ใบรับรองถูกเพิกถอนที่ถูกเลือกถ้าการรับรองใบรับรองในสายมีใบรับรองที่สอง

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329433
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
CryptoAPI chaining โปรแกรมในระบบปฏิบัติการ Windows ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้ไม่ถูกต้อง ให้เลือกใบรับรองถูกเพิกถอนถ้ามีการรับรอง (CA) ในกลุ่มมีใบรับรองที่สอง (การใช้งานอยู่หนึ่งและอีกเพิกถอน) เอ็นจินการ chaining ควรเลือกใบรับรองใช้งานอยู่แทนของใบรับรองถูกเพิกถอนยัง มีปัญหาอื่นที่ มีนามสกุล nameConstraints ไม่ได้กำหนดไว้ ปัญหานี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในรุ่นของ Microsoft Windows ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack ของ Windows XP

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Windows XP SP1

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

None

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date      Time   Version      Size    File name   Platform --------------------------------------------------------------------------16-Jul-2003  10:25  5.131.2600.1243   547,328 Crypt32.dll  x8616-Jul-2003  10:25  5.131.2600.1243   57,344 Cryptnet.dll  x8611-May-2003  19:15  5.1.2600.1221    310,784 Winhttp.dll  x8616-Jul-2003  10:25  5.131.2600.1243   167,424 Wintrust.dll  x9616-Jul-2003  10:26  5.131.2600.1243  1,927,680 Crypt32.dll  IA-6416-Jul-2003  10:26  5.131.2600.1243   185,856 Cryptnet.dll  IA-6408-Jul-2003  08:38  5.131.2600.1243   547,328 Wcrypt32.dll  IA-6408-Jul-2003  08:38  5.131.2600.1243   57,344 Wcryptnet.dll IA-6410-May-2003  04:05  5.1.2600.1221    944,640 Winhttp.dll  IA-6416-Jul-2003  10:26  5.131.2600.1243   545,792 Wintrust.dll  IA-6408-Jul-2003  08:38  5.131.2600.1243   167,424 Wwintrust.dll IA-64

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน 2000 ของ windows

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

windows 2000 SP3

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

None

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6748   124,688 Adsldp.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6748   132,368 Adsldpc.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6761   381,712 Advapi32.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll     21-Jul-2003 08:27 5.131.2195.6778  532,752 Crypt32.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.1558.6778   78,096 Cryptdlg.dll    21-Jul-2003 08:27 5.131.2195.6778  61,712 Cryptnet.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6779   78,096 Cryptsvc.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6680   134,928 Dnsapi.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6753   47,376 Eventlog.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6759   148,240 Kdcsvc.dll     18-Jun-2003 08:43 5.0.2195.6758   205,072 Kerberos.dll    26-Mar-2003 12:37 5.0.2195.6695   71,888 Ksecdd.sys  13-Jul-2003 19:17 5.0.2195.6779   509,712 Lsasrv.dll     13-Jul-2003 19:17 5.0.2195.6779   33,552 Lsass.exe      17-Jul-2003 14:13 5.0.2195.6786   109,840 Msv1_0.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6601   311,568 Netapi32.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6783   360,720 Netlogon.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6784   931,088 Ntdsa.dll      21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6779   120,080 Psbase.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6742   392,464 Samsrv.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6737   131,344 Scecli.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6737   306,448 Scesrv.dll     21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll     16-Aug-2002 04:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe      26-Mar-2003 12:34 5.1.2600.1188   310,784 Winhttp.dll     21-Jul-2003 08:27 5.131.2195.6778  167,184 Wintrust.dll    21-Jul-2003 08:27 5.0.2195.6741   126,224 Wldap32.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการระงับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของข้อจำกัดของชื่อที่ไม่ได้กำหนด ทำต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\Root\ProtectedRoots
 3. เพิ่มรายการต่อไปนี้ไปยังคีย์ย่อยนี้:

  ชื่อรายการ: ค่าสถานะ
  ชนิด: DWORD
  ค่า: 0x20
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915ตั้งชื่อแบบแผนสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows ใหม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 329433 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 12:43:40 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbHotfixServer kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbmt KB329433 KbMtth
คำติชม