เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" สำหรับ 2003 โดเมนระดับการทำงาน ซึ่งหมายความว่า ที่:
 • ซึ่งแตกต่างจาก CN =ผู้ใช้และ CN =คอมพิวเตอร์ หน่วยองค์กรคอนเทนเนอร์ที่ต้องการลบโดยไม่ตั้งใจด้วยบัญชีผู้ใช้ privileged รวมทั้งผู้ดูแล

  CN =ผู้ใช้และ CN =คอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์ที่มีออบเจ็กต์ที่มีการป้องกันด้วยระบบที่ ไม่ และต้องไม่ ถูกเอาออกสำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถถูกเปลี่ยนชื่อ หน่วยงาน ที่อีกครอง จะต้องการลบแผนภูมิโดยไม่ได้ตั้งใจโดยผู้ดูแลระบบ

  windows Server 2003 รุ่นสแนปอิน Active Directory ผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์สามารถทำตามขั้นตอนใน"ป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจเป็นหน่วยองค์กร."

  windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่าของผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอินคุณลักษณะกล่องกาเครื่องหมาย "การป้องกันการวัตถุจากการถูกลบโดยไม่ตั้งใจ" ที่คุณคลิกเพื่อเลือกเมื่อคุณสร้างคอนเทนเนอร์ของหน่วยองค์กรใหม่ คุณยังสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ในการวัตถุแท็บนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับเป็นคอนเทนเนอร์ที่มีอยู่ของหน่วยองค์กร

  ตัวเลือกสคริปต์จะได้รับการบันทึกไว้ใน"สคริปต์การป้องกันหน่วยองค์กร (ou) จากการลบโดยไม่ตั้งใจ."
 • /domainprep ติดตั้ง exchange 2000 และ 2003 ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด ปัญหานี้จะได้รับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • การเปลี่ยนเส้นทาง CN =ผู้ใช้เพื่อการระบุผู้ดูแลหน่วยองค์กร

  1. เข้าสู่ระบบ ด้วยสิทธิของผู้ดูแลระบบโดเมนในโดเมน z ซึ่ง CN =ผู้ใช้ที่ไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางคอนเทนเนอร์
  2. ช่วงการเปลี่ยนภาพของโดเมน Windows Server 2003 โดเมนระดับการทำงาน หรือใหม่กว่าในผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นสแน็ปอิน (Dsa.msc) หรือในโดเมน และสแน็ปอิน Trusts (Domains.msc)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มระดับการทำงานที่โดเมน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   322692วิธีการเพิ่มโดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับใน Windows Server 2003
  3. สร้างหน่วยองค์กรคอนเทนเนอร์ที่ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ด้วย APIs รุ่นก่อนหน้าจะอยู่ ถ้าคอนเทนเนอร์หน่วยองค์กรที่คุณต้องไม่มีอยู่
  4. เรียกใช้แฟ้ม Redirusr.exe พรอมต์คำสั่ง โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ ที่ใดdn คอนเทนเนอร์มีชื่อที่แตกต่างขององค์กรการเงินที่จะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับวัตถุผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่ที่สร้างขึ้น โดย APIs ระดับ:
   c:\windows\system32\redirusr<dn path="" to="" alternate="" ou=""></dn>
   Redirusr ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใหม่กว่า ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ด้วยระดับ APIs เช่นผู้ใช้สุทธิไปยัง OU = MYUsers OU คอนเทนเนอร์ในโดเมน CONTOSO.COM ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
   c:\windows\system32>redirusr ou = myusers, DC = contoso, dc = com

  การเปลี่ยนเส้นทาง CN =คอมพิวเตอร์ไปยังระบุผู้ดูแลระบบองค์กร

  1. เข้าสู่ระบบ ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลโดเมนในโดเมนซึ่ง CN =คอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์จะถูกเปลี่ยนเส้นทาง
  2. ช่วงการเปลี่ยนภาพของโดเมนโดเมน Windows Server 2003 ในที่ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นสแน็ปอิน (Dsa.msc) หรือ ในโดเมนและ Trusts สแน็ปอิน (Domains.msc)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มระดับการทำงานที่โดเมน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   322692วิธีการเพิ่มโดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับใน Windows Server 2003
  3. สร้างหน่วยองค์กรคอนเทนเนอร์ที่ที่คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น ด้วย APIs รุ่นก่อนหน้าจะอยู่ ถ้าคอนเทนเนอร์หน่วยองค์กรที่ต้องไม่มีอยู่
  4. การเรียกใช้ Redircmp.exe แฟ้มที่พร้อมท์คำสั่ง โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ ที่ใดdn คอนเทนเนอร์มีชื่อที่แตกต่างขององค์กรการเงินที่จะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นใหม่ที่สร้าง โดย APIs ระดับ:
   redircmpdn คอนเทนเนอร์dn คอนเทนเนอร์
   Redircmp.exe ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ %Systemroot%\System32 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใหม่กว่า ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยรุ่นก่อนหน้า APIs เช่นผู้ใช้สุทธิไปยัง OU =คอนเทนเนอร์ mycomputers ในโดเมน CONTOSO.COM ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
   C:\windows\system32>redircmp ou = mycomputers, DC = contoso, dc = com
   หมายเหตุ:เมื่อรัน Redircmp.exe เปลี่ยนเส้นทาง CN =คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์ไปยังหน่วยองค์กรที่มีระบุผู้ดูแล CN =คอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์จะไม่มีวัตถุที่ได้รับการป้องกัน ซึ่งหมายความ ว่า คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์สามารถเดี๋ยวนี้ให้ย้าย ลบ หรือเปลี่ยนชื่อ ถ้าคุณใช้ ADSIEDIT เพื่อดูแอตทริบิวต์ CN =คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์ คุณจะเห็นที่นั้นsystemflagsแอตทริบิวต์การเปลี่ยนจาก-1946157056 เป็น 0 นี่คือ โดยการออกแบบ

  คำอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้า PDC อยู่ในสถานะออฟไลน์

  การเปลี่ยนแปลง Redircmp และ RedirusrwellKnownObjectsแอตทริบิวต์ในตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) ถ้า PDC ของโดเมนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบออฟไลน์ หรือไม่สามารถเข้าถึง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  D:\>redirusr OU = userOU, DC = udc, dc = jkcertcontoso, dc = loc com
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถหาตัวควบคุมโดเมนหลักสำหรับโดเมนปัจจุบัน: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อได้ ถูกเปลี่ยนเส้นทางไม่สำเร็จ
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  D:\>redircmp OU = computerOU, DC = contoso, dc = com DC = udc, dc = jkcert, dc = loc
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถหาตัวควบคุมโดเมนหลักสำหรับโดเมนปัจจุบัน: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อได้ ถูกเปลี่ยนเส้นทางไม่สำเร็จ

  ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้าไม่เป็นระดับการทำงานที่โดเมน Windows Server 2003

  ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หรือหน่วยองค์กรของคอมพิวเตอร์ในโดเมนที่มี transitioned ไม่ให้ Windows Server 2003 โดเมนระดับการทำงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  C:\>redirusr OU = usersou, DC = contoso, dc = comDC =บริษัท DC = com
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: ถูกเปลี่ยนเส้น Unwilling การดำเนินการทางไม่สำเร็จ
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  C:\>REDIRCMP ou = computersou, DC = contoso, dc = comdc =บริษัท dc = com
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: Unwilling การดำเนินการ

  ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้าคุณล็อกอิน โดยไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

  ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หรือหน่วยองค์กรของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้องในโดเมนปลายทาง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  c: > REDIRCMP OU = computersou, DC = contoso, dc = comDC =บริษัท DC = com
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: มีการเปลี่ยนเส้นทางสิทธิ์ไม่เพียงพอไม่สำเร็จ
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  : \>redirusr OU = usersou, DC = contoso, dc = comDC =บริษัท DC = com
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: มีการเปลี่ยนเส้นทางสิทธิ์ไม่เพียงพอไม่สำเร็จ

  ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน่วยองค์กรที่ไม่มีอยู่

  ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หรือหน่วยองค์กรของคอมพิวเตอร์ไปยังหน่วยองค์กรที่ไม่มีอยู่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  C:\>REDIRCMP OU = nonexistantou, DC = contoso, dc = com dc = rendom, dc = com
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: ถูกเปลี่ยนเส้นไม่ใช่ Such วัตถุทางไม่สำเร็จ
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  C:\>redirusr OU = nonexistantou, DC = contoso, dc = com DC =บริษัท DC = com
  ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: ถูกเปลี่ยนเส้นไม่ใช่ Such วัตถุทางไม่สำเร็จ

  ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับใน Exchange 2000 "การตั้งค่า /domainprep" เมื่อ CN =ผู้ใช้ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง

  ถ้า Exchange 2000 และ Exchange 2003การตั้งค่า /domainprepจะไม่สำเร็จ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวขณะติดตั้งสิทธิ์ระดับโดเมน sub-component ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80072030) (โปรดดูแฟ้มบันทึกการติดตั้งสำหรับคำอธิบายโดยละเอียด) คุณอาจยกเลิกการติดตั้ง หรือลองใช้ขั้นตอนที่ล้มเหลวอีกครั้ง (การลองใหม่อีกครั้ง / การยกเลิก)
  ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในแฟ้มบันทึกการแลกเปลี่ยนการตั้งค่า 2000 ที่มีการแยกวิเคราะห์ ด้วยตัวแยกวิเคราะห์แฟ้มบันทึก exchange 2003 ควรจะเหมือนกัน
  [hh:mm:ss] ให้เสร็จสมบูรณ์คอมโพเนนต์ DomainPrep ของ Microsoft Exchange 2000
  [hh:mm:ss] ข้อผิดพลาด ScGetExchangeServerGroups (K:\admin\src\libs\exsetup\dsmisc.cxx:301) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [hh:mm:ss] ข้อผิดพลาด ScCreateExchangeServerGroups (K:\admin\src\libs\exsetup\dsmisc.cxx:373) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [hh:mm:ss] CAtomPermissions::ScAddDSObjects ข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\domprep\a_permissions.cxx:144) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [HH:MM:SS โหมด = CBaseAtom::ScSetup 'DomainPrep' (61966) รหัสข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:775) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [hh:mm:ss] โปรแกรมติดตั้งพบข้อผิดพลาดในระหว่างการ Microsoft Exchange โดเมนของจัดเตรียม DomainPrep งานคอมโพเนนต์ CBaseComponent::ScSetup รหัสข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\basecomp.cxx:1031) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [hh:mm:ss] CBaseComponent::ScSetup รหัสข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\basecomp.cxx:1099) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [hh:mm:ss] CCompDomainPrep::ScSetup ข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\domprep\compdomprep.cxx:502) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [hh:mm:ss] รหัสข้อผิดพลาด CComExchSetupComponent::Install (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:694) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
  [hh:mm:ss] การตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
  ข้อมูลอ้างอิง
  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  818470การตั้งค่า 2003 เซิร์ฟเวอร์ exchange ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 0x80072030 เมื่อคุณเรียกใช้ setup.exe /domainprep
  260914โปรแกรมอรรถประโยชน์ Domainprep ไม่ทำงานหากเซิร์ฟเวอร์องค์กร Exchange กลุ่มและกลุ่มการแลกเปลี่ยนโดเมนเซิร์ฟเวอร์ถูกย้ายไปยังคอนเทนเนอร์ใหม่

  สคริปต์เพื่อป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจหน่วยงาน:
  http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/en-us/c307540f-bd91-485f-b27e-995ae5cea1e2
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ Group Policy แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/c75e3e6f-c322-4220-b205-46c6e9ba76741033.mspx

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 324949 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2011 10:24:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • kbinfo kbmt KB324949 KbMtth
  คำติชม