โปรแกรมเปิดแฟ้มเป็นแบบอ่านอย่างเดียว หรือส่งกลับค่าใช้ร่วมกันการละเมิดหรือข้อความ "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อเปิดจากหรือการบันทึกไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328170
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณเปิดโฟลเดอร์เครือข่ายใน Windows Explorer แล้ว พยายามเปิดแฟ้มจาก หรือ บันทึกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์นั้น โปรแกรมที่เกี่ยวข้องอาจรายงานการละเมิดการใช้งานร่วมกัน การส่งคืนข้อความ "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" หรือเปิดเอกสารที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์เครือข่ายแล้ว คลิกสองครั้งเพื่อเปิดไฟล์ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel เปิดเอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวใน Microsoft Windows XP เชลล์คอลัมน์จัดการอ่านเนื้อหาของแฟ้มในโฟลเดอร์เครือข่ายเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่นผู้เขียนหรือเรื่อง ในเวลาเดียวกับที่เกี่ยวข้องโปรแกรมพยายามเปิด หรือบันทึกแฟ้ม
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name  -------------------------------------------------------------------------  15-Jan-2003 13:00 6.0.2800.1157 8,240,128 Shell32.dll				

หมายเหตุ:นี่คือการแก้ไขฝั่งไคลเอ็นต์ที่ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงใช้ร่วมกันระยะไกล
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำต่อไปนี้:
 1. ใน Windows Explorer เปิดโฟลเดอร์เครือข่ายที่ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณกำลังพยายามเปิด หรือบันทึก
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกโฟลเดอร์ตัวเลือก.
 3. คลิกใช้โฟลเดอร์แบบคลาสสิของ Windowsแล้ว คลิกตกลง.
สำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ ซึ่งทำให้เชลล์จากการเปิดแฟ้ม และการแยกข้อมูลคอลัมน์ที่เลือกกำหนดได้ เปลี่ยนคีย์จากคีย์นี้:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\ {24F14F01 7B1C 11 ว 1-838f-0000F80461CF }
ใช้คีย์ต่อไปนี้แทน:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}-disable
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยค่าเริ่มต้น หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เชลล์ของ Windows XP จะไม่พยายามอ่านแฟ้มทั้งหมดเพื่อแยกแฟ้มที่อาจมีแอตทริบิวต์ถ้าแฟ้มนั้นอยู่บนใช้ร่วมกันของ UNC แต่แฟ้มทั้งหมดยังคงอ่านถ้า ข้อมูลอยู่บนไดรฟ์ที่ถูกแมปไว้ คำอธิบายแบบผุดขึ้นสำหรับโฟลเดอร์และรายการบนเดสก์ท็อปจะแสดงเฉพาะชนิด ขนาด และวันที่ปรับเปลี่ยนสำหรับแฟ้มที่อยู่บนเครือข่าย

เมื่อต้องการแสดงข้อมูลคอลัมน์เพิ่มเติม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการมุมมองเมนู คลิกรายละเอียด.
 2. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ และจากนั้น คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ปรากฏ
หากมีแสดงคอลัมน์เพิ่มเติม ไม่มีโอกาสที่ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้อาจเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมคุณได้พยายามเปิดแฟ้มล็อกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในเวลาเดียวกัน นั้น Windows Explorer แยกข้อมูลคอลัมน์ได้ เพื่อป้องกันปัญหา ไม่แสดงคอลัมน์เพิ่มเติมข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังเน้นปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ช้าลงบนเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) หรือเครือข่าย saturated เนื่องจาก Explorer ไม่เปิดแฟ้มจากระยะไกล การรับส่งข้อมูลเครือข่ายจะลดเดิมลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้บนไดรฟ์ที่แมปไว้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816627การพิมพ์พอร์ต TCP/IP อาจจะช้าใน Windows 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 328170 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 12:22:20 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB328170 KbMtth
คำติชม