟ้มและข้อขัดแย้งของเส้นทางในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
back to the top

การถ่ายโอนข้อมูลของเว็บไซต์ โดยใช้ FTP ในการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

การใช้ FTP เพื่อโอนย้ายเว็บไซต์ของคุณคือ วิธีพื้นฐานที่คุณสามารถใช้เพื่อโอนย้ายเว็บไซต์ทั้งหมดจาก UNIX ไปยัง Windows โฮสต์ทั้งหมดของ UNIX สนับสนุน FTP และเนื่องจากคุณใช้ไคลเอนต์ Windows เพื่อทำการโอนย้าย คุณสามารถถ่ายโอนแฟ้มหนึ่งของไซต์ทั้งหมดได้อย่างใดอย่างหนึ่งครั้ง หรือคุณสามารถใช้เครื่องมือ (เช่น Tar หรือ WinZip) แพ็คเกจเว็บไซต์ของคุณ และ การโอนย้ายเป็นแฟ้มเดียวที่หนึ่ง Depending on which method you use, you may have to manually transfer additional files and settings to your new Web site.

For additional information about how to transfer a Web site from UNIX to Windows by using FTP, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324062HOW TO: Transfer Web Site Data by Using FTP in a UNIX-to-Windows Migration
back to the top

Install Client for NFS on Windows for a UNIX-to-Windows Migration

Migrating files from an existing UNIX server to a Windows-based server is simplified by using NFS instead of FTP to move the files. Additionally, by using Client for NFS, ongoing access to the UNIX host is available to simplify staging the migration over time. Services for UNIX version 3.0 uses the Microsoft Installer for installation. This permits individual modules of the product to be installed from the command line.

For additional information about how to install Client for NFS, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324055HOW TO: Install Client for NFS on Windows for a UNIX-to-Windows Migration
back to the top

Transfer Files by Using NFS in a UNIX-to-Windows Migration

Using NFS to transfer a whole Web site from UNIX to Windows is another transfer method. NFS is the native file-sharing protocol of UNIX, and Windows Services for UNIX includes a Windows client for NFS that completely integrates with Windows Explorer, making the transferring of files and folders a simple drag-and-drop operation.

For additional information about how to transfer a Web site from UNIX to Windows by using NFS, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324060HOW TO: Transfer Files by Using NFS in a UNIX-to-Windows Migration
back to the top

Transfer by Means of RCP in a UNIX-to-Windows Migration

Transferring the site by using Rcp provides an alternative method of transferring an entire Web site from UNIX to Windows. Rcp is a standard UNIX and Windows 2000 tool with which you can transfer files and recursively transfer whole directories between two computers.

For additional information about how to transfer a Web site by using Rcp in a UNIX-to-Windows Migration, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324061HOW TO: Transfer by Means of RCP in a UNIX-to-Windows Migration
back to the top

Test a UNIX-to-Windows Migration by Using FrontPage Extensions

The FrontPage Extensions include a tool that you can use to check and to identify missing documents, graphics, and page elements. You can use this tool to identify where the migration has not been completed, either because the files have not been transferred properly or because of file or Folderincompatibilities.

For additional information about how to test a migration by using FrontPage extensions, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324058HOW TO: ทดสอบการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows โดยใช้ส่วนขยายของ FrontPage
back to the top

ใช้ตัวช่วยสร้างการโยกย้าย IIS สำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows

ใช้ตัวช่วยสร้างการโยกย้าย IIS อาจทำให้บางรูปแบบของการย้ายทั้งเนื้อหาและตั้งค่าคอนฟิกจาก Apache กับ IIS ได้ง่ายขึ้นสำหรับบางไซต์ขนาดเล็ก และแบบง่าย แม้ว่าจะไม่สามารถจัดการไซต์ที่ยุ่งเพิ่มเติม คุณยังสามารถใช้ได้ในการถ่ายโอนข้อมูลเค้าโครงและการตั้งค่าคอนฟิกพื้นฐาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงการตั้งค่าเว็บไซต์พื้นฐานจาก Apache กับ IIS คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324063HOW TO: ใช้ตัวช่วยสร้างการโยกย้าย IIS สำหรับการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows
back to the top

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโยกย้ายจาก UNIX Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:back to the top
คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ