ประสิทธิภาพดิสก์ที่ช้าลงเมื่อมีการเขียนแคถูกเปิดใช้งาน

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:332023
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์เฉพาะการเขียนการดำเนินการที่อาจจะช้ากว่าที่คาดไว้หากฮาร์ดดิสก์ใช้ในการแคชการเขียน และใช้คอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  281672ขาดได้ข้อมูลทุนหลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ"เขียนที่เปิดใช้งานการแคช"
 • Windows XP:
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดดิสก์เขียนอาจจะช้ากว่าที่ประสบการณ์กับรุ่นของ Windows 2000 รุ่นก่อนหน้านี้กว่า SP3 นอกจากนี้ บนคอมพิวเตอร์ของคลัสเตอร์ ดำเนินการเขียนดิสก์ฮาร์ดิสก์ที่ใช้ร่วมกันอาจทำให้แตกต่างที่มีขนาดใหญ่ในประสิทธิภาพในการเขียนระหว่างแต่ละโหน
สาเหตุ
Windows 2000 รุ่นก่อนหน้า SP3 ประกอบด้วยจุดบกพร่องที่ป้องกันไม่ให้มีการออกคำสั่งบางดิสก์ คำสั่งเหล่านี้ถูกออกใช้ให้เป็นดิสก์ที่มีการแคชการเขียนเปิดใช้งานเท่านั้น คำสั่งเหล่านี้ให้ข้อมูลที่สำคัญจะถูกเขียนลงดิสก์อุปกรณ์ทันทีแทนการถูกเก็บไว้ชั่วคราวในแคช behind เขียนของดิสก์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281672ขาดได้ข้อมูลทุนหลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ"เขียนที่เปิดใช้งานการแคช"

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในฐานความรู้ของบทความ 281672 แก้ไขจุดบกพร่องและสาเหตุที่คำสั่งเหล่านี้จะถูกนำออกใช้ไปยังดิสก์ตามที่คาดไว้เมื่อเขียนแคนี้ ถูกเปิดใช้งาน การแก้ไขนี้จะรวมอยู่ใน Windows 2000 SP3 แก้ไขที่คล้ายกันจะรวมอยู่ใน Windows XP

โดยการออกแบบ คำสั่งเหล่านี้ sacrifice บางประสิทธิภาพการทำงานเพื่อ sake ด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ พวกเขาให้แน่ใจว่า ข้อมูลสำคัญถูกเขียนลงดิสก์ทันที คำสั่งเหล่านี้เท่านั้นออก ถ้าแคชการเขียนเปิดใช้งานสำหรับอุปกรณ์ดิสก์เฉพาะ และ หากคุณสามารถตรวจพบ โดยใช้กลไกการมาตรฐาน เมื่อทำงานนี้ปลอดภัยถูกบังคับใช้สำหรับดิสก์ที่ใช้งานแคชการเขียน คุณจะพบสูญหายของประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างการดำเนินการบางอย่างของดิสก์ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ยัง บนคอมพิวเตอร์ของคลัสเตอร์ ข้อมูลฮาร์ดดิสก์อาจไม่ถูกส่งไปยังโหนที่ใช้เวลาผ่านทรัพยากรคลัสเตอร์เมื่อทรัพยากรมีการล้มเหลวผ่าน ดังนั้น ผลต่างของประสิทธิภาพการดำเนินการเขียนฮาร์ดดิสก์ระหว่างแต่ละโหนเกิดขึ้น
การแก้ไข

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 2000

คำเตือน:หากคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (โดยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุง และการเปิดใช้งานนั้นป้องกันการใช้พลังงานเขียนตัวเลือกการแคช), protections ที่อยู่ภายในโปรแกรมควบคุมดิสก์ของ Windows 2000 เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่สำคัญถูกเขียนลงดิสก์ทันทีแทนการกำลังถูกเขียนไปยังดิสก์ในภายหลังจากแคชอยู่แล้วภายในของดิสก์จะถูกเอาออก ไม่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยกเว้นว่าคอมพิวเตอร์ของคุณและฮาร์ดดิสก์ใด ๆ เชื่อมต่อจะถูกป้องกันจากการสูญเสียพลังงานโดยไม่ตั้งใจ หรือการตั้งใจผ่านการออกแบบของฮาร์ดแวร์ที่อาจรวมถึงลักษณะการทำเช่นเป็น supplies พลังงานสำรองแบตเตอรีซ้ำซ้อน ติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์เก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกำหนดระดับการป้องกันที่ afforded โดยฮาร์ดแวร์ของคุณ ไม่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยกเว้นว่าคุณเข้าใจ และระดับของความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้อง และมีความเสี่ยงนี้ได้ถูก mitigated ผ่านการป้องกันการใช้พลังงานของฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมให้ confident การยอมรับ Also, on a cluster computer, differences in performance of hard-disk write operations to shared disks between nodes can be solved by setting thePower Protectedwrite cache option on each node.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
281672Possible Data Loss After You Enable the "Write Cache Enabled" Feature

Part 1: Install Windows 2000 Update

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size  File name  -------------------------------------------------------  15-Jan-2003 19:42 5.0.2195.6655 34,832 Classpnp.sys  15-Jan-2003 19:43 5.0.2195.6655 30,768 Disk.sys				
หมายเหตุ:The files that are included in this hotfix have post-SP3 version numbers, but they can be used on both Windows 2000 SP2-based and Windows SP3-based computers. The hotfix package will install on both Windows 2000 SP2-based and Windows 2000 SP3-based computers.

Part 2: Configure the "Power Protected" Write Cache Option

After you install the Windows 2000 update and then restart your computer so that the updated drivers are loaded, you must also turn on thePower Protectedwrite cache option for each disk that has write caching enabled and has its write cache protected against accidental loss of power. ถ้าการPower Protectedwrite cache option is not turned on, this update does not implement any change in disk behavior or performance.

การกำหนดค่านี้Power Protectedwrite cache option on the selected disks, use the Dskcache.exe tool. Dskcache.exe is available separately.For additional information about the Dskcache.exe tool and how to enable the "power protected" write cache option, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
811392Obtain the Dskcache.exe Tool to Configure the "Power Protected" Write Cache Option
หมายเหตุ:กระบวนการPower Protectedwrite cache option can only be enabled for disks that are currently present. โดยค่าเริ่มต้น การPower Protectedwrite cache option is disabled. As a result, this option is disabled for any disks that may be added after you apply this setting. If additional disks are added, enable thePower Protectedwrite cache option for those added disks for the setting to take effect.

For Computers That Run Windows XP

Because of design differences between Windows 2000 and Windows XP, there are currently no plans to release a supported update for this behavior for Windows XP.
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Many disk devices provide enhanced performance through the use of an onboard cache, which provides read-ahead caching for data that is being read from the disk, and write-behind caching (or delayed writes or "lazy" writes) for data that is being written to disk. In some cases, it is important for data to be written to the physical disk immediately, and not retained in the disk's onboard write cache to be written later during an otherwise idle moment. This prevents loss or corruption of this data if the disk or controller (wherever the write cache is implemented) suddenly loses power, for example.

There are two commands that are typically used to force cached data to be written to the physical disk immediately:
 • aflush bufferscommand, which is available for SCSI and IDE/ATAPI disk devices, instructs the disk to write all cached data to the disk immediately. For SCSI disks, this is implemented by issuing theSYNCHRONIZE CACHEcommand to the disk. For IDE/ATAPI disks, theFLUSH CACHEcommand is sent to the disk. This command is typically issued as a result of a Windows program calling theFlushFileBuffersapi Writing to the registry is an example of an operation that results in theFlushFileBuffersAPI being called and theSYNCHRONIZE CACHEcommand being sent to the disk.
 • aWrite Throughcommand, which is only available for SCSI disk devices, is implemented by issuing aWRITEcommand to the disk with the ForceUnitAccess (FUA) bit set. This type of command instructs the disk to write the current packet of data to the disk immediately, bypassing the onboard write cache. This typically occurs as a result of a Windows program that calls theWriteFileAPI to write to a file it has opened by calling theCreateFileAPI with the FILE_FLAG_WRITE_THROUGH flag set. Virus-scanning software typically opens files with the FILE_FLAG_WRITE_THROUGH flag set. Support for the FUA bit is optional, and only some SCSI and Fiber Channel (FC) devices, typically individual drives (as opposed to RAID arrays), implement this functionality.
By design, these commands sacrifice a measure of performance (which would typically be provided by the disk's onboard write cache) to maintain the safety of the data that is being written to the disk. If such data is not written to the disk immediately by these commands, and if the disk loses power suddenly, that data is lost, and the file that is being written may become corrupted.

In Windows 2000 versions earlier than SP3, these commands are not correctly issued to disk devices when expected. ตัวอย่างเช่น การSYNCHRONIZE CACHEcommand is not issued to a disk when a program callsFlushFileBuffers, and the FUA bit is not set forWRITEcommands when the file is opened with FILE_FLAG_WRITE_THROUGH set. The hotfix that is described in Knowledge Base article 281672 corrects this problem, so that these commands are issued as intended and, as a result, provide the expected protection against loss of such critical data.

หมายเหตุ:Microsoft SQL Server uses FILE_FLAG_WRITE_THROUGH extensively on local database data, log files, and backup files. Local database data may include data on SCSI drives and SAN drives, but not data on NAS drives. If the Power Protected Storage feature is not enabled on hardware that protects its write-through cache, SQL Server's performance can be affected during the checkpoint process of a large database.

เมื่อการWrite Cache Enabledoption is configured for a disk device in Device Manager, two things occur:
 • A command to turn on or turn off Write Caching is sent to the disk device.
 • A registry value is saved, which the disk driver uses to determine whether or not to issue write-cache-management commands (Flush, Write-Through) to the disk.
The hotfix that is described in this article provides an additional configuration option, which is theป้องกันการใช้พลังงานwrite cache option. When bothWrite Cachingและป้องกันการใช้พลังงานoptions are turned on, the disk's write cache is enabled and recognized as such by the disk driver, but the disk driver does not issue write-cache-management commands (Flush, Write-Through) to the disk. This avoids the performance penalty that would otherwise be incurred by flushing data from the write cache to the disk media, but exposes a risk of loss or corruption of disk data if power is lost while there is still data in the disk's write cache that has not been written to disk.

The following table summarizes the effects of theWrite Cachingและป้องกันการใช้พลังงานoptions:
Write Cachingป้องกันการใช้พลังงาน
Effect
ที่ปิดใช้งานN/ADisk does not cache writes.
Driver does not issue Flush/Write-Through commands.
(Only behavior possible for drives that do not have write caching enabled in hardware.)
ที่เปิดใช้งานที่ปิดใช้งานDisk caches writes.
Driver issues Flush/Write-Through commands.
(Default behavior as of SP3,และwith this update applied, for drives that have write caching enabled in hardware.)
ที่เปิดใช้งานที่เปิดใช้งานDisk caches writes.
Driver does not issue Flush/Write-Through commands.
(Behavior resulting from pre-SP3 bug, for drives that have write caching enabled in hardware.)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 332023 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 13:09:50 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbbug kbqfe kbmt KB332023 KbMtth
คำติชม