ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS02-070: Flaw in SMB Signing May Permit Group Policy to Be Modified

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

This article was previously published under Q329170
This article has been archived. It is offered "as is" and will no longer be updated.
SYMPTOMS
Support for the Server Message Block (SMB) protocol is included in all versions of Windows. Although SMB is a file-sharing protocol, SMB is also used for other purposes. One of these purposes is disseminating Group Policy settings from domain controllers to computers that log on. Beginning with Windows 2000, it is possible to improve the integrity of SMB sessions by digitally signing all packets in a session. Windows 2000 and Windows XP can be configured to always sign, never sign, or sign only if the other party requires it.

A flaw in the implementation of SMB signing in Windows 2000 and Windows XP can permit an attacker to silently downgrade the SMB signing settings on an affected computer. To do this, an attacker must have access to the session negotiation data as it is exchanged between a client and server, and must be able to modify the data in a way that exploits the flaw. This can cause either or both computers to send unsigned data no matter what signing policy the administrator sets. After the attacker downgrades the signing setting, the attacker can continue to monitor and change data in the session. The lack of signing prevents the communicators from detecting the changes.

Although this vulnerability can be exploited to expose any SMB session to tampering, the most serious case involves changing Group Policy settings as they are disseminated from a Windows 2000-based domain controller to a newly logged-on network client. By doing this, an attacker can take actions such as adding users to the local Administrators group or installing and running code on the computer. Note that Windows XP cannot be used as a domain controller. Therefore, this scenario does not apply to Windows XP. This is the highest-risk scenario that is associated with the vulnerability.
RESOLUTION

Windows XP service pack information

To resolve this problem, obtain the latest service pack for Microsoft Windows XP. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322389 How to obtain the latest Windows XP service pack

Windows XP hotfix information

Download information

The following files are available for download from the Microsoft Download Center:
Release Date: December 11, 2002

For additional information about how to download Microsoft Support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft scanned this file for viruses. Microsoft used the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help to prevent any unauthorized changes to the file.

Restart requirement

You must restart your computer after you apply this update.

Installation information

This update supports the following Setup switches:
 • /? Display the list of installation switches.
 • /u Unattended mode.
 • /f Force other programs to quit when the computer shuts down.
 • /n Do not back up files for removal.
 • /o Overwrite OEM files without prompting.
 • /z Do not restart when installation is complete.
 • /q Quiet mode (no user interaction).
 • /l List installed hotfixes.
 • /x Extracts the files without running Setup.
For example, the following command line installs the update without any user intervention and then does not force the computer to restart:
q329170_wxp_sp2_x86_enu /q /u /z
Warning Your computer is vulnerable until you restart it.

File information

The English version of this fix has the file attributes (or later) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in coordinated universal time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time tool in Control Panel.

The following files are installed in the %Windir%\System32\Drivers folder.

Windows XP  Date    Time Version   Size  File name  --------------------------------------------------------------  31-Oct-2002 19:45 5.1.2600.105 322,304 Srv.sys Windows XP SP1, Windows XP Tablet PC Edition  Date    Time Version    Size  File name    --------------------------------------------------------------  20-Dec-2002 17:36 5.1.2600.1154 322,048 Srv.sys Windows XP 64-Bit Edition  Date    Time Version   Size   File name  --------------------------------------------------------------  31-Oct-2002 19:45 5.1.2600.105 1,142,016 Srv.sys Windows XP 64-Bit Edition SP1  Date    Time Version    Size   File name  --------------------------------------------------------------  20-Dec-2002 17:36 5.1.2600.1154 1,140,480 Srv.sys
Note If your network is affected, you must install this fix on all Windows XP-based clients in your network.

Windows 2000 service pack information

To resolve this problem, obtain the latest service pack for Microsoft Windows 2000. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
260910 How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack

Windows 2000 hotfix information

Download information

The following files are available for download from the Microsoft Download Center:
All Languages except NEC Japanese: DownloadDownload the 329170 package now
Release Date: December 11, 2002

For additional information about how to download Microsoft Support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft scanned this file for viruses. Microsoft used the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help to prevent any unauthorized changes to the file.

Restart requirement

Because of file dependencies, this update requires Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) or Service Pack 3 (SP3). For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
260910How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack

Installation Information

You must restart your computer after you apply this update. This update supports the following Setup switches:
 • /? Display the list of installation switches.
 • /u Unattended mode.
 • /f Force other programs to quit when the computer shuts down.
 • /n Do not back up files for removal.
 • /o Overwrite OEM files without prompting.
 • /z Do not restart when installation is complete.
 • /q Quiet mode (no user interaction).
 • /l List installed hotfixes.
 • /x Extracts the files without running Setup.
For example, the following command line installs the update without any user intervention and then does not force the computer to restart:
q329170_w2k_sp4_x86_en /q /u /z
Warning Your computer is vulnerable until you restart it.

File Information

The English version of this fix has the file attributes (or later) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in coordinated universal time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time tool in Control Panel.

The following files are installed in the %Windir%\System32\ folder:

  Date     Time  Version     Size   File name  ------------------------------------------------------------  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6090  250,640  Localspl.dll  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6023  381,712  Printui.dll  23-Oct-2002  15:05  5.0.2195.6100  138,752  Sp3res.dll  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6047  79,632  Spoolss.dll  31-Oct-2002  00:45  5.0.2195.6110  237,456  Srv.sys  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6110  74,000  Srvsvc.dll  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6044  84,752  Win32spl.dll  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6032  114,448  Winspool.drv  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6103  55,056  Wlnotify.dll
STATUS
Microsoft has confirmed that this problem may cause a degree of security vulnerability in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.

Windows XP

This problem was first corrected in Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Windows 2000

This problem was first corrected in Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
MORE INFORMATION
For more information about this vulnerability, visit the following Microsoft Web site:
security_patch
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 329170 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 12:40:43 - ฉบับแก้ไข: 14.6

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix KB329170
คำติชม