ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การบำรุงรักษางานล้มเหลวบนอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 ด้วยข้อผิดพลาด 22029

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326485
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
งานฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ด้วยตัวฐานข้อมูลบำรุงรักษาการวางแผนช่วยล้มเหลวสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 มีชื่อ ถ้าคุณดูประวัติของงานในบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL และคุณเปิดการใช้งานนั้นแสดงรายละเอียดของขั้นตอนกล่องกาเครื่องหมาย คุณจะเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
sqlmaint.exe ล้มเหลว [sqlstate 42000]ข้อผิด [พลาด 22029] ขั้นตอนล้มเหลว
สาเหตุ
สายอักขระสำหรับโฟลเดอร์ปลายทาง (โฟลเดอร์ที่ระบุในการเก็บสำเนาสำรองฐานข้อมูล หรือที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลล็อกธุรกรรม หรือที่ใช้สำหรับการรายงาน) ในการบำรุงรักษาประกอบด้วยแผน " - S " ตัวอย่างเช่น พาธไดเรกทอรี "C:\Db-Save" ประกอบด้วยสตริ "-S"
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาอย่าใช้สายอักขระที่ประกอบด้วย " - S " สำหรับเส้นทางไดเรกทอรี ด้วยเหตุที่ว่า นี้เท่านั้นเกิดข้อผิดพลาดเมื่อ "% S" ที่ตามประ "-" เป็นตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ("% S")
สถานะ
Microsoft กำลังศึกษาถึงปัญหานี้และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้เกิดขึ้นในกรณีที่มีชื่อของ SQL Server 2000 เท่านั้น

ตัวฐานข้อมูลบำรุงรักษาการวางแผนช่วยสร้างงานที่ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานนี้xp_sqlmaintขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ กระบวนการxp_sqlmaintขยายการเรียกกระบวนการจัดเก็บไว้sqlmaintโปรแกรมอรรถประโยชน์กับสตริงที่ประกอบด้วยสวิตช์ที่แตกต่างกันไป Sqlmaint.exe สวิตช์เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือการ-sพารามิเตอร์ ซึ่งใช้สำหรับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการ-sพารามิเตอร์มี misinterpreted ดังนั้น ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ด้วย consequence คุณอาจพบปัญหานี้หากคุณใช้การxp_sqlmaintขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ในร่วมกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าเส้นทางของตำแหน่งที่ตั้งของไบนารี SQL ประกอบด้วยสตริงที่ "-S" ตัวอย่าง ถ้าไบนารี SQL มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ Server\Mssql ใน SQL Files\Microsoft C:\Program-S01\Binn,xp_sqlmaintงานจะล้มเหลว นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft SQLMaint Utility (Unicode) เวอร์ชัน [Microsoft SQL-DMO (SQLState ODBC: 08001)] ข้อผิดพลาด 0: การเชื่อมต่อไม่ถูกต้องของ [Microsoft] โปรแกรม [ODBC SQL Server ควบคุม] [หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน] [Microsoft][ODBC sql Server โปรแกรมควบคุม][หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน]ConnectionOpen (Instance()) ไม่ถูกต้อง
ใช้ค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของไบนารีของ SQL Server:
Server\ SQL HKLM\Software\Microsoft\Microsoft <instance name="">\SETUP\SQLPATH</instance>
SQL Server 2000 หนังสือออนไลน์ หัวข้อ: "xp_sqlmaint"; "sqlmaint อรรถประโยชน์"

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
288577ความล้มเหลวของแผนการบำรุงรักษาฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหา
303292BUG: ล็อกธุรกรรมการสำรองข้อมูลอาจไม่ถูกลบ โดยการวางแผนการบำรุงรักษาที่หมดอายุ