วิธีการแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนใน Exchange Server 2003 และ Exchange 2000 Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325044
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาข้อความเตือนเหตุการณ์ ID 9582 และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดจากปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนใน Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft Exchange 2000 Server นอกจากนี้บทความนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการใช้งานหน่วยความจำเสมือน วิธีการตรวจหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหน่วยความจำเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ บทความนี้ยังประกอบด้วยรายการทรัพยากรที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหน่วยความจำเสมือนใน Exchange 2003 และ Exchange 2000

ภาพรวม

การกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนคือ เงื่อนไขที่หน่วยความจำเสมือนที่มีพร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการ แต่ไม่มีการบล็อกของหน่วยความจำเสมือนที่มีอยู่มีขนาดมีนัยสำคัญ การกระจายตัวของหน่วยความจำเกิดขึ้นเนื่องจากการปันส่วนของหน่วยความจำขนาดต่าง ๆ และอายุการใช้งานต่าง ๆ ของแต่ละการปันส่วน เมื่อคุณปรับมาตราส่วนเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการผู้ใช้และมีขนาดใหญ่กว่าโหลด เซิร์ฟเวอร์อาจรันต่ำบนหน่วยความจำเสมือนในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของ Microsoft Exchange (Store.exe) เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ ID 9582 เหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์

ในบางกรณี เหตุการณ์ ID 9582 เหตุการณ์ได้ระบุว่า มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ และเหตุการณ์สามารถละเว้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์อื่น ๆ ไม่มีหน่วยความจำเสมือนอาจส่งผลข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อความ (ระบุ โดยรหัสเหตุการณ์ 12800 เหตุการณ์) และลดประสิทธิภาพการทำงานได้ ถ้าปล่อยไม่ได้ตรวจสอบ การกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนสามารถส่งผลในการลดประสิทธิภาพอย่างรุนแรงและลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด

ไม่มีคู่มีสหสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจริงหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้และยอดเงินของหน่วยความจำเสมือน เนื่องจากการนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาหน่วยความจำเสมือนเหลือน้อย โดยการเพิ่ม RAM มากจริง นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำเสมือนและหน่วยความจำเสมือนการกระจายตัวของปัญหาไม่ได้จำกัดเพียงจุดกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่/ที่ทำงาน ปัญหาเหล่านี้ยังเกิดขึ้น ในจุดกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่/แพสซิฟ และ บนเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ Exchange 2003 หรือ Exchange 2000

หมายเหตุ ปัญหาหน่วยความจำเสมือนจะเรียงในการกำหนดค่าคลัสเตอร์ของ Exchange 2003 หรือ Exchange 2000 โครงแบบคลัสเตอร์ได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้มักจะใช้ในการปรับมาตราส่วนการแลกเปลี่ยนกับโฮสต์ผู้ใช้ร่วมกับกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และฐานข้อมูลการส่งข้อความหลายหลายพัน

วิธีการตรวจสอบหน่วยความจำเสมือน และตรวจหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน

คุณสามารถใช้บันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของ Event Viewer และแฟ้ม บันทึกของประสิทธิภาพการทำงาน และแจ้งเตือนเครื่องมือ การตรวจสอบการใช้งานหน่วยความจำเสมือน และตรวจหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนใน Exchange 2003 และ Exchange 2000

แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์

ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์แอพลิเคชันของ Event Viewer ในแต่ละวันสำหรับเหตุการณ์ ID 9582 เหตุการณ์ ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ ID 9582 ปรากฏเมื่อช่วงว่างขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยความจำเสมือนลดลง 32 เมกะไบต์ (MB) คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบที่สร้างข้อความแจ้งเตือนสำหรับผู้ดูแลแต่ละครั้งที่มีบันทึกข้อความแสดงเหตุการณ์ ID 9582

ข้อความเตือน ID 9582 ของเหตุการณ์

เมื่อ Exchange server มีพื้นที่ที่อยู่เสมือนอยู่ติดกันว่างน้อยกว่า 32 MB ข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
แหล่งที่มา: MSExchangeIS
ประเภท: ประสิทธิภาพการทำงาน
ID: 9582
ชนิด: คำเตือน
คำอธิบาย:
จำเสมือนที่จำเป็นต้องเรียกใช้ Exchange server ของคุณมีมากในลักษณะว่า ประสิทธิภาพการทำงานอาจได้รับผลกระทบ ขอแนะนำให้ คุณเริ่มต้นบริการแลกเปลี่ยนทั้งหมดเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก<http: search.support.microsoft.com/search/?adv="1"></http:>
เมื่อมีบันทึกข้อความเตือนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. จัดเตรียม และทำตามขั้นตอน การชัตดาวน์เครื่องแล้ว รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใน 36 72 ชั่วโมงถัดไป
 2. เพื่อกำหนดอัตรา decay ใช้เครื่องมือแฟ้มบันทึกของประสิทธิภาพการทำงานและการแจ้งเตือนการนับต่อไปนี้สำหรับการตรวจสอบ MSExchangeIS วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน:
  VM รวมขนาดใหญ่ฟรีบล็อกไบต์
  ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้คุณมีเวลาที่เหมาะสม (ในชั่วโมง 36 72 ถัดไป) การวางแผน การชัตดาวน์เครื่องแล้ว รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ID 9582 เหตุการณ์

เมื่อ Exchange server ได้น้อยกว่า 16 เมกะไบต์ในพื้นที่ที่อยู่เสมือนอยู่ติดกันฟรี ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
แหล่งที่มา: MSExchangeIS
ประเภท: ประสิทธิภาพการทำงาน
ID: 9582
ชนิด: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย:
จำเสมือนที่จำเป็นต้องเรียกใช้ Exchange server ของคุณมีมากในลักษณะว่า ประสิทธิภาพการทำงานอาจได้รับผลกระทบ ขอแนะนำให้ คุณเริ่มต้นบริการแลกเปลี่ยนทั้งหมดเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก<http: search.support.microsoft.com/search/?adv="1"></http:>
ในระดับนี้การกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน Store.exe กระบวนการไม่สามารถสร้าง heaps เพิ่มเติม และไม่ได้อย่างถูกต้องกำหนดใช้ และยกเลิกเมาต์กลุ่มการจัดเก็บข้อมูล ถ้า VM ขนาดใหญ่ที่สุดของบล็อก ตัวนับกว่า 10 MB กำหนดกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลใช้ เมื่อมีบันทึกข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 9582 จัดเตรียมเพื่อปิด และเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ในโอกาสต่อไป ตัวอย่าง ปิด และเริ่มการทำงานที่เย็นหรือเช้าวันถัดไปเซิร์ฟเวอร์ ทำเช่นนี้ คุณอาจช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาการใช้งานสูงสุด

เมื่อคุณปิด และเริ่มการทำงานเซิร์ฟเวอร์เพื่อล้างข้อมูลการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน ไม่มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อมีการกำหนดค่า Exchange 2000 Server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ เมื่อคุณย้ายทรัพยากรคลัสเตอร์จากโหนดใด ๆ ที่หนึ่งไปยังโหนดอื่น กระบวนการนี้ตรวจสอบการช่องว่างที่อยู่หน่วยความจำเสมือน "ใหม่ทั้งหมด" ถ้าทรัพยากรคลัสเตอร์จะเป็นเจ้าของโหนดคลัสเตอร์ปลายทาง และทรัพยากรคลัสเตอร์ถูกย้ายไปเป็นโหนแฝง (โดยไม่ต้องโหนปลายทางเริ่มแรก), คุณอาจพบการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนบนโหนแฝง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ และเมื่อต้องการล้างข้อมูลการกระจายตัวของหน่วยความจำในระบบคลัสเตอร์ Exchange 2000 Server ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รีสตาร์ทโหน passive ก่อนที่คุณย้ายทรัพยากรคลัสเตอร์ได้

  ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทรัพยากรคลัสเตอร์ที่มีย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องว่างที่อยู่หน่วยความจำเสมือน "ใหม่ทั้งหมด"
 2. ย้ายทรัพยากรคลัสเตอร์ถึงโหนดแฝง
 3. เริ่มการทำงานโหนที่เคย เป็นเจ้าของทรัพยากรคลัสเตอร์
หมายเหตุ Exchange Server 2003 ใหม่บริการ Store.exe โดยอัตโนมัติหลังจากที่ระเบียนทรัพยากรจะถูกย้ายไปยังโหนดอื่นในคลัสเตอร์การตั้งค่าใหม่ว่างอยู่ Store.exe บนโหน ดังนั้น ในครั้งต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนจะถูกย้ายกลับไปที่โหน passive, Store.exe จะดำเนินงาน ด้วยช่องว่างที่อยู่ "ใหม่ทั้งหมด"

ข้อความเตือน ID 9665 ของเหตุการณ์

Exchange 2003 ทำการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มต้นกระบวนการ Store.exe ถ้าการตั้งค่าหน่วยความจำไม่ดี ข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ ID 9665 ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของ Event Viewer ข้อความแจ้งเตือนนี้จะเข้าสู่ระบบเมื่อใดก็มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • อัตราแลกเปลี่ยนมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Server รุ่นใดก็ตาม และค่าSystemPagesในรีจิสทรีถูกตั้งค่าอยู่นอกช่วงของ 24000 31000
 • อัตราแลกเปลี่ยนมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Advanced Server หรือ Microsoft Windows 2000 Datacenter Server และเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยความจำกายภาพ (RAM) ติดตั้งอย่างน้อย 1 กิกะไบต์ (GB) แต่ไม่มี3 กิกะสลับการตั้งค่าในแฟ้ม Boot.ini
 • อัตราแลกเปลี่ยนมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition หรือ Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition และค่าSystemPagesในรีจิสทรีถูกตั้งค่าให้เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 0
 • อัตราแลกเปลี่ยนมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition หรือ Windows Server 2003 Datacenter Edition เซิร์ฟเวอร์ที่มีอย่างน้อย 1 GB RAM ที่ติดตั้ง และสวิตช์/3GBถูกตั้งค่า แต่สวิตช์/uservaไม่มีอยู่ในแฟ้ม Boot.ini หรือถูกตั้งค่าอยู่นอกช่วงของ 3030 2970
 • อัตราแลกเปลี่ยนมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 รุ่น และHeapDeCommitFreeBlockThresholdค่าในรีจิสทรีถูกตั้งค่าให้เป็นค่าอื่นนอกเหนือจาก 0x00040000
เมื่อมีบันทึกข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ ID 9665 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบ
  SystemPages
  การตั้งค่า และการ
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  การตั้งค่าในรีจิสทรี
 2. ตรวจสอบสวิตช์/3GBและสวิตช์/uservaในแฟ้ม Boot.ini
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูส่วน "วิธีปรับการตั้งค่าการใช้หน่วยความจำเสมือน"

หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการปิดการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ การ
ไม่แสดงการแจ้งเตือนการกำหนดค่าหน่วยความจำ
DWORD ค่าไปรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ และจากนั้น ตั้งค่าเป็น1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
หมายเหตุ การตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำไม่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Small Business Server

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 12800 ID เหตุการณ์

ในสถานการณ์ที่หน่วยความจำเสมือนคืองานมากมาก ข้อความที่กำลังประมวลผลของปัญหาและปัญหาการแปลงข้อความที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้อาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน และอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อความของตนเอง เกิดซ้ำของเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์โปรแกรมประยุกต์ โดยที่แต่ละเหตุการณ์กำลังเข้าสู่ระบบเป็นเวลาหลายวินาทีหลังการเกิดสุดท้าย การกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนที่ร้ายแรงที่บ่งชี้:
แหล่งที่มา: MSExchangeIS
ประเภท: Engine เนื้อหา
ID: 12800
ชนิด: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย:
การประมวลผลข้อความล้มเหลวเนื่องจากไม่มีหน่วยความจำเพียงพอพร้อมใช้งาน (8007000E 82000387)
หมายเหตุ คุณอาจเห็นเหตุการณ์นี้ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ในสถานการณ์เมื่อมีไม่เพียงพอจำเสมือนจะประมวลผลข้อความ หรือเป็นผลลัพธ์ ของการออกใช้การจัดรูปแบบข้อความ แต่ละลักษณะที่ปรากฏของเหตุการณ์นี้บ่งชี้ว่า การกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน อย่างไรก็ตาม เกิดขึ้นหลายครั้งของเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบเป็นเวลาสั้น ๆ เฟรมที่บ่งชี้ว่า หน่วยความจำเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์มีงานมากมากขึ้น

แฟ้มบันทึกของประสิทธิภาพการทำงานและการแจ้งเตือน

ตัวนับต่อไปนี้คือ ตัวนับที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบสำหรับการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนในกระบวนการ Store.exe ใน Exchange 2003 และ Exchange 2000:
 • วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน: MSExchangeIS
  ตัวนับ: VM ขนาดใหญ่ที่สุดของบล็อก

  ตัวนับนี้แสดงขนาด (เป็นไบต์) ของบล็อกว่างขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยความจำเสมือน ตัวนับนี้ปรากฏเป็นเส้นที่ slopes ลงในขณะที่มีใช้หน่วยความจำเสมือน ถ้าตัวนับนี้ลดลงต่ำกว่า 32 MB, Exchange จะบันทึกข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ ID 9582 ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ถ้าตัวนับนี้ลดลงต่ำกว่า 16 MB อัตราแลกเปลี่ยนล็อกข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 9582 ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ถ้าช่วงที่ว่างมากที่สุดที่มีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10 MB), เซิร์ฟเวอร์เป็นชั่วโมงสถานะสำคัญซึ่งการดำเนินงานของข้อความอาจเริ่มทำงานล้มเหลว และข้อความแสดงข้อผิดพลาด 12800 ID เหตุการณ์จะถูกบันทึกซ้ำ
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวนับที่ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบหน่วยความจำเสมือนในกระบวนการ Store.exe:
 • วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน: MSExchangeIS
  ตัวนับ: บล็อกว่างรวม VM

  ตัวนับนี้แสดงจำนวนรวมของบล็อกหน่วยความจำเสมือนที่คำนึงถึงขนาดของตนเอง ตัวนับนี้ปรากฏเป็นเส้นที่เป็นรูป ตามที่คุณตรวจสอบหน่วยความจำเสมือนในรูปทรงพีระมิด คุณสามารถใช้ตัวนับนี้การวัดความเร็วหน่วยความจำเสมือนมีอยู่กลายเป็นมาก เมื่อต้องคำนวณขนาดบล็อกเฉลี่ย ใช้เคาน์เตอร์ดังต่อไปนี้:
  วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน: กระบวนการ
  ตัวนับ: เสมือนไบต์
  ตัวอย่าง: ร้านค้า
  วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน: MSExchangeIS
  ตัวนับ: บล็อกว่างรวม VM
  การคำนวณขนาดบล็อกเฉลี่ย แบ่งคำ ร้านค้า อินสแตนซ์ของการ เสมือนไบต์ counter ของ กระบวนการ วัตถุที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานโดย บล็อกว่างรวม VM counter ของ MSExchangeIS วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน
 • วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน: MSExchangeIS
  ตัวนับ: VM รวมขนาดใหญ่ฟรีบล็อกไบต์

  ตัวนับนี้แสดงผลรวมเป็นไบต์ของบล็อกหน่วยความจำเสมือนทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือเท่ากับ 16 MB ตัวนับนี้ปรากฏเป็นเส้นที่ slopes ลงในขณะที่มีใช้หน่วยความจำเสมือน คุณสามารถใช้ตัวนับนี้และ บล็อกว่าง VM รวม 16 MB ตัวนับการตรวจสอบอัตราของการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนและหน่วยความจำเสมือนแต่ละวันสถานะของเซิร์ฟเวอร์

วิธีการตรวจสอบปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน

เมื่อต้องการตรวจหาปัญหาในการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนใน Exchange 2003 และ Exchange 2000 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดูเนื้อหาของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของ Event Viewer เพื่อดูถ้าเหตุการณ์ ID 9582 การข้อความเตือนหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด 9582 ID เหตุการณ์จะถูกบันทึก

  หมายเหตุ ในบางสภาพแวดล้อมมีสหแบบหลายผู้ใช้ อาจทั่วไปสำหรับหน่วยความจำเสมือนเกินขีด 32 MB เขตแดนในช่วงเวลาของกิจกรรมสูงสุด และเพิ่มอย่างมากในช่วงเวลาของกิจกรรมที่ต่ำได้
 2. ใช้เครื่องมือแฟ้มบันทึกของประสิทธิภาพการทำงานและการแจ้งเตือนการตรวจสอบการนับต่อไปนี้:
  วัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน: MSExchangeIS
  ตัวนับ: VM ขนาดใหญ่ที่สุดของบล็อก

  ค่าของตัวนับนี้ปิดความสนใจการชำระค่าจ้าง เมื่อต้องดูแนวโน้มการใช้งานหน่วยความจำเสมือน ล็อกตัวนับนี้ โดยใช้ช่วงเวลา 1 นาทีตลอดระยะ 18 24 ชั่วโมง และมุมมองนี้ ค่าน้อยที่สุด ค่าที่บันทึกในระดับต่ำที่สุด ถ้าตัวนับนี้บ่งชี้ว่า พื้นที่ที่อยู่เสมือนต่ำ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วน "วิธีการปรับการตั้งค่าการใช้หน่วยความจำเสมือน"
 3. ตรวจสอบถ้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกระบวนการอื่น ๆ (เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส) กำลังลดหน่วยความจำเสมือนไปยังระดับที่ต่ำ กว่า 32 MB เขตแดน หรือข้าง ล่างเขตแดน 16 MB ตัวอย่าง ในสถานการณ์สมมติที่โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ถูกกำหนดค่าให้สแกนฐานข้อมูลที่ส่งข้อความลดช่วงหน่วยความจำเสมือนได้จะน้อยกว่า 32 เมกะไบต์ ข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ ID 9582 เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ระดับหน่วยความจำเสมือนอาจเพียงเล็กน้อยที่ต่ำกว่าเขตแดน 32 MB และประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้รับผลกระทบ ในระหว่างรอบระยะเวลาที่ไม่มีกิจกรรมของผู้ใช้ (เช่นหลังจากชั่วโมงปกติ office), การเพิ่มหน่วยความจำเสมือน และเหตุการณ์ 9582 ID ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับเข้าสู่ระบบไม่

  ถ้าประสิทธิภาพจะยอมรับได้ และหน่วยความจำเสมือนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาของกิจกรรมระดับต่ำ คุณอาจไม่มีการทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยความจำเสมือน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคาดว่าจะโหลดผู้ใช้เมื่อต้องเพิ่ม คุณอาจต้องการทำตามขั้นตอนเพื่อลดปริมาณการใช้หน่วยความจำเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ให้ Exchange 2003 หรือ Exchange 2000 สามารถจัดการการโหลดที่ใหญ่ขึ้น

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหน่วยความจำเสมือน

เมื่อ ต้องการปรับการตั้งค่าการใช้หน่วยความจำเสมือน และช่วยลดปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ติดตั้ง service pack ล่าสุดที่มีอยู่ สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 และ Microsoft Exchange 2003 หรือ Exchange 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  260910วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows 2000
  301378 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Exchange 2000 Server
  หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอยู่ใน Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3) เพื่อให้มีการปันส่วนจากตำแหน่งหน่วยความจำที่สูงกว่าวัตถุเอ็นจินการเก็บข้อมูล Extensible (ESE) วิธีการปันส่วน "ด้านบนลง" นี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยลดการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน
 2. กำหนดสวิตช์/3GBในแฟ้ม Boot.ini

  ถ้า Exchange 2003 หรือ Exchange 2000 ถูกติดตั้งบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ใด ๆ และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 GB ของ RAM ตั้งค่าสวิตช์/3GBในแฟ้ม Boot.ini:
  • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows 2003, Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server การขั้นสูง
  • Microsoft Windows 2000 Server Datacenter Server
  ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกนี้เพิ่มช่องว่างที่อยู่เสมือน

  สิ่งสำคัญ กำหนดสวิตช์/3GBในแฟ้ม Boot.ini หากคุณใช้ Exchange Server 2003 หรือ Exchange 2000 Server บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Server มาตรฐาน ระบบปฏิบัติการนี้ไม่สนับสนุนตัวเลือกนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  291988คำอธิบายของคุณลักษณะการปรับแต่ง GB RAM 4 และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ
  266096 Exchange 2000 จำเป็นต้องมี 3 กิกะสลับกับมากกว่า 1 กิกะไบต์ของ RAM
  ลักษณะพิเศษของการใช้สวิตช์/3GBหนึ่งจะมีการลดจำนวนหน้าของระบบที่มีอยู่ในเคอร์เนลสำคัญ Microsoft ขอแนะนำให้ คุณตั้งค่าสวิตช์/3GBในแฟ้ม Boot.ini ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น และเพิ่มจำนวนหน้าของระบบที่ถูกปันส่วน

  เมื่อคุณตั้งค่า3 กิกะในแฟ้ม Boot.ini ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 กำหนดสวิตช์/uservaในแฟ้ม Boot.ini ให้เป็นค่าระหว่าง 2970 และ 3030 ค่าแนะนำคือ 3030 (ค่านี้จะเหมือนกับค่าที่ใช้ Windows 2000 SystemPages 31000)

  สิ่งสำคัญ บน Windows 2003 สวิตช์/uservaถูกใช้แทน
  SystemPages
  คีย์รีจิสทรี พวกเขาไม่ควรใช้ร่วมกัน ถ้าค่าสำหรับสวิตช์/uservaไม่ได้ตั้งค่าจาก 2970 ผ่าน 3030 ในแฟ้ม Boot.ini และมีการตั้งค่าสวิตช์/3GB , Exchange 2003 จะบันทึก 9665 ID เหตุการณ์การบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ รหัสเหตุการณ์นี้บ่งชี้ว่า หน่วยความจำเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ได้ถูกกำหนดค่าไม่ให้ใช้การตั้งค่าหน่วยความจำที่ดีที่สุด

  การตั้งค่า
  SystemPages
  ค่ารีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา SystemPages.
  5. ในการ ค่าข้อมูล กล่อง พิมพ์ค่าระหว่าง 24000 ถึง 31000 และจากนั้น คลิก ตกลง.
  6. ออกจาก Registry Editor
  หมายเหตุ เพื่อทำให้การตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนสามารถมองเห็นได้มากขึ้น Exchange 2003 ล็อกข้อความเหตุการณ์ ID 9665 หากตั้งค่าหน่วยความจำเหล่านี้ไม่มีการปรับให้เหมาะสม
 3. ลดจำนวนของกลุ่มการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์

  ใช้หน่วยความจำเสมือนเพิ่มเติมเมื่อกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลถูกกำหนดใช้ และฐานข้อมูลเพิ่มเติมในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่มีผลกระทบต่อจำนวนของหน่วยความจำเสมือนที่ใช้น้อย เนื่องจากนี้ คุณอาจต้องการกรอกข้อมูลเซ็ตอัพกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลหนึ่งก่อนที่จะสร้างกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมบนเซิร์ฟเวอร์
 4. การตั้งค่า
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  ค่า DWORD ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  ที่
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  ค่ารีจิสทรีมีขนาดเล็กที่สุดของบล็อกฟรีที่ decommits ฮีป การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 0 (ศูนย์) ซึ่งหมายความ ว่า heap manager decommits แต่ละหน้า 4 กิโลที่จะพร้อมใช้งาน Decommit การดำเนินการอาจทำให้เกิดการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนที่เพิ่มเติมได้ คุณสามารถตั้งค่า
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  รายการรีจิสทรีในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เป็นค่าที่สูงกว่าจะช่วยลดการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  ค่าแนะนำให้ใช้สำหรับการ
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  รายการรีจิสทรี 0x00040000 (เป็นเลขฐานสิบหก)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  315407คีย์รีจิสทรี "HeapDecommitFreeBlockThreshold"
  หมายเหตุ ที่
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  รายการรีจิสทรีจะขึ้นอยู่กับสวิตช์/3GB
 5. ปรับขนาดแคเก็บฐานข้อมูล

  คำเตือน ถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนป โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณแก้ไขคุณลักษณะของวัตถุ Active Directory ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจต้องให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 หรือทั้ง Windows และอัตราแลกเปลี่ยน Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หากคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้รับความเสี่ยงของคุณเอง

  เมื่อต้องปรับขนาดแคเก็บฐานข้อมูล ใช้ ADSI Edit เพื่อปรับเปลี่ยนค่าของแอตทริบิวต์msExchESEParamCacheSizeMax

  แคชจัดเก็บฐานข้อมูลถูกเรียกว่าบัฟเฟอร์ ESE และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่แคชสำหรับฐานข้อมูล (แต่ละหน้า 4 KB) ก่อนที่จะส่งไปยังเก็บ โดยค่าเริ่มต้น Exchange 2000 ใช้เพจถึง 229376 (896 MB) ของหน่วยความจำสำหรับแคชในฐานข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Exchange 2003 แบบสอบถามการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และใช้หน้าถึง 229376 (896 MB) แล้ว ถ้าสวิตช์/3GBถูกตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์หรือเพ 147456 (576 MB) ถ้าไม่มีกำหนดสวิตช์/3GBบนเซิร์ฟเวอร์ บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยความจำมากกว่า 2 GB คุณอาจต้องการเพิ่มขนาดของบัฟเฟอร์ ESE อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจทำให้เกิดการกระจายตัวของหน่วยความจำเนื่องจากการว่างอยู่ลดลงซึ่งพร้อมใช้งานในส่วนเหลือของฟังก์ชันการจัดเก็บ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณไม่ได้กำหนดค่านี้สูงกว่าเพ 311296 (1200 เมกะไบต์)

  ถ้าข้อความ 9582 ID เหตุการณ์เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ คุณอาจสามารถแก้ไขข้อความเหล่านี้ที่เกิดขึ้น โดยการลดขนาดของแคชฐานข้อมูล ในสถานการณ์นี้ Microsoft ขอแนะนำให้ คุณกำหนดค่าที่ต่ำกว่าค่าเริ่มต้นในแอตทริบิวต์msExchESEParamCacheSizeMaxและให้ คุณใช้ค่าที่มีตัวคูณของ 8192 ไบต์ ถ้าคุณลดขนาดแคฐานข้อมูล กระบวนการ Store.exe อ่าน และเขียนไปยังดิสก์บ่อยครั้ง และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

  ก่อนที่คุณเพิ่มขนาดแคฐานข้อมูลสูงสุด ใช้บันทึกประสิทธิภาพการทำงานและการแจ้งเตือนการตรวจสอบ ร้านค้า อินสแตนซ์ของการ เสมือนไบต์ counter ของ กระบวนการ วัตถุภายใต้การโหลดโดยทั่วไป ตัวนับนี้รายงานขนาดปัจจุบัน (เป็นไบต์) ของช่องว่างที่อยู่เสมือนที่ใช้โดยกระบวนการ Store.exe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนขนาดของแคชฐานข้อมูล ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  266768วิธีการปรับเปลี่ยนขนาดแคชสูงสุดของฐานข้อมูลที่เก็บใน Exchange 2000 Server
  หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่คุณกำหนดให้กับแอตทริบิวต์msExchESEParamCacheSizeMaxสิ้นสุดบนเส้นขอบเขต-32 เมกะไบต์ (นั่นคือ ในตัวคูณของ 32 MB)
 6. ลดจำนวนสูงสุดของตารางที่เปิด ESE

  คำเตือน ถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนป โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณแก้ไขคุณลักษณะของวัตถุ Active Directory ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจต้องให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 หรือทั้ง Windows และอัตราแลกเปลี่ยน Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หากคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้รับความเสี่ยงของคุณเอง

  โปรแกรมการจัดเก็บที่ใช้สำหรับ Exchange 2000 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่มีการเข้าถึงที่ไม่อยู่ในขณะนี้ ในบางสถานการณ์ นี้อาจมีส่วนในการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน วิธีหนึ่งในการลดนี้จะลดจำนวนสูงสุดของตารางที่เปิดที่ได้รับอนุญาต โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน การตั้งค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์-8 วิธีคือ ตาราง 27600 สำหรับแต่ละกลุ่มการจัดเก็บข้อมูล ถ้าคุณลดค่านี้ คุณอาจลดปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลดค่านี้ คุณอาจทำให้ยังเกิดสถานการณ์ที่การดำเนินงานอาจล้มเหลวเนื่องจากของตารางที่เปิดอยู่มากเกินไป และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด-1311
  JET_errTooManyOpenTables
  สิ่งสำคัญ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้เฉพาะเมื่อคุณกำลังแนะนำให้ทำเช่นนั้น ด้วยการสนับสนุนด้านอาชีพ

  Exchange 2003 ใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่มีการเข้าถึงที่ไม่อยู่ในขณะนี้การแคช ดังนั้น ไม่คาดว่า ลดจำนวนสูงสุดของตารางที่เปิดอยู่ ตามความจำเป็น หรือ เป็นที่มีประสิทธิภาพในการลดปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน

  เมื่อต้องลดจำนวนสูงสุดของการเปิดตารางที่ถูกเก็บรักษา โดย ESE ตั้งค่าแอตทริบิวต์msExchESEParamMaxOpenTablesบนวัตถุแต่ละกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลการ 27600. เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มแก้ไข ADSI

   หมายเหตุ การแก้ไข ADSI จะมาพร้อมกับเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 คลิกขวา Suptools.msi แฟ้มในโฟลเดอร์ Support\Tools ของ Windows 2000 CD-ROM และคลิก ติดตั้ง.
  2. ขยาย คอนเทนเนอร์โครงแบบ[ServerName.DomainName.com]ขยาย CN =ตั้งค่าคอนฟิก DC =DomainName, DC =comขยาย CN =บริการขยาย CN = Microsoft Exchangeขยาย CN =แก้ไขเมื่อขยาย CN =กลุ่มระดับผู้ดูแลขยาย CN =กลุ่มผู้ดูแล (ที่ กลุ่มผู้ดูแล มีกลุ่มผู้ดูแลที่ประกอบด้วยกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน), ขยาย CN =เซิร์ฟเวอร์ขยาย CN =ServerNameและขยาย CN = InformationStore.
  3. คลิกขวา CN =กลุ่มการจัดเก็บข้อมูล (ที่ กลุ่มการจัดเก็บข้อมูล เป็นกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน), แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  4. ในการ เลือกคุณสมบัติที่ต้องดู แสดงรายการ คลิก ทั้งสองอย่าง.
  5. ในการ เมื่อต้องดูคุณสมบัติที่เลือก แสดงรายการ คลิก msExchESEParamMaxOpenTables.
  6. ในการ คุณลักษณะแก้ไข กล่อง ชนิด 27600แล้ว คลิก การตั้งค่า.
  7. คลิก นำไปใช้คลิก ตกลงแล้ว ออกจากการแก้ไข ADSI
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ทำงานในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับคำเตือน 9582 ของเหตุการณ์และข้อผิดพลาด โดยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน fragmenting หน่วยความจำ โดยทั่วไป ปัญหาจะเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น leaking หน่วยความจำ

เกิดจากปัญหาพบบ่อยที่สุด โดยซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่เปิดหลักพันของวัตถุ วัตถุเหล่านี้อาจเป็นข้อความ (OMSG), โฟลเดอร์ (OFOLD) หรือมุมมอง (VMSG) วัตถุอาจถูกเปิด โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Outlook เพิ่มเติม หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆวัตถุเหล่านี้เปิดใช้เนื้อที่หน่วยความจำ จำนวนหน่วยความจำที่ใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ ขนาดของตัวแปรสมาชิก และปัจจัยอื่น ๆ มากมาย โดยทั่วไปโปรแกรมประยุกต์ faulting เพื่อตั้งหลักพันของวัตถุเหล่านี้ และเป็นสมาชิกของกระบวนการเก็บอัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยความจำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง

โดยค่าเริ่มต้นใน Exchange 2000 ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนวัตถุ OMSG ใน Exchange 2003 มีขีดจำกัดของวัตถุ OMSG 250 ต่อเซสชัน MAPI ขีดจำกัดนี้ถูกปรับเปลี่ยนได้วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อตรวจสอบการตั้งค่านี้เมื่อต้อง ดูข้อ ความที่เปิด สิ่งที่แนบ มาเปิด และเปิดโฟลเดอร์ค่าใน Exchange System Manager เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวา ราย โฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้วัตถุที่เก็บกล่องจดหมายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการบันทึกเหตุการณ์ 9582 ชี้ไปที่ มุมมองแล้ว คลิก เพิ่มหรือเอาคอลัมน์ออก.
 2. เพิ่ม ข้อความที่เปิด, สิ่งที่แนบมาเปิดและ เปิดโฟลเดอร์ คอลัมน์ในรายการ คอลัมน์ที่แสดง.
คุณต้องตรวจสอบการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละที่เก็บกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณเลือกคอลัมน์เพิ่มเติม คุณควรเรียงลำดับคอลัมน์ ตามจำนวนข้อความที่เปิด ตามจำนวนที่ใช้ในการเปิดโฟลเดอร์ แล้ว ด้วยการเปิดสิ่งที่แนบ ผู้ใช้ที่เรียบร้อยหรือแม้แต่หลักพันของข้อความที่เปิด โฟลเดอร์ หรือสิ่งที่แนบมา ระบุถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัด จำนวน OMSG วัตถุใน Exchange Server 2003 และใน Exchange 2000 Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
830829คอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองหลังจากไคลเอนต์ MAPI เปิดมากกว่าค่าเริ่มต้นของวัตถุเซิร์ฟเวอร์บาง
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน Exchange 2000 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
815372 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหน่วยความจำใน Exchange Server 2003
317411 วิธีการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาหน่วยความจำเสมือนการแลกเปลี่ยน
296073 การตรวจสอบการกระจายตัวของ Exchange 2000 หน่วยความจำ
279615 ไม่มีหน่วยความจำเสมือนมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์
266768 วิธีการปรับเปลี่ยนขนาดแคชสูงสุดของฐานข้อมูลที่เก็บใน Exchange 2000 Server
286350 วิธีการใช้ ADPlus เพื่อแก้ไขปัญหา "แฮง" และ "ล้มเหลว"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์ /GB 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291988คำอธิบายของคุณลักษณะการปรับแต่ง GB RAM 4 และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ
266096 Exchange 2000 จำเป็นต้องมี 3 กิกะสลับกับมากกว่า 1 กิกะไบต์ของ RAM
313707 เซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000 ที่มีการ " / 3 กิกะ" สวิตช์ในไฟล์ Boot.ini อาจสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้หนักส่งข้อความ
328882 ใช้หน่วยความจำและสวิตช์ /3GB ในการแลกเปลี่ยน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนเฉพาะ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
272537หน่วยความจำเสมือนการแจ้งเตือนถูกคำนวณอย่างไม่ถูกต้อง
306860 สถานะหน่วยความจำไม่ถูกต้องเมื่อมีการตรวจสอบสถานะสำหรับหน่วยความจำเสมือน
313084 สถานะหน่วยความจำไม่ถูกต้องเมื่อคุณตรวจสอบสถานะสำหรับหน่วยความจำเสมือน
319682 รายงานข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ ID 327 และหน่วยความจำเสมือนอาจจะมากการจัดเก็บข้อมูล Exchange 2000
324118 เอ็นจินการเก็บข้อมูล Extensible database engine คาดการณ์ในการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน
810985 การกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือนที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าแทนที่บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มี Exchange 2000
325467 รหัสเหตุการณ์ 9582 เกิดขึ้นหลังจากการเข้าแทนที่คลัสเตอร์
315771 เก็บข้อมูลในคลัสเตอร์หยุดเนื่องจากการตรวจสอบ IsAlive
311901 ลักษณะพิเศษของ 4GT ปรับแต่งบนระบบรายการตารางเพจ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 325044 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:36:21 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB325044 KbMtth
คำติชม