ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

DCPROMO ไม่รักษาสิทธิ์บนบางโฟลเดอร์ IIS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:332097
อาการ
เมื่อคุณเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก Microsoft Windows Server 2003 ไปยังตัวควบคุมโดเมน ถ้ามีการติดตั้งบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) บนเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • ไม่มีแฟ้มที่บีบอัดไว้ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชั่วคราว (เรียกอีกอย่างว่าไดเรกแคทอรี), ถึงแม้ว่าไคลเอ็นต์ที่สนับสนุนการบีบอัด HTTP ได้ร้องขอได้
 • ไม่มีแฟ้มที่มีแคในโฟลเดอร์แม่แบบการคอมไพล์ ASP
เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย IIS จะไม่สามารถติดตั้งตัวควบคุมโดเมน
สาเหตุ
การดำเนินงานที่เลื่อนขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกไปยังตัวควบคุมโดเมน (DCPromo.exe) การตั้งค่าสิทธิ์บนบางโฟลเดอร์ การเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (acl) สำหรับโฟลเดอร์ที่สามไม่ตั้งค่าอย่างถูกต้องในระหว่างการดำเนินการนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณยังอาจพบต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ:

แหล่งที่มา: Active Server หน้า

รหัสเหตุการณ์: 5

ข้อผิดพลาด: การเตรียมใช้งานการแคช Persistent ของต้นแบบสำหรับกลุ่มแอพลิเคชันล้มเหลว " AppPoolName: เนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้: ไม่ไม่สร้าง Sub-directory การแคชดิสก์สำหรับกลุ่มแอพลิเคชันได้ ข้อมูลอาจมีรหัสข้อผิดพลาดเพิ่มเติม:

ถ้าคุณดูสิทธิในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ คุณจะเห็นว่า IIS_WPG และกลุ่ม NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE ไม่มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์เหล่านี้:
 • systemroot\Help\IISHelp\Common
 • systemrootต้นแบบการคอมไพล์ \System32\Inetsrv\ASP
 • systemroot\IIS temporary บีบอัดแฟ้ม
การแก้ไข

ตั้งค่าสิทธิ์บนโฟลเดอร์ด้วยตนเอง

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกwindows Explorerคลิกสองครั้งMy Computerคลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ของระบบ (จะโดยทั่วไปแล้วไดรฟ์ C), และจากนั้น คลิกสองครั้งWindowsหรือwinnt.
 2. คลิกสองครั้งวิธีใช้คลิกสองครั้งiisHelpคลิกขวาโดยทั่วไปแล้ว คลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 3. คลิกการรักษาความปลอดภัยคลิกaddประเภท:iis_wpgแล้ว คลิกตกลง.
 4. with:iis_wpgเลือก คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
  • อ่าน และปฏิบัติการ
  • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  • Read
 5. เปิดการsharing และการรักษาความปลอดภัยกล่องโต้ตอบนี้systemrootโฟลเดอร์แม่แบบที่มีการคอมไพล์ \system32\inetsrv\ASP และ grant Full Control แล้วไปยังกลุ่ม IIS_WPG
 6. ทำซ้ำขั้นตอน 5 สำหรับการsystemrootโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวที่บีบอัด \IIS
การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับ NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE ด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%systemroot%\Help\iisHelpแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาโดยทั่วไปโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:บริการเครือข่ายแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกบริการเครือข่ายคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ภายใต้อนุญาตให้แล้ว คลิกตกลง:
  • อ่าน และปฏิบัติการ
  • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  • Read
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%systemroot%\system32\inetsrvแล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกขวาต้นแบบการคอมไพล์ aspโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 7. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:บริการเครือข่ายแล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกบริการเครือข่ายคลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้อนุญาตให้แล้ว คลิกตกลง
 9. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:% systemroot %แล้ว คลิกตกลง.
 10. คลิกขวาบีบอัดไว้ชั่วคราวของ iisโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 11. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:บริการเครือข่ายแล้ว คลิกตกลง.
 12. คลิกบริการเครือข่ายคลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้อนุญาตให้แล้ว คลิกตกลง
หลังจากที่ทำการขั้นตอนเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นบริการการจัดการระบบ IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาการจัดการระบบ iisแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Microsoft Windows Server 2003
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบีบอัด HTTP และแม่แบบ ASP แค ให้ดูที่เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการดูเอกสารประกอบนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:คุณยังสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ผ่าน IIS Managerสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงคุณลักษณะวิธีใช้นี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
815127วิธีการเข้าถึงเอกสารวิธีใช้ของ IIS 6.0
iis 5; DCPromo; iis 6; ACL อนุญาต kbiishelplink; IIS 6.0; DC ตัวควบคุมโดเมน สิทธิ์ สิทธิของผู้ใช้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 332097 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2011 07:57:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Internet Information Server 1.01, Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbpending kbprb kbmt KB332097 KbMtth
คำติชม