วิธีการใช้คุณลักษณะการสำรองข้อมูลเพื่อสำรอง และคืนค่าข้อมูลใน Windows Server 2003

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326216
สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะการสำรองข้อมูลเพื่อสำรอง และคืนค่าข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่กลับค่า และคืนค่าข้อมูล และประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีท้องถิ่นและการตั้งค่าคอนฟิกระบบ

เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators หรือกลุ่ม Backup Operators

back to the top

เซิร์ฟเวอร์การสำรอง

คุณสามารถสำรองข้อมูล หรือในฐานะสำรอง ซึ่งรวมอยู่ในคุณลักษณะการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถสำรองเนื้อหาทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ ส่วนที่เลือกของเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลสถานะของระบบ (ข้อมูลการกำหนดค่าระบบ)

back to the top

การสำรองข้อมูลที่เลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง
 3. คลิกแท็บการสำรองข้อมูล
 4. บนเมนูงานคลิกสร้าง
 5. ขยายไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรายการที่ youwant การสำรอง คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไฟล์ โฟลเดอร์ ordrives ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 6. ในกล่องปลายทางการสำรองข้อมูลระบุ thedestination สำหรับงานใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังแฟ้ม คลิกแฟ้ม
  • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลลงในเทป คลิกที่อุปกรณ์เทป

   หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์เทปไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้มเป็นชนิดของสื่อสำรองข้อมูลเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานในกล่องปลายทางการสำรองข้อมูล
 7. ในการสำรองข้อมูลสื่อหรือชื่อแฟ้มกล่อง doone ต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณทำการสำรองไปยังแฟ้ม ระบุเป็นเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มสำรองข้อมูล (.bkf) หรือ คลิกเรียกดูระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม แล้ว คลิ กบันทึก
  • ถ้าคุณทำการสำรองไปยังเทป คลิกเทปที่คุณต้องการใช้
 8. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก ระบุตัวเลือกสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเติมบนแท็บ theappropriate ของหน้าตัวเลือก คลิก ตกลง
 9. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล
 10. ถ้าคุณต้องการตั้งค่าขั้นสูง ตัวเลือกสำรอง เช่น dataverification หรือฮาร์ดแวร์จาก คลิกขั้นสูง ระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ และคลิกตกลง
 11. ตรวจทานการตั้งค่าบนหน้าข้อมูลงานสำรองข้อมูล ระบุว่า คุณต้องการสำรองข้อมูลนี้เพื่อแทน theinformation ที่มีอยู่แล้วบนสื่อปลายทาง หรือเพิ่ม thisbackup ไปยังข้อมูลที่มีอยู่
 12. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล
back to the top

เมื่อต้องการสำรองสถานะระบบ (รวมถึงการตั้งค่ารีจิสทรี)

เมื่อต้องการสำรองข้อมูลสถานะระบบ (รวมทั้งกลุ่มรีจิสทรีระบบ ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยบัญชี Manager (SAM), และผู้ใช้เริ่มต้น (แต่ไม่ HKEY_CURRENT_USER)), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง
 3. คลิกแท็บการสำรองข้อมูล
 4. บนเมนูงานคลิกสร้าง
 5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสถานะของระบบ
 6. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไฟล์ โฟลเดอร์ หรืออื่น ๆ ไดรฟ์ที่คุณต้องการสำรอง
 7. ในกล่องปลายทางการสำรองข้อมูลระบุ thedestination สำหรับงานใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังแฟ้ม คลิกแฟ้ม
  • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลลงในเทป คลิกที่อุปกรณ์เทป

   หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์เทปไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้มเป็นชนิดของสื่อสำรองข้อมูลเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานในกล่องปลายทางการสำรองข้อมูล
 8. ในการสำรองข้อมูลสื่อหรือชื่อแฟ้มกล่อง doone ต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณทำการสำรองไปยังแฟ้ม ระบุเป็นเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มสำรองข้อมูล (.bkf) หรือ คลิกเรียกดูระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม แล้ว คลิ กบันทึก
  • ถ้าคุณทำการสำรองไปยังเทป คลิกเทปที่คุณต้องการใช้
 9. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก ระบุตัวเลือกสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเติมบนแท็บ theappropriate ของหน้าตัวเลือก คลิก ตกลง
 10. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล
 11. ถ้าคุณต้องการตั้งค่าขั้นสูง ตัวเลือกสำรอง เช่น dataverification หรือฮาร์ดแวร์จาก คลิกขั้นสูง ระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ และคลิกตกลง
 12. ตรวจทานการตั้งค่าบนหน้าข้อมูลงานสำรองข้อมูล ระบุว่า คุณต้องการสำรองข้อมูลนี้เพื่อแทน theinformation ที่มีอยู่แล้วบนสื่อปลายทาง หรือเพิ่ม thisbackup ไปยังข้อมูลที่มีอยู่
 13. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล
back to the top

เมื่อต้องการกำหนดตารางเวลาการสำรองข้อมูลสำหรับวันหรือเวลาในภายหลัง

คุณอาจต้องการเรียกใช้การดำเนินการสำรองข้อมูลเมื่อมีการใช้ระบบไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เวลาดังกล่าวอาจล่าช้า ในตอนกลางคืน หรือ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณสามารถจัดกำหนดการงานจะรันในแต่ละวันที่และเวลาการสำรอง

หมายเหตุ: การจัดกำหนดการการดำเนินการสำรองข้อมูล ต้องเรียกใช้บริการ Task Scheduler
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง
 3. คลิกแท็บการสำรองข้อมูล
 4. บนเมนูงานคลิกสร้าง
 5. ขยายไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรายการที่ youwant การสำรอง คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไฟล์ โฟลเดอร์ ordrives ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 6. ในกล่องปลายทางการสำรองข้อมูลระบุ thedestination สำหรับงานใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังแฟ้ม คลิกแฟ้ม
  • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลลงในเทป คลิกที่อุปกรณ์เทป

   หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์เทปไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้มเป็นชนิดของสื่อสำรองข้อมูลเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานในกล่องปลายทางการสำรองข้อมูล
 7. ในการสำรองข้อมูลสื่อหรือชื่อแฟ้มกล่อง doone ต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณทำการสำรองไปยังแฟ้ม ระบุเป็นเส้นทางและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มสำรองข้อมูล (.bkf) หรือ คลิกเรียกดู ระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม แล้ว คลิ กบันทึก
  • ถ้าคุณทำการสำรองไปยังเทป คลิกเทปที่คุณต้องการใช้
 8. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก ระบุตัวเลือกสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเติมบนแท็บ theappropriate ของหน้าตัวเลือก คลิก ตกลง
 9. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล
 10. คลิกกำหนดการ

  ถ้ามีข้อความเตือนคุณให้บันทึกของคุณ backupselections ปัจจุบัน คลิกตกลง ในบันทึกเป็นเพจที่ปรากฏ ระบุชื่อและตำแหน่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล tosave และจากนั้น คลิกบันทึก
 11. ในกล่องชื่องานพิมพ์ชื่อสำหรับงานการสำรองข้อมูล thescheduled และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 12. คลิกแท็บการจัดกำหนดการ ในกล่องกำหนดตารางเวลางานคลิกถี่ที่คุณต้องการให้งานการสำรองให้เรียกใช้ andthen ในกล่องเวลาเริ่มต้นระบุเวลาที่คุณต้องการ thebackup เพื่อเรียกใช้ และจากนั้น คลิกตกลง
 13. บนเพจการตั้งค่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฏ พิมพ์มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของต้อง whomyou ของผู้ใช้เพื่อเรียกใช้การสำรองข้อมูลตามกำหนดการสำหรับ และจากนั้น คลิกตกลง
 14. คลิก ตกลง

  งานสำรองข้อมูลที่คุณได้กำหนดเวลาไว้ปรากฏขึ้นบน thecalendar บนแท็บการจัดกำหนดการงาน งานสำรองข้อมูลตามกำหนดการเริ่มต้นที่ timeand ข้อมูลที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ
 15. ปิดหน้าBackup Utility
back to the top

การสำรองข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูล

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง
 3. บนแท็บการต้อนรับคลิกตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูล (ขั้นสูง) ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลเริ่มทำงาน คลิก'ถัดไป'
 4. ระบุสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ถ้าคุณเลือกสำรองข้อมูลแฟ้มที่เลือกไว้ ไดรฟ์ ornetwork ข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 ขยายไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วย theitems ที่คุณต้อง การสำรองข้อมูล คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ติดกับ thedrive โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป
 6. ระบุชนิดการสำรองข้อมูล ปลายทาง และชื่อในกล่อง theappropriate และคลิกถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าเทปไดรฟ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้มเป็นชนิดของสื่อสำรองข้อมูลเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานในกล่องเลือกชนิดการสำรองข้อมูล
 7. ตรวจทานการตั้งค่าที่ปรากฏขึ้นบนหน้าตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลของ Completingthe ถ้าคุณต้องการระบุ backupoptions ขั้นสูง คลิกขั้นสูงตัวเลือกที่คุณต้องระบุ และจากนั้น คลิกตกลง
 8. คลิกเสร็จสิ้น
back to the top

การกู้คืนข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

หากเกิดการสูญเสียข้อมูล คุณสามารถคืนค่าการสำรองข้อมูลของคุณด้วยตนเอง หรือ โดยการใช้การคืนค่าตัวช่วยสร้าง ซึ่งรวมอยู่ในคุณลักษณะการสำรองข้อมูล

back to the top

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มที่เลือกจากแฟ้มหรือเทป

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง
 3. คลิกแท็บการคืนค่าและจัดการสื่อ
 4. คลิกสื่อที่คุณต้องการคืนค่า และจากนั้น คลิก toselect กล่องกาเครื่องหมายถัดจากไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่คุณต้องการ torestore
 5. ในกล่องการคืนค่าแฟ้มไประบุ thelocation ที่คุณต้องการคืนค่าแฟ้ม โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งเดิมที่เดิมเมื่อคุณสำรองข้อมูล คลิกตำแหน่งที่ตั้งเดิมและจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 7
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ คลิกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

   ตัวเลือกนี้รักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ของข้อมูลที่สำรอง
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียว คลิกSingle folder
 6. ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือโฟลเดอร์เดียวพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง tobe ข้อมูลที่คืนค่า หรือคลิกเรียกดูและเลือกตำแหน่งที่ตั้ง และจากนั้น คลิกตกลง
 7. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก คลิกแท็บการคืนค่าระบุตัวเลือกการคืนค่าที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกตกลง
 8. คลิก'คืนค่าเริ่มต้น'
 9. ในการยืนยันการคืนค่าเพจที่ปรากฏ คลิกขั้นสูงถ้าคุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการคืนค่าขั้นสูง และจากนั้น คลิกตกลง
 10. คลิกตกลงเพื่อเริ่มต้นการดำเนินการคืนค่า
back to the top

เมื่อต้องการคืนค่าข้อมูลสถานะของระบบ (รวมทั้งข้อมูลรีจิสทรี)

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง
 3. คลิกแท็บการคืนค่าและจัดการสื่อ
 4. ในกล่องรายการเพื่อคืนค่าขยาย themedia ที่คุณต้องการคืนค่า และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายSystem State
 5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรืออื่น ๆ แฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า
 6. ในกล่องการคืนค่าแฟ้มไประบุ thelocation ที่คุณต้องการคืนค่าแฟ้ม โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งเดิมที่เดิมเมื่อคุณสำรองข้อมูล คลิกตำแหน่งที่ตั้งเดิมและจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 8
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ คลิกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

   ตัวเลือกนี้รักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ของข้อมูลที่สำรอง
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียว คลิกSingle folder

   หมายเหตุ: ถ้าคุณได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับข้อมูลคืนค่า การดำเนินการคืนค่าเป็นลบข้อมูลสถานะของระบบปัจจุบัน และแทนที่ ด้วยข้อมูลที่คุณกำลังกู้คืน
 7. ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือโฟลเดอร์เดียวพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง tobe ข้อมูลที่คืนค่า หรือคลิกเรียกดูและเลือกตำแหน่งที่ตั้ง
 8. คลิก'คืนค่าเริ่มต้น'
 9. ในการยืนยันการคืนค่าเพจที่ปรากฏ คลิกขั้นสูงถ้าคุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการคืนค่าขั้นสูง และจากนั้น คลิกตกลง
 10. คลิกตกลงเพื่อเริ่มต้นการดำเนินการคืนค่า
back to the top

เมื่อต้องการคืนค่าสำรองข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างการคืนค่า

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่เครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง
 3. บนแท็บการต้อนรับคลิกช่วยคืนค่า (ขั้นสูง) ตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มทำงาน คลิก'ถัดไป'
 4. ในกล่องรายการเพื่อคืนค่าขยาย themedia ที่คุณต้อง การคืนค่า คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ติดกับ thedrives โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่คุณต้องการเรียกคืน แล้ว คลิกถัดไป
 5. ตรวจทานการตั้งค่าที่ปรากฏขึ้นบนหน้าตัวช่วยสร้างการคืนค่า Completingthe ถ้าคุณต้องการระบุ backupoptions ขั้นสูง คลิกขั้นสูงตัวเลือกที่คุณต้องระบุ และจากนั้น คลิกตกลง
 6. คลิกเสร็จสิ้น
back to the top

การแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถสำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูล

คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators หรือกลุ่ม Backup Operators ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เมื่อต้องการสำรอง หรือคืนค่าข้อมูล

back to the top

คุณไม่สามารถจัดกำหนดการการดำเนินการสำรองข้อมูล

ต้องเรียกใช้บริการ Task Scheduler ก่อนที่คุณสามารถจัดตารางเวลาการสำรองข้อมูล ถ้าบริการ Task Scheduler ไม่ได้ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มการทำงานนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่องเปิดพิมพ์ CMD.แล้ว คลิกตกลง
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ startschedule สุทธิแล้ว กด ENTER

back to the top
kbappsvc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 326216 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 08:43:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbstoragemgmt kbhowtomaster kbmt KB326216 KbMtth
คำติชม