ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

แถบเครื่องมือ "รูปแบบ" จะมองไม่เห็นหลังจากที่คุณติดตั้งชุดอินเทอร์เฟซภาษาหรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษา

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:331331
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้งการคส่วนติดต่อผู้ใช้ (MUI) หรือ ภาษาอินเทอร์เฟซ Pack (LIP) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ของสหรัฐอเมริกา รุ่นของ Microsoft Windows XP ถ้าคุณใช้ Outlook Express 6.0ข้อความใหม่ตัวเลือก ด้วยอินเทอร์เฟซใด ๆ ของผู้ใช้ภาษาท้องถิ่นการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือจะไม่พร้อมใช้งาน ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกคน ภาษาท้องถิ่น MUI หรือ LIP รุ่นของ Windows XP
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook Express พยายามขอรับ ทุกบิตแมปทรัพยากรจากแฟ้ม Inetres.dll ที่อยู่ใน \Program Files\Internet Explorer\MUI\Language ID โฟลเดอร์ ประกอบด้วยแฟ้มนี้ Inetres.dll เท่านั้นที่ถูกแปลแล้วย่อยของทรัพยากร
การแก้ไข

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A แก้ไขที่สนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งาน แต่เท่านั้นมุ่งไป แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำไปใช้เฉพาะกับ คอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหานี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปัญหา ติดต่อผลิตภัณฑ์บริการสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอรับการแก้ไข สำหรับการ รายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ: ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่ผู้เชี่ยวชาญสำหรับ โทรอาจยกเลิกหากเจ้าหน้าที่สนับสนุน Microsoft กำหนด ว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะ คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดการ เฉพาะในการปรับปรุง

รุ่นภาษาอังกฤษ การแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ ตาราง แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ไว้ในแบบที่ใช้ร่วมกัน เวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version  Size   File name    -----------------------------------------------------------------  06-Nov-2002  21:02  5.3.7.0  435,560  Q331331_wxp_spl_enu.exe				

หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขนี้ Outlook Express ใช้ %Windir%\System32\Inetres.dll เพื่อขอรับทรัพยากรที่ไม่ได้ รับการแปล และใช้ %Windir%\MUI\Fallback\LanguageID\Inetres.dll.mui เพื่อขอรับ ทรัพยากรท้องถิ่น

คุณต้องติดตั้งใหม่นี้แก้ไขแต่ละครั้งที่ คุณสามารถเพิ่มภาษาใหม่ในรายการ MUI หรือ LIP
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้:
 1. การคัดลอกแฟ้ม Inetres.dll จาก \Program Files\Internet Explorer\MUI\Lang id โฟลเดอร์ไป %Windir%\MUI\Fallback\Lang-id โฟลเดอร์
 2. การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Inetres.dll ที่คุณย้ายไป โฟลเดอร์ %Windir%\MUI\Fallback\Lang-id เพื่อ Inetres.dll.mui
 3. ลบแฟ้ม Inetres.dll จาก \Program Files\Internet Explorer\MUI\Lang id โฟลเดอร์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในตอนต้นของบทความนี้
คุณลักษณะนี้ถูกรวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 2 ครั้งแรก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 331331 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 13:04:20 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB331331 KbMtth