วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่มีสาเหตุจากรายการรีจิสทรีของโพรโทคอลที่ไคลเอ็นต์ RPC

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325930
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายขั้นตอนระยะไกล (RPC) การเรียกโพรโทคอลรีจิสทรีคีย์และสามารถผล Microsoft Outlook เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

Outlook ใช้ Rpc ทำการเรียกไปยังเครือข่าย Rpc อนุญาตให้ Outlook จะส่งการเรียกสแตกโพรโทคอลที่แตกต่างกันมาก การเรียกขึ้นอยู่กับโพรโทคอลกองซ้อนที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลที่ใช้กันมากที่สุดคือ TCP/IP โพรโทคอล RPC อื่น ๆ รวมถึง NetBIOS, NetBIOS ผ่าน TCP/IP IPX/spx ไว้ และ ถ้าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ส่งการร้องขอโพรโทคอล RPC ที่เหมาะสม เซิร์ฟเวอร์ต้องมีโพรโทคอเหล่านั้นพร้อมใช้งาน

รายการรีจิสทรีของโพรโทคอล RPC

ส่วนนี้อธิบายรายการรีจิสทรีหลักที่ควบคุมโพรโทคอล RPC ที่ Outlook ใช้

RPC_Binding_Order

รายการ RPC_Binding_Order ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้งไคลเอ็นต์ Outlook หรือ Exchange Server รายการ RPC_Binding_Order เป็นตัวกำหนดลำดับของโพรโทคอลที่ใช้เมื่อเริ่มต้นการติดต่อสื่อสาร RPC ที่ Outlook

หมายเหตุ ไม่มีสร้างรายการ RPC_Binding_Order ใน Microsoft Exchange Server 2003 หรือ ใน Microsoft Exchange 2000 Server รายการนี้ถูกสร้าง ใน Microsoft Exchange Server 5.5 และ ในรุ่นก่อนหน้าของ Exchange เท่านั้น

คุณสามารถค้นหารายการนี้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
โดยค่าเริ่มต้น รายการ Rpc_Binding_Order ประกอบด้วยข้อมูลค่าต่อไปนี้:
ncalrpc, ncacn_ip_tcp, ncacn_spx, ncacn_np, netbios, ncacn_vns_spp
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยน หรือเรียกคืนใบสั่งแบบรวม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
163576 การเปลี่ยนแปลงใบสั่งการผูก RPC

RPC_Srv_Binding_Order

รายการรีจิสทรี RPC_Svr_Binding_Order ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้งไคลเอ็นต์ Outlook หรือ Exchange Server สับสนรายการนี้กับรายการรีจิสทรี RPC_Binding_Order รายการนี้ใช้กับการเชื่อมต่อ RPC ที่ Outlook ไม่ รายการนี้เป็นตัวกำหนดลำดับของโพรโทคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารบางเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การถ่ายโอนข้อมูล RPC เพื่อกำหนดว่าโพรโทคอลที่ที่พร้อมใช้งานสำหรับไคลเอนต์เพื่อใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การถ่ายโอนข้อมูล RPC ดูส่วน "การถ่ายโอนข้อมูล RPC ใช้เพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ RPC ปัญหา" ของบทความนี้

คุณสามารถค้นหารายการ RPC_Svr_Binding_Order ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
โดยค่าเริ่มต้น รายการ Rpc_Svr_Binding_Order ประกอบด้วยข้อมูลค่าต่อไปนี้:
ncacn_ip_tcp, ncacn_spx, ncacn_vns_spp
หมายเหตุ ค่าอื่น ๆ อาจมีอยู่ถ้ามีการติดตั้งโพรโทคอลเพิ่มเติม

ClientProtocols

ที่
ClientProtocols
คีย์ย่อยของรีจิสทรีถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการและโพรโทคอลเครือข่ายแรก ที่
ClientProtocols
คีย์ย่อยของรีจิสทรีประกอบด้วยรายการซึ่งกำหนดโพรโทคอลที่สามารถใช้ โดยระบบปฏิบัติการไคลเอนต์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Outlook สามารถกำหนดโพรโทคอล RPC ส่ง คีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้เป็นตัวกำหนดว่า ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนโพรโทคอลนั้น คุณสามารถค้นหาคีย์ย่อยนี้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ใน Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
โดยค่าเริ่มต้น การ
ClientProtocols
ซับคีย์ประกอบด้วยรายการรีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับ TCP/IP:
ชื่อชนิดข้อมูล
ncacn_httpREG_SZrpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
ncadg_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll
หมายเหตุ ใน Microsoft Windows NT 4.0 สถานที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีจะเหมือนกัน แต่รายการ TCP/IP เริ่มต้นแตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้อธิบายรายการเริ่มต้น TCP/IP สำหรับ Windows NT:
ชื่อชนิดข้อมูล
ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
ncalrpcREG_SZncalrpc
ncacn_ip_tcpREG_SZRpcLtCcm.Dll
ncadg_ip_udpREG_SZRpcLtCcm.Dll
ncadg_nb_tcpREG_SZrpcltccm.dll
ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll
หมายเหตุ ใน Microsoft Windows 98 คีย์ย่อยที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน แต่รายการ TCP/IP เริ่มต้นแตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้อธิบายรายการเริ่มต้น TCP/IP สำหรับ Windows 98:
ชื่อชนิดข้อมูล
ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
ncalrpcREG_SZncalrpc
ncacn_ip_tcpREG_SZrpcltc3.dll
ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll

แก้ไขรายการรีจิสทรี RPC

ถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งรายการรีจิสทรี RPC หาย Outlook อาจไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ถ้าการ
ClientProtocols
ค่าของคีย์ย่อยหรือข้อมูลเสียหาย ไคลเอ็นต์ Outlook อาจไม่สามารถใช้โพรโทคอลที่คาดไว้ในการเชื่อมต่อ สำหรับ Outlook จะใช้โพรโทคอ RPC ที่เหมาะสม การ
ClientProtocols
ค่าของคีย์ย่อยและข้อมูลต้องมีอยู่ และถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Outlook ถ้ารายการรีจิสทรี RPC ClientProtocols เท่านั้นที่จะปรากฏเป็น ncacn_np (มีค่าเท่ากับ rpcrt4.dll), Outlook พยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server โดยใช้ไปป์ที่มีชื่อผ่าน TCP/IP บนพอร์ตเริ่มต้นของ 139 ขึ้น ถ้าการเชื่อมต่อต้องข้ามไฟร์วอลล์ 139 ต้องเปิดพอร์ต Ncacn_ip_tcp รายการรีจิสทรีขาดหายไป (ด้วยค่าของ rpcrt4.dll) ต้องสามารถคืนค่าให้สนับสนุนการเชื่อมต่อ TCP/IP ที่ใช้พอร์ต 135 หรือพอร์ต 445 ไปยัง Exchange Server

นอกจากนี้ ถ้ารายการรีจิสทรี RPC หายบนเซิร์ฟเวอร์ บริการอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอของไคลเอ็นต์ ดังนั้น ไคลเอนต์ไม่เชื่อมกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้โพรโทคอลที่ร้องขอ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีรายการรีจิสทรี RPC ClientProtocols สำหรับ ncacn_ip_tcp เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ไม่ได้พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ TCP/IP เชื่อมต่อ คุณสามารถใช้ถ่ายโอนข้อมูล RPC เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ outlook

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในไคลเอนต์ Outlook เมื่อรายการรีจิสทรี RPC จะสูญหาย หรือเสียหาย:
 • ไม่สามารถแก้ไขชื่อ สมุดรายชื่อ TheMicrosoft Exchange ไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ Microsoft ExchangeServer
 • Outlook ไม่สามารถเข้าสู่ระบบไม่ ตรวจสอบแน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม andmailbox tomake หรือไม่
 • ชื่อไม่สามารถ resolved.Network ปัญหาป้องกันไม่ให้เชื่อมต่อไปยัง Servercomputer แลกเปลี่ยน Microsoft ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณถ้านี้ conditionpersists
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณไม่ถูกต้องตรวจสอบชื่อผู้ใช้และโดเมนของคุณ จาก นั้นพิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง ถ้า accountis ของคุณใหม่ หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณร้องขอการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้อง clickChange รหัสผ่านแล้วเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านใหม่ของคุณ
 • ไม่สามารถเริ่ม Microsoft Outlook Theattempt เข้าสู่ระบบ hasfailed คอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยรายการ globaladdress จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเชื่อมต่อกลับไปเป็น byrestarting เซิร์ฟเวอร์อื่น Outlook หรือลองการดำเนินงานเมื่อ isreachable เซิร์ฟเวอร์ได้
 • การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ไม่พร้อมใช้งาน Outlook ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อไว้แล้วเพื่อดำเนินการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้ารายการรีจิสทรี RPC หายไป หรือเสียหาย อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้ได้รับจดหมายใหม่ แต่ notwork ดำเนินการแจ้งเตือนจดหมายใหม่ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากค่ารีจิสทรี RPC สำหรับ Protocol(UDP) เดตาแกรมผู้ใช้ขาดหายไป
 • ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server
 • ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบมีนามแฝงใน AddressList แบบสากล
 • ผู้ใช้ได้รับพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบหลายครั้ง และจากนั้น ได้รับข้อผิดพลาดที่แสดงไว้ก่อนหน้าในบทความนี้
 • ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์โทรสารได้

ใช้การตรวจสอบเครือข่ายเพื่อระบุปัญหา RPC

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบเครือข่ายเพื่อระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ RPC ตัวอย่าง:
 • ถ้าติดตามการจับภาพของคุณไม่ประกอบด้วยทราฟฟิค RPC ใด ๆ จากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ คีย์ย่อย RPC ทั้งหมดอาจสูญหายไป ถ้าคีย์ย่อยที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการที่ ncacn_ip_tcp (มีค่าเท่ากับ rpcrt4.dll) ไม่ขาดหายไป ถ้าไม่มีรายการ ncacn_ip_tcp (ด้วยค่าของ rpcrt4.dll) ไคลเอ็นต์พยายามเชื่อมต่อ TCP/IP โดยใช้พอร์ต 135 ไคลเอ็นต์พยายามเชื่อมต่อที่ใช้ NetBIOS หรือชื่อท่อผ่าน TCP/IP (พอร์ต 139 หรือพอร์ต 445) ขึ้นเท่านั้น
 • ถ้าติดตามการจับภาพของคุณแสดงว่าไคลเอนต์เชื่อมต่อกับตัวแมปจุดสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ไคลเอ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งการร้องขอ opnum0x3 RPC ไคลเอ็นต์ได้รับการตอบสนองที่คู่ข้อมูลเลขฐานสิบหกที่สี่ล่าสุดแสดงต่อไปนี้: 16 C9 A0 กเซลล์ D6 โดยทั่วไป ผลตอบรับนี้ประกอบด้วยเลขศูนย์ถ้าคำขอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีค่ารีจิสทรี ncacn_ip_tcp ในการ
  ClientProtocols
  คีย์ย่อยของรีจิสทรี ในสถานการณ์สมมตินี้ การบริการที่เก็บข้อมูลของ Microsoft Exchange ไม่พร้อมใช้งานผ่าน TCP/IP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายไคลเอ็นต์ โดยใช้ Exchange Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ใช้ถ่ายโอนข้อมูล RPC เพื่อระบุปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ RPC

คุณสามารถใช้เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ RPC คุณสามารถใช้เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC จะแสดงรายการโปรแกรมประยุกต์ RPC ที่กำลังเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ มีคอมโพเนนต์ RPC ที่สามที่ต้องพร้อมใช้งานสำหรับไคลเอนต์ Outlook เพื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว:
 • แมปจุดสิ้นสุด
 • บริการเก็บข้อมูล Exchange Microsoft ด้วยรหัสเฉพาะสากล (UUID) ของ a4f1db00-ca47-1067-b31e-00dd010662da
 • ส่วนชื่อบริการตัวให้บริการการติดต่อ (NSPI) กับ UUID ที่ของ 08002b2f8426-f5cc5a18-4264-101a - 8c 59
  • ใน Exchange Server 5.5 และรุ่น ก่อนหน้า NSPI ได้รับจากบริการไดเรกทอรีของ Microsoft Exchange
  • ใน Exchange 2003 และใน Exchange 2000 เซิร์ฟเวอร์ NSPI ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง บนเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง NSPI รันภายใต้บริการ Net Logon (lsass.exe) เซิร์ฟเวอร์ Exchange สามารถให้อ้างอิง NSPI และฟังก์ชันการทำงานของพร็อกซี
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไคลเอนต์ NSPI และ Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  256976 วิธีการที่ไคลเอนต์ MAPI เข้าถึงไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC จากพรอมต์คำสั่ง คำสั่งทั่วไปรวมถึง:
 • rpcdump.exe /i > rpcdump.txt
 • rpcdump.exe /p > rpcdump.txt
ทั้งสองคำสั่งเหล่านี้โดยตรงผลผลิตที่สร้างขึ้นไปยังแฟ้ม Rpcdump.txt

เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC โดยปกติจะใช้ร่วมกับจอภาพของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าไคลเอนต์ Outlook ไม่สามารถตรวจสอบชื่อ เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการ NSPI

หมายเหตุ ถ้า f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426 หายไปจากเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางสำหรับ TCP/IP (ncacn_ip_tcp), ไคลเอนต์ Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง NSPI ผ่าน TCP/IP

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC เมื่อไคลเอนต์ Outlook สามารถตรวจสอบชื่อเรียบร้อยแล้ว แต่ไคลเอนต์ Outlook ไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังกล่องจดหมาย โดยการเรียกใช้เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC คุณสามารถกำหนดได้ว่า ร้านค้า (a4f1db00-ca47-1067-b31e-00dd010662da) ที่ได้ลงทะเบียนกับ RPC กับ TCP/IP (ncacn_ip_tcp), เนมไปป์ (ncacn_np), หรือโพรโทคอลอื่น ๆ ปัญหานี้มักมีสาเหตุที่ขาดหายไป
ClientProtocols
รายการรีจิสทรีบนเซิร์ฟเวอร์ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าทั้งการ NSPI และจัดเก็บแบบคงแมปไปยังพอร์ตเดิม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปการพอร์ตแบบคงที่สำหรับ Exchange Server 2003 และ Exchange 2000 Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
270836 Exchange Server การแมปการพอร์ตแบบคง
หมายเหตุ เครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC รายการตัวแมปจุดสิ้นสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเครื่องมือการถ่ายโอนข้อมูล RPC แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คืนค่ารีจิสทรี RPC ขาดหายไป

การคืนค่าขาด RPC ค่ารีจิสทรี ในไคลเอนต์ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบรายการรีจิสทรี

 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์regeditแล้ว คลิกตกลง
 3. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  ตรวจสอบว่า รายการทั้งหมด ถูกต้อง และมี byreferring ไปยังตารางที่มีอยู่ในส่วน "ClientProtocols" ของบทความนี้
 4. ถ้าค่าใด ๆ ขาดหายไป เพิ่มค่าขาดหายไป การ dothis ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกค่าสตริง
  2. พิมพ์ชื่อของค่าสตริงที่หายไป จากนั้น กด ENTER
  3. กด ENTER
  4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขสตริงพิมพ์ข้อมูลค่าขาดหายไปในกล่องValue dataและจากนั้น คลิกตกลง
 5. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. ทดสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม DLL

ถ้ามีค่ารีจิสทรีทั้งหมด ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม RPC DLL ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ รุ่นของแฟ้ม RPC DLL ต้องตรงกับรุ่นและหมายเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ชื่อของไฟล์.dll ที่ใช้ RPC แต่ละรีจิสทรีคีย์ที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้แสดงรายการงาน ตัวอย่างเช่น Rpc4rt4.dll คือ แฟ้ม.dll ที่ถูกใช้ โดย TCP/IP ใน Windows 2000 และ ใน Windows XP

การกำหนดรุ่นและหมายเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์winver.
 3. ตรวจ anote ของรุ่นใหม่และหมายเลขการสร้าง
เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม.dll ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Windows Explorer ค้นหาตำแหน่งแฟ้ม.dll RPC ในโฟลเดอร์ theWindows\System32
 2. คลิกขวาแฟ้ม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 3. คลิกรุ่น
 4. หมายเหตุรุ่นของแฟ้มนี้

  รุ่นของแฟ้มต้องสะท้อนถึงหมายเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น บน Windows XP เวอร์ชั่น version5.1 2600, Rpcrt4.dll คือ 5.1.2600.0
ถ้ารุ่นของแฟ้ม.dll ไม่ตรงกับรุ่นและหมายเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์ แทนไฟล์.dll ด้วยรุ่นถูกต้อง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ค้นหาตำแหน่งของแฟ้ม.dll รุ่นถูกต้อง

  คุณสามารถค้นหา fileon ซีดี Windows ในเซอร์วิสแพ็คของ Windows หรือ onanother คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นเดียวกัน
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ค้นหาไฟล์.dll
 3. เปลี่ยนส่วนขยายของแฟ้ม.dll .bak หรือ.old
 4. คัดลอกแฟ้ม.dll ที่ถูกต้องไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 6. ทดสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ขั้นตอนที่ 3: เอาออก และจากนั้น ติดตั้ง TCP/IP

สิ่งสำคัญ ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์หรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น

บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Outlook คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยขั้นตอนต่อไปนี้ที่ 1 และ 2 เอา แล้วจึง ติดตั้ง TCP/IP Microsoft ขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ลบโพรโทคอล TCP/IP จากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้อง การเอาออกแล้ว ติดตั้ง TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 3. คลิกสองครั้งที่NetworkConnections
 4. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 5. ติดตั้งโปรโตคอลอื่น ๆ เพื่อรักษาพื้นที่สำรองไว้สำหรับการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ติดตั้ง NWLink
 6. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายInternet Protocol (TCP/IP)และจากนั้น คลิกตกลง
 7. คลิกใช่
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 สำหรับแต่ละ connectionthat เครือข่ายอยู่
 9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 10. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 11. คลิกสองครั้งที่NetworkConnections
 12. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่าย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 13. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายInternet Protocol (TCP/IP)และจากนั้น คลิกตกลง
 14. คลิกใช่
 15. การติดตั้ง TCP/IP ในแต่ละการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่
 16. ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละ เอา protocolthat มีการติดตั้งเพื่อรักษาตัวยึดตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น NWLink) เอา otherprotocols ถ้าพวกเขาได้ถูกติดตั้งไว้แล้ว
 17. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
255843 ไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange จากไคลเอนต์ Windows 2000 หรือ Windows XP
321652 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และจะได้รับพร้อมท์ข้อมูลประจำโดเมน Windows NT ของคุณ ใน Outlook 2000 หรือ Outlook 2002 ตัวอย่างต่อเนื่อง
319517 คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Outlook 2002 ใน Windows 2000 Terminal Services
326036 ไม่สามารถล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server โดยใช้ข้อมูลประจำตัวถูกต้อง
319572 Exchange 2000 Server ไม่สามารถลงทะเบียนการแจ้งเตือนจดหมายใหม่ของ Outlook
รับรองความถูกต้องล้มเหลว ntlm ล้มเหลว ntlm OL2000 WinXP W2K ol2003 การทำข้อมูลของ OL2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 325930 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:45:49 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB325930 KbMtth
คำติชม