ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวควบคุมการแคกับ SQL Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:46091
สรุป
ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายลักษณะพิเศษของการใช้ SQL Server ที่มีไพ่ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์มีหน่วยความจำบนบัตรการควบคุมการแคช (ถึง 16 เมกะไบต์) การใช้บัตรชนิดนี้ให้ประโยชน์ของดิสก์ที่แคโดยไม่ต้องขอ tradeoffs หน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับดิสก์แคตามปกติ อัลกอริทึมที่แคมีแคชการเขียนและ "เรียง elevator" ในระหว่างการเขียนย้อน เมื่อมีการเรียงลำดับข้อมูลสามารถเขียนเพื่อลดความเคลื่อนไหวที่พนักงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำถามที่ 1
qมีปัญหาเมื่อใช้ตัวควบคุมที่เกิดจาก SQL Server สมมติเซิร์ฟเวอร์ชนิดนี้กับ UPS เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากการด้านพลังงานหรือไม่

ก.ถ้าตัวควบคุมดิสก์เกิดล้มเหลวในการเขียนออกจากข้อมูลที่มีไว้สำหรับการล็อกธุรกรรมของ SQL Server กู้คืนข้อมูลของ SQL Server จะทำงานได้ไม่ถูกต้อง


คำถามที่ 2
qลักษณะพิเศษใดไม่ชนิดนี้ของตัวควบคุมแคมีประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server หรือไม่

ก.ถ้าตัวควบคุมการแคชล้มเหลวไม่เคยเขียนลงดิสก์สิ่งที่ได้รับ entrusted ดังกล่าว (แม้ว่าแป้นพิมพ์ sticks, crashes ระบบปฏิบัติการ หรือ crashes ฮาร์ดดิสก์), จะมีปัญหาไม่ ที่อื่นครอง ถ้าตัวควบคุมดิสก์ delays การเขียนข้อมูลการล็อก SQL Server บางอย่าง และเลือกที่จะนำไปใช้ข้อมูลการล็อกอื่น ๆ (เนื่องจากการเรียง "elevator" ลำดับ) ทางกายภาพล้มเหลวในการเขียนเหลือของเหตุผลบางประการ SQL Server ได้ไม่มีวิธีการที่ทราบว่า บางอย่างของแฟ้มบันทึกหายไป การเริ่มต้น warm หรือแม้แต่นำไปข้างหน้าจากการสำรองข้อมูลสำเนาชั่วคราวอาจไม่คืนฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ในกรณี worst มีจะไม่มีความล้มเหลวในระหว่างการกู้คืนข้อมูล และความเสียหายของข้อมูลจะถูกค้นพบมากในภายหลัง

ถ้าตัวควบคุมดิสก์ถูกออกแบบที่สมบูรณ์ ดังกล่าวจะช่วยให้งานเขียนแบบผ่าน อุปกรณ์ประกอบด้วย SQL Server ล็อกธุรกรรมต้องอยู่ตลอดเวลาเขียนผ่าน นอกจากนี้ หากเริ่ม warm อัตโนมัติ จะทำงานอย่างถูกต้อง SQL Server ทั้งหมดที่ต้องถูก flushed อุปกรณ์พร้อมจุดตรวจสอบ ถ้าตัวควบคุมดิสก์ไม่อนุญาตให้งานเขียนแบบผ่าน อื่นเท่านั้นได้ทำการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อย และไม่ต้องอาศัยการเริ่มต้น warm หรือนำล็อกธุรกรรมไปข้างหน้า


Question3
qควร SQL Server ทำการแคช หรือควรคอนโทรลเลอร์ดิสก์ทำการแคช

ก.The answer depends on which method is faster. Our experiments have shown that the SQL Server cache is more efficient than the operating system disk cache. However, we have no way of knowing whether or not it is more efficient than the caching used by a particular type of disk controller. The SQL Server cache probably does not work as fast as a hardware cache; however, it has "inside knowledge" and can work smarter.

Run a representative workload with the SQL Server memory parameter set to the minimum value that will support the number of users required (with the disk controller cache active) for your installation. Then try it with the memory parameter set to that value plus the amount of RAM in the disk controller cache (with the disk controller cache deactivated). For a truly accurate comparison, the number of pages in the procedure cache should be equal in both cases. This takes some juggling because the size of the procedure cache is specified in percent of the total cache size, while the size of the total cache is specified by the memory parameter and the number of user connections parameter. The total cache size is whatever is left after the 42K per user connection has been carved out of the space specified by the memory parameter. The remainder is divided between the procedure and data page cache according to the procedure cache parameter.
SQL Server requires systems to support ‘ guaranteed delivery to stable media ’ as outlined under the Microsoft SQL Server Always-On Storage Solution Review program. FoFor more information about the input and output requirements for the SQL Server database engine, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
967576Microsoft SQL Server Database Engine Input/Output Requirements
GP-fault

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ