ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้หน่วยความจำและสวิตช์ 3 GB

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328882
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้หน่วยความจำเสมือนในการแลกเปลี่ยนและ/ จี 3สลับไป
ข้อมูลเพิ่มเติม

สลับ 3 GB

โดยค่าเริ่มต้น Windows สามารถอยู่ทั้งหมดของ 4 กิของพื้นที่ที่อยู่เสมือน โดยค่าเริ่มต้น 2 กิกะไบต์นี้จะถูกจองสำหรับเคอร์เนล (ปฏิบัติระบบ), และ 2 กิกะไบต์ที่ถูกสำรองสำหรับโปรแกรมโหมดผู้ใช้เช่นการแลกเปลี่ยน

เมื่อคุณใส่คำ/ จี 3สลับคุณปันส่วนการกระจายช่องว่างที่อยู่เสมือนให้กับผู้ใช้ลงในแฟ้ม Boot.ini ของระบบปฏิบัติการ โหมดโปรแกรม 3 GB ช่องว่างและข้อจำกัดที่เคอร์เนลจะ 1 GB กระบวนการ/ จี 3สวิตช์จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยการเก็บกล่องจดหมายหรือเก็บโฟลเดอร์สาธารณะเท่านั้น สวิตช์นี้ไม่ได้แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เก็บกล่องจดหมายหรือเก็บโฟลเดอร์สาธารณะ

สิ่งสำคัญใช้เฉพาะ/ จี 3สลับกับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • เซิร์ฟเวอร์องค์กรของ Microsoft Windows NT 4.0
ข้อควรระวังเราสนับสนุนการใช้การ/ จี 3สลับใน Microsoft Windows Server 2003 มาตรฐาน Edition ในสภาพแวดล้อมการผลิตสำหรับใช้โดย Active Directory Microsoft Exchange Server 2003 ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมการผลิตเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ มิฉะนั้น/ จี 3สวิตช์ใน Windows Server 2003 มาตรฐาน Edition มีสำหรับการพัฒนาและวัตถุประสงค์ในการทดสอบเท่านั้น

ห้ามใช้การ/ จี 3สลับกับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows NT 4.0
windows 2000 Server และ Windows NT 4.0 Server สามารถปันเฉพาะส่วน 2 กิกะไบต์ไปยังโปรแกรมในโหมดผู้ใช้ ถ้าคุณใช้การ/ จี 3สลับกับ Windows 2000 Server หรือ Windows NT 4.0 Server คุณมี 1 GB เคอร์เนลและ 2 กิกะไบต์สำหรับโปรแกรมของโหมดผู้ใช้ ดังนั้นคุณสูญเสีย 1 GB ของพื้นที่ที่อยู่

การแลกเปลี่ยนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server

ขีดจำกัดที่อยู่หน่วยความจำเสมือน 2 กิกะไบต์สำหรับโปรแกรมในโหมดผู้ใช้สามารถข้องในการตัดสินค้าจากคลังหลายใน Exchange เมื่อคุณมีหน่วยความจำกายภาพที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณมากกว่า 1 GB

แลกเปลี่ยนคำนวณหน่วยความจำที่จะถูกจัดสรรบัฟเฟอร์ฐานข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับจำนวนของหน่วยความจำกายภาพ หน่วยความจำกายภาพไว้ข้างต้น 1 GB อาจทำให้เกิดการ 2 กิกะไบต์ของหน่วยความจำเสมือนการปันส่วนไปยังฐานข้อมูลบัฟเฟอร์จำนวน disproportionate ซึ่งอาจทำให้หน่วยความจำเสมือนการกระจายตัวของปัญหา ปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน หรือ "ออกหน่วยความจำและส่วนประกอบ" ออกได้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

ลดขนาดการจดทะเบียน DBA Jet

คุณอาจไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำบางส่วน ด้วยการลดจดทะเบียน DBA JET ขนาดได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดขนาดจดทะเบียน DBA JET คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266768วิธีการปรับเปลี่ยนขนาดแคสูงสุดของฐานข้อมูลที่เก็บใน Exchange 2000 Server

ลดจำนวน maxOpenTables ใน JET

คุณอาจจะต้องเพิ่มหน่วยความจำบางส่วน ด้วยการลดจำนวน maxOpenTables ใน JET

กำหนด msExchESEParamMaxOpenTables บนวัตถุแต่ละกลุ่มการจัดเก็บค่าที่ต่ำกว่า เริ่มต้นสำหรับข้อ proc 8 ใน Service Pack 2 (SP2) คือ 85,000 ซึ่งจะลดลงไป 27,600 ใน Service Pack 3 (SP3) สำหรับ 8 procs หมายเลข 4-procs คือครึ่งของค่านี้

หมายเหตุ:หากคุณยังประสบปัญหาหน่วยความจำ เอา RAM บางอย่างจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อลดขนาด 1 GB หรือน้อยกว่า ซึ่งช่วยให้คุณยืนยันว่า สถานการณ์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้เป็นสาเหตุของปัญหา

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ exchange ใน Windows 2000 ขั้นสูง

เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ขั้นสูงได้มากกว่า RAM ที่มีอยู่จริง ใช้ 1 GB/ จี 3สลับในแฟ้ม Boot.ini เพื่อให้โปรแกรมโหมดผู้ใช้เช่นการแลกเปลี่ยนในการเข้าถึงพื้นที่ที่อยู่เสมือน 3 GBสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นี้ออก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266096ต้องใช้ exchange 2000 3 กิกะสลับ มีมากกว่า 1 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง

การแลกเปลี่ยนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Datacenter Server

ใช้แบบ/ จี 3สลับ มีมากกว่า 1 กิกะไบต์ของ RAM ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Datacenter Server ทางกายภาพ แลกเปลี่ยนต้องใช้ Service Pack 1 (SP1) เพื่อที่ได้รับการสนับสนุนบน Windows 2000 Datacenter Server

สลับ /PAE

ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) คือ คุณลักษณะของ Windows 2000 Datacenter Server และ Windows 2000 Advanced Server ที่ทำให้เป็นไปได้สำหรับโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นสำหรับ API นี้ใช้หน่วยความจำกว่า 4 กิกะไบต์ แม้ว่ามีโปรแกรมเช่น Microsoft SQL Server 2000 ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก API นี้ Exchange 2000 Server ไม่เข้ากันได้กับแฟ้มนั้น เนื่องจากความตัวนี้ Exchange เฉพาะเน้น 3 กิกะถ้าคุณใช้การ/ จี 3สลับไป

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้มักจะ กลายเป็น evident เป็นปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้เครื่องมือการตรวจสอบประสิทธิภาพ

คุณยังสามารถใช้อรรถประโยชน์การถ่ายโอนข้อมูลที่อยู่เสมือน (VADUMP) เพื่อแก้ไขปัญหานี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ VADUMP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
317411วิธีการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาหน่วยความจำเสมือนของ Exchange

Additional information:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291988คำอธิบายคุณลักษณะการปรับค่า RAM กิกะไบต์ที่ 4 และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ที่มีอยู่จริง
300573การสนับสนุนของ exchange 2000 Server องค์กรบน Windows 2000 Datacenter Server
266096ต้องใช้ exchange 2000 3 กิกะสลับ มีมากกว่า 1 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง
298064scalability ที่วางแผนสำหรับ Exchange 2000 Server
266650ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม BackOffice สนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Datacenter Server
317411วิธีการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาหน่วยความจำเสมือนของ Exchange
266768วิธีการปรับเปลี่ยนขนาดแคสูงสุดของฐานข้อมูลที่เก็บใน Exchange 2000 Server
823440การใช้ 3 กิกะสลับใน Exchange Server 2003 ในระบบที่ใช้ Windows Server 2003
xgen

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม