มีบันทึกข้อผิดพลาด 0x80190194 ในแบบสอบถาม Windows Update.log แฟ้มเมื่อตัวไคลเอ็นต์แบบ " / autoupdatedrivers/getmanifest.asp "

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326596
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ถ้ามีการกำหนดค่า Automatic Updates เวอร์ชั่น 2.2 ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้ม Windows Update.log บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ 2.2 ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ:
2002-06-21 12:53:54 17:53:54 ทำแบบสอบถามของข้อผิดพลาด IUENGINE ซอฟต์แวร์ปรับปรุงแค็ตจาก http://servername/autoupdatedrivers/getmanifest.asp (ข้อผิดพลาด 0x80190194)
คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ นี่คือข้อผิดพลาดที่คาดไว้ที่บ่งชี้ถึงปัญหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ล็อกข้อผิดพลาดเมื่อไคลเอนต์ Automatic Updates พยายามตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่ยังไม่ได้ซิงโครไนส์บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ดังนั้น ในโฟลเดอร์ Autoupdatedrivers ไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาด 0x80190194 เป็นจริงมีรหัสสถานะ HTTP 404 (แฟ้มไม่พบ) รหัสนี้จะถูกส่งกลับไปยังไคลเอ็นต์ที่เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์

เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดถูกบันทึกในรูปแบบเลขฐานสิบหกโดยทั่วไป รหัสข้อผิดพลาดแบบเลขฐานสิบหกขึ้นต้น ด้วยคำนำหน้า 0x8019 คุณสามารถแปลงตัวเลขสามของรหัสข้อผิดพลาดทศนิยมเพื่อขอรับรหัสสถานะ HTTP ที่ถูกส่งกลับไปยังไคลเอนต์ในระหว่างวงจรการตรวจหารายการ

ตัวอย่างเช่น รหัสข้อผิดพลาดแบบเลขฐานสิบหก 0x80190194 สามารถแปลงเป็นรหัสสถานะ HTTP 404 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แปลงตัวเลขที่สามของรหัสเลขฐานสิบหก (194 ในตัวอย่างนี้) กับทศนิยม (404 ในตัวอย่างนี้)
sus

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 326596 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:55:13 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Software Update Services

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbmt KB326596 KbMtth
คำติชม