ปัญหาในการแก้ไขใน Access 2000 โดย Office 2000 Service Pack 3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326605
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้นำออกใช้ Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่มีแก้ไขสำหรับ Microsoft Access 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้งใน Office 2000 Service Pack 3 (SP3), ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326585OFF2000: ภาพรวมของ Office 2000 Service Pack 3
ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาการเข้าถึง 2000 ที่มีแก้ไข โดย Office 2000 SP3

office 2000 SP3 ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
272384ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิน" เมื่อคุณพยายาม upsize กับ SQL Server 2000
304548เกิดข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงแฟ้ม การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีการสูญหาย
260819วิธีการ SendObject ล้มเหลวใน Access 2000
268379ตุรกี: "เกิดข้อผิดพลาดขึ้นพยายามโหลดสเปคนำเข้า/ส่งออก"
311888ไม่มีแสดงแถบเลื่อนแนวนอนบนฟอร์มย่อย
296130รายการแบบอักษรจะไม่แสดงขึ้นอย่างถูกต้องในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างป้ายชื่อ
290346อักขระ dbcs แสดงไม่ถูกต้อง ด้วยการย่อ/ขยายตัวสร้าง
281153เมื่อคุณส่งรายงานการเข้าถึง ฟิลด์บันทึกถูกตัดทอน
293134ฟังก์ชัน SUM ในแบบฟอร์มการส่งกลับค่าไม่ถูกต้อง

ปัญหาอื่น ๆ ที่มีแก้ไข โดย Office 2000 SP3

นอกจากนี้ ตัดสินค้าจากคลังในส่วนนี้จะยังถาวร โดย Office 2000 SP3

โหมด ime อัตโนมัติเปลี่ยน เมื่อคุณเปิด หรือ เมื่อคุณสร้างแฟ้มการเข้าถึงใน Microsoft Windows 2000

โหมดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) โดยอัตโนมัติเปลี่ยนเมื่อคุณ:
  • เปิด หรือสร้างฐานข้อมูล Access ใหม่
  • ปิดฐานข้อมูล และเปิดฐานข้อมูลแล้ว
  • สร้างฐานข้อมูลใหม่

ข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้รหัส ด้วยวิธี OpenReport ใน Access 2000

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น ออกจากการเข้าถึง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โค้ดที่ประกอบด้วยการOpenReportวิธีการ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
Microsoft Visual C++ Runtime Library

Runtime Error!!
โปรแกรม: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSACCESS.EXE
การสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมที่ผิดปกติ
เกิดข้อผิดพลาด 2
MSACCESS.EXE - ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน

คำสั่งที่ "0x245c8b53" เป็นการอ้างอิงหน่วยความจำที่ "0x245c8b53" ไม่สามารถ "อ่าน" หน่วยความจำ

Click on OK to terminate the program.
Click on CANCEL to debug the program.
เกิดข้อผิดพลาด 3
โปรแกรมนี้ได้ทำการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และจะถูกปิดลง

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรม
เมื่อคุณคลิกรายละเอียดคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
MSACCESS สาเหตุข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้องในการ<unknown>ที่ 0000:245c8b53.</unknown>

คุณไม่สามารถซ่อมแซมฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลที่มีรหัสผ่านฐานข้อมูล คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลจำเป็นต้องมีการซ่อมแซม หรือไม่ใช่แฟ้มฐานข้อมูล

ผู้ใช้อื่นหรือคุณอาจได้โดยไม่คาดคิดปิด Microsoft Access ในขณะที่ฐานข้อมูล Microsoft Access ถูกเปิดอยู่
คุณต้องการให้ Microsoft Access จะพยายามซ่อมแซมฐานข้อมูลหรือไม่
เมื่อคุณคลิกใช่คุณได้รับข้อความ:
ไม่มีรหัสผ่านที่ถูกต้อง
ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้เมื่อคุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง และการเข้าถึงไม่สามารถซ่อมแซมฐานข้อมูล

ตารางที่เชื่อมโยงจะไม่ได้อยู่ในรายการของตารางที่คุณสามารถนำเข้า

การนำเข้าชนิดแฟ้มตัวช่วยสร้างไม่อนุญาตให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลไปยังตารางมีอยู่แล้ว กระบวนการในการเพิ่มตารางที่มีอยู่รายการไม่ได้รวมตารางที่เชื่อมโยงเป็นตัวเลือกสำหรับตารางที่คุณสามารถนำเข้าข้อมูลไปยัง

ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงในการตั้งค่ารหัสเมื่อไม่มีกำหนดฟังก์ชัน

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดร้ายแรงที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเข้าถึงหยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณตั้งค่ารหัสที่เรียกฟังก์ชันที่ไม่มีกำหนด:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
MSACCESS.EXE - ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน

คำสั่งที่ "0x65009ea1" เป็นการอ้างอิงหน่วยความจำที่ "0x00fdffff" ไม่สามารถ "อ่าน" หน่วยความจำ

Click on OK to terminate the program.
Click on CANCEL to debug the program.
เกิดข้อผิดพลาด 2
โปรแกรมนี้ได้ทำการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และจะถูกปิดลง

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรม
เมื่อคุณคลิกรายละเอียดคุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
MSACCESS สาเหตุข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้องใน VBE6.dll ที่ 015f:6502c37d

ข้อมูลข้อความจะถูกแปลงเป็นข้อมูลตัวเลขเมื่อคุณส่งออกไปยัง Excel

เมื่อคุณส่งรายงานกับข้อมูลของข้อความไปยัง Microsoft Excel ข้อมูลข้อความที่ถูกแปลงจากข้อความเป็นตัวเลข ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลเป็นอักขระตัวเลขที่ มีสองรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น สายอักขระข้อความของ 1.1.1 ถูกแปลงเป็น 0.0423726851851852

แผนภูมิแสดงตัวอย่างข้อมูลเป็นระยะ ๆ

แผนภูมิในรายงาน Microsoft Access 2000 อาจแสดงตัวอย่างข้อมูลแทนการจริงเป็นระยะ ๆ แสดงตัวข้อมูล เมื่อคุณพิมพ์ หรือ เมื่อคุณพิมพ์อย่างรายงานได้

เข้าถึงหยุดการตอบสนอง หรือสร้างการเรียก ODBC ล้มเหลวเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Oracle

เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมโยงไปยัง หรือนำเข้าตารางหรือมุมมองจาก Oracle มีฐานข้อมูล และมีมากกว่า 64,000 ตารางและมุมมอง การเข้าถึงหยุดการตอบสนอง หรือสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะแสดงในตาราง หรือดูชื่อ:
การเรียก odbc ไม่สำเร็จ

การใช้งาน cpu สูง 100 เปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดค้างปุ่มเมาส์ข้างซ้าย

เมื่อคุณใช้โปรแกรม Office ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 การใช้งาน CPU ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณกดค้างปุ่มเมาส์ด้านซ้ายมากกว่า นั้นเพียงไม่กี่วินาทีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนี้มีผลกับโปรแกรมประยุกต์ Office 2000 อื่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
282893การใช้งานตัวประมวลผลเพิ่มขึ้นสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณกดค้างปุ่มเมาส์
324126ภาพรวมของการปรับปรุงใน Excel 2000 SR-1: เดือน 19 มิถุนายน 2002

การตั้งค่าการ ODBC เจ็ตในโพรไฟล์ผู้ใช้จะถูกแทนที่ ด้วยการตั้งค่า Jet ODBC มาตรฐาน

เมื่อคุณตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับการตั้งค่า Jet ODBC ในโพรไฟล์ผู้ใช้และการตั้งค่ามาตรฐานของ Jet ODBC, precedent take การตั้งค่ามาตรฐานผ่านผู้ใช้ของโพรไฟล์การตั้งค่า
แก้ไขรายการ SP3

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 326605 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 11:55:26 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB326605 KbMtth
คำติชม