ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ส่วนขยายของการจัดสรรแฟ้มใน SQL Server 2000 (64 บิต) และ SQL Server 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329526
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft SQL Server 2000 องค์กร Edition (64 บิต) และรุ่นของ Microsoft SQL Server 2005 องค์กร Edition สนับสนุนใหม่เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นตัว -E. ด้วยตัวเริ่มต้น -E ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มจำนวน extents ที่ปันส่วนสำหรับแต่ละแฟ้มใน filegroup การระหว่างแต่ละ iteration ของรอบการปัด robin ที่ใช้ในการกระจาย extents ข้ามแฟ้ม ส่วนขยายนี้อาจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคลังสินค้า (DW) ข้อมูล โดยการนำเสนอ contiguity ข้อมูลที่ดีกว่า และอนุญาตให้ใช้กลไกการอ่านล่วงหน้าเพื่อลดจำนวน I/Os ระหว่างการสแกนตามลำดับที่ดำเนินการสำหรับการสอบถาม DW การประมวลผล

การใช้ตัวเลือก-อีอาจเป็นประโยชน์สำหรับโปรแกรมประยุกต์คลังสินค้าข้อมูลที่มีหมายเลขของผู้ใช้ที่ทำการสแกนดัชนีหรือข้อมูลที่จำกัด ตัวเลือกต้องไม่มีใช้ในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ได้เนื่องจากไม่อาจเป็นประโยชน์ประสิทธิภาพ และมันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ

ถึงแม้ว่าตัวเลือก -E ทำงานในรุ่น 32 บิตของ SQL Server นั้นไม่ถูกสนับสนุน
ข้อมูลเพิ่มเติม
กลไกการปันส่วนเริ่มต้นการจัดสรรส่วนขยายหนึ่งสำหรับแต่ละแฟ้ม การใช้การปัด robin เติมที่สมส่วนตัวคูณอัลกอริธึม ก่อนที่จะสลับไปยังแฟ้มถัดไปใน filegroup

ใน SQL Server 64-บิตออก คุณสามารถปันส่วน extents อยู่ติดกันสี่ต่อให้กับแฟ้ม ก่อนที่จะสลับไปยังแฟ้มถัดไปใน filegroup ได้ ลดความถี่ของการสลับแฟ้มช่วยให้สำหรับช่วงที่อยู่ติดกันมีขนาดใหญ่ของการจัดสรรเนื้อที่ดิสก์ ถึงแม้ว่าจะไม่รับประกัน นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อม multiuser การสแกนได้ประโยชน์จาก contiguity นี้ได้เนื่องจากข้อมูลจะเป็นการอนุญาตน้อยอยู่อย่างกระจัดกระจายให้มีการสลับแฟ้มและการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้นน้อยลง นอกจากนี้ ส่วนขยายการปันส่วนใหม่อาจลดจำนวน I/Os ที่ดำเนินการระหว่างการสแกนตามลำดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลัก ๆ คาดว่าสำหรับแอปพลิเคชันข้อมูลคลังสินค้าด้วยหมายเลขของผู้ใช้ที่ทำการสแกนดัชนีหรือข้อมูลที่จำกัด คุณสามารถเรียกใช้อัลกอริทึมการปันส่วนใหม่ โดยใช้ตัวเลือก-อีระหว่างการเริ่มต้นของ SQL Server ตัวอย่าง::
sqlservr -E

ตัวเลือก-อีต้องใช้ก่อนที่จะโหลดข้อมูลต้นฉบับได้เนื่องจากจะไม่มีผลกับข้อมูลที่มีอยู่ การปันส่วนที่ใหม่เท่านั้น ดังนั้น คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกทุกครั้งที่มีการเริ่มต้นใหม่สำหรับการปันส่วนไปยังได้รับผลกระทบเซิร์ฟเวอร์ ถ้า ไม่ ความถี่สวิตช์ของแฟ้มเริ่มต้นถูกใช้ในระหว่างการปันส่วนของส่วนขยาย การดำเนินงานทั้งหมดที่จัดสรรเนื้อที่ในแฟ้ม เช่นแทรก การสร้างดัชนี และจัดเรียง ข้อมูล ตามอัลกอริทึมการปันส่วนใหม่เมื่อมีกำหนดตัวเลือก -E ตัวเลือก-อีถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในขณะกำลังโหลด และการจัดทำดัชนีของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้น ขนาด I/Os ในระหว่างการดำเนินการอ่านในอนาคตจะถูกกำหนด โดยวิธีเซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่าในขณะที่การปันส่วน ไม่ใช่ โดยวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการอ่าน

ตัวเลือกการเริ่มต้นสามารถตั้งค่าจากตัวจัดการองค์กรของ SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "พารามิเตอร์เริ่มต้น" และ "การใช้ตัวเริ่มต้นระบบเลือก" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์

เนื่องจากตัวเลือก-อีอาจนำประโยชน์ประสิทธิภาพการทำงานภายใต้สถานการณ์เฉพาะที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ตัวเลือกนี้เป็นประจำ เรียกใช้ SQL Server ด้วยตัวเลือกการตั้งค่าบน-อีอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของ workloads multiuser ด้วยการปันส่วนที่ใช้บ่อยได้เนื่องจากการใช้ CPU ที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม