การร้องขอการ ping ไม่สามารถค้นหาโฮสต์ โดยการใช้อยู่ IP ที่เลขฐานสิบหกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:330559
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณใช้ Service Pack 1 (SP1) กับ Microsoft Windows XP Professional ถ้าคุณ ping โฮสต์คอมพิวเตอร์ โดยใช้อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ที่เลขฐานสิบหก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่พบการร้องขอการ ping โฮสต์0xc0a80001. กรุณาตรวจสอบชื่อของคุณ และลองอีกครั้ง
หมายเหตุ:กระบวนการ0xc0a80001ค่าอาจแตกต่างกันไปตามที่อยู่ IP เลขฐานสิบหกที่คุณใช้
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows XP รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version     Size   File name  -------------------------------------------------------------------------  24-Oct-2002 14:29           1,804 Hotfix.txt  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0      4,608 Spmsg.dll  23-Oct-2002 04:08 5.3.5.0      82,944 Spuninst.exe  23-Oct-2002 17:10 5.1.2600.1135   70,656 Ws2_32.dll  23-Oct-2002 11:18          148,480 Ws2_32.pdb  27-Feb-2002 11:28           4,092 Eula.txt  24-Oct-2002 07:38           7,658 Q330559.cat  23-Oct-2002 04:08 5.3.5.0      18,432 Spcustom.dll  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0     404,992 Update.exe  23-Oct-2002 7:09           3,779 Update.inf  23-Oct-2002 7:10             86 Update.ver  24-Oct-2002 13:14 5.1.2600.27   361,320 Q330559_wxp_sp2_x86_enu.exe
windows XP 64-บิต Edition
  Date     Time  Version     Size   File name      Platform  ---------------------------------------------------------------------------  25-Oct-2002 10:56           1,804 Hotfix.txt  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0      4,096 Spmsg.dll      IA-64  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0     201,216 Spuninst.exe     IA-64  23-Oct-2002 17:10 5.1.2600.1135  259,584 Ws2_32.dll      IA-64  23-Oct-2002 11:18 5.1.2600.1135   70,656 Wws2_32.dll     x86  23-Oct-2002 11:18          150,528 Ws2_32.pdb  11-Sep-2002 05:34           4,092 Eula.txt  24-Oct-2002 07:38           7,956 Q330559.cat  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0      51,712 Spcustom.dll     IA-64  23-Oct-2002 04:07 5.3.5.0     845,312 Update.exe      IA-64  23-Oct-2002 17:10           4,007 Update.inf  23-Oct-2002 17:10            156 Update.ver  24-Oct-2002 13:15 5.1.2600.27   572,264 Q330559_wxp_sp2_ia64_enu.exe
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
WinXPpro
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 330559 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 13:00:34 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330559 KbMtth
คำติชม