วิธีการแทนที่ Microsoft ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ และเรียงลำดับเซอร์วิสแพ็ค

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326246
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการได้อย่างง่ายดายสื่อสำหรับเซอร์วิสแพ็คในใบสั่ง และแทนซอฟต์แวร์ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์ โปรดสังเกตว่า กระบวนการนี้ไม่ได้รวมผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัย และไม่ต่อเนื่อง


ถ้าคุณอยู่ในอเมริกาเหนือ ทีมส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft สามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลต่อไปนี้:
 • สื่อสำหรับเซอร์วิสแพ็ค

  หมายเหตุเซอร์วิสแพ็คที่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตอาจไม่พร้อมใช้งานทันทีบนซีดี เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของเซอร์วิสแพ็ค ไป http://download.microsoft.com และสำหรับ service pack ที่คุณต้องการค้นหา
 • เปลี่ยนทดแทนสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์
 • การแลกเปลี่ยนสื่อผลิตภัณฑ์ (ซีดีสำหรับดีวีดีสำหรับซีดีหรือดีวีดี)
หมายเหตุ โปรดดูส่วน "ข้อมูลอื่นๆ" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำให้การร้องขอการแทนที่ระหว่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลติดต่อ

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณสามารถไปถึงกลุ่มคนส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft ที่หมายเลขผู้ติดต่อที่มีอยู่:
 • สหรัฐอเมริกา: (800) 360-7561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ถึง 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • แคนาดา: (800) 933-4750 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ถึง 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • ลูกค้า TTY: Microsoft ผู้ติดต่อที่ (800) 718-1599 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ถึง 7:00 น.เวลาแปซิฟิก

สื่อสำหรับเซอร์วิสแพ็ค

เมื่อต้องการสั่งซื้อสื่อสำหรับเซอร์วิสแพ็ค ติดต่อ Microsoft Supplemental ชิ้นส่วนทีมที่หมายเลขผู้ติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลที่ติดต่อ" ที่เหมาะสม

เปลี่ยนทดแทนสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์เสียหาย ข้อบกพร่อง หรือสูญหายไป

เมื่อต้องการร้องขอการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ติดต่อทีมส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft ที่หมายเลขผู้ติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลที่ติดต่อ" ที่เหมาะสม คุณต้องอยู่ในความครอบครองของผลิตภัณฑ์ (ถ้าเสียหาย หรือชำรุด) และสามารถให้การพิสูจน์การซื้อ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะแนะนำคุณถึงต้นทุนการเปลี่ยนทดแทนใด ๆ หรือค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และที่อาจจะคิดค่าธรรมเนียม ถ้าผลิตภัณฑ์จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน สินค้าทดแทนอาจไม่สามารถใช้

แทนที่ OEM หรือระบบโปรแกรมสร้างซอฟต์แวร์สื่อ

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรติดต่อ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม) หรือสร้างระบบกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ซึ่งมีการกระจายการแทนที่ ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จะมีกำหนดข้อยกเว้นสำหรับระบบปฏิบัติการที่บริการ pack สื่อ * ซึ่งคุณสามารถติดต่อเราโดยตรง
 • ข้อมูลติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) แสดงรายชื่อของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้ชื่อรุ่นซอฟต์แวร์สำหรับซอฟต์แวร์ OEM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า COA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์ตัวสร้างระบบ COA แสดงรายการ "OEM ซอฟต์แวร์" หรือ "OEM Product" ภายใต้ชื่อรุ่นซอฟต์แวร์
* หมายเหตุ บริการชุดสื่อรวมเฉพาะ คืออะไรเกี่ยวข้องกับ service pack เอง ถ้าคุณซื้อซอฟต์แวร์ของคุณจากผู้สร้างระบบที่ไม่มีในธุรกิจขนาดเล็ก คลิกการเชื่อมโยงสำหรับภูมิภาคของคุณในรายการต่อไปนี้:

การแลกเปลี่ยนสื่อผลิตภัณฑ์

เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนสื่อ Microsoft ซีดีสำหรับดีวีดีหรือดีวีดีสำหรับซีดี ติดต่อทีมส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft ที่หมายเลขผู้ติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลที่ติดต่อ" ที่เหมาะสม การจัดส่ง และค่าธรรมเนียมการจัดการอาจนำไปใช้

ข้อมูลอื่น ๆ

ร้องขอการแทนที่ระหว่างประเทศ

ควรจะได้รับการร้องขอการแทนที่ระหว่างประเทศกับบริษัทในเครือภายในที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

หมายเลขผลิตภัณฑ์ทดแทน

เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่เหมาะสม โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การซื้อผลิตภัณฑ์

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ แวะไปที่ไซต์เว็บร้านค้า Microsoft (มิลลิวินาที):

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของใบสั่ง

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะ ของใบสั่งที่คุณวางออนไลน์ หรือ ทางโทรศัพท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


https://admin.innotrac.com/Microsoft/ics/

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 326246 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/14/2016 03:58:00 - ฉบับแก้ไข: 15.0

Customer Service and Support Information

 • dftsdahomeportal kmcustomerservice kbmsccsearch kbmsccsales kbinfo kbmt KB326246 KbMtth
คำติชม