ใบสั่งใน MS-DOS และตัวอักษรไดรฟ์การกำหนด Windows ใด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:51978
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft MS-DOS กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์แรกสองทางกายภาพฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์และไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์พบขณะเริ่มระบบในลำดับแบบถาวร รวมทั้งหลายพาร์ติชันและไดรฟ์แบบลอจิคัลบนฮาร์ดดิสก์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับนี้

ตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้กับไดรฟ์ที่ติดตั้งโดยใช้ DRIVER.SYS และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้อื่น ๆ เพิ่มเติมถูกขึ้นตามลำดับที่โปรแกรมควบคุมที่มีการโหลดในแฟ้ม CONFIG.SYS กำหนดตัวอักษรของไดรฟ์เหล่านี้สามารถถูก influenced โดยการเปลี่ยนแปลงลำดับของคำชี้แจง CONFIG.SYS หรือโหลดไดรฟ์ "dummy" ถึง "ใช้" ตัวอักษรชื่อไดรฟ์

กำหนดอักษรระบุไดรฟ์สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปรับรุ่น จากรุ่น Microsoft MS-DOS หนึ่งไปยังอีก หรือ จากรุ่นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของ MS-DOS รุ่นอื่นที่กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์แตกต่างกัน (ลำดับตัวอักษรที่กำหนดในไดรฟ์ที่ถูกปรับเปลี่ยน โดย oem ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ MS-DOS) บทความนี้อธิบายวิธี MS-DOS กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ ไม่อธิบาย MS-DOS OEM วิธีบางรุ่นกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต่อไปนี้เกิดเมื่อเริ่มต้น:
 1. MS-DOS ตรวจสอบดิสก์การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด การกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ A ไปแรกทางกายภาพฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ที่พบ
 2. ถ้าแบบสองทางกายภาพฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์อยู่ ดังกล่าวถูกกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ B. ถ้าไม่มี ไดรฟ์แบบลอจิคัล B ถูกสร้างที่ใช้แรกทางกายภาพฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
 3. คำนึงถึงว่าเป็นไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ที่สองอยู่ MS-DOS แล้ว กำหนดอักษรระบุไดรฟ์ C ไปยังพาร์ติชัน MS-DOS หลักบนบนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่จริงแรก และจากนั้น ไปในการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์สอง
 4. ถ้าพบบนฮาร์ดดิสก์มีอยู่จริงที่สอง และพาร์ติชันหลักที่มีอยู่บนไดรฟ์ที่มีอยู่จริงที่สอง พาร์ติชัน MS-DOS หลักบนสองทางกายภาพฮาร์ดไดรฟ์ถูกกำหนด MS-DOS D. จดหมายรุ่น 5.0 ซึ่งสนับสนุนไดรฟ์ที่มีอยู่จริงสุดแปด จะดำเนินต่อการค้นหาไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขึ้นทางกายภาพณจุดนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าพบบนฮาร์ดดิสก์มีอยู่จริงที่สาม และพาร์ติชันหลักที่มีอยู่บนไดรฟ์ที่มีอยู่จริงสาม พาร์ติชัน MS-DOS หลักบนสามทางกายภาพฮาร์ดไดรฟ์มีกำหนดอักษรระบุ E.
 5. MS-DOS กลับไปยังแรกทางกายภาพไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ และกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ไปยังไดรฟ์แบบลอจิคัลใด ๆ เพิ่มเติม (ในพาร์ติชัน MS-DOS แบบขยาย) บนไดรฟ์นั้นตามลำดับ
 6. MS-DOS repeats this process for the second physical hard disk drive, if present. MS-DOS 5.0 will repeat this process for up to eight physical hard drives, if present. After all logical drives (in extended MS-DOS partitions) have been assigned drive letters, MS-DOS 5.0 returns to the first physical drive and assigns drive letters to any other primary MS-DOS partitions that exist, then searches other physical drives for additional primary MS-DOS partitions. This support for multiple primary MS-DOS partitions was added to version 5.0 for backward compatibility with the previous OEM MS-DOS versions that support multiple primary partitions.
 7. After all logical drives on the hard disk(s) have been assigned drive letters, drive letters are assigned to drives installed using DRIVER.SYS or created using RAMDRIVE.SYS in the order in which the drivers are loaded in the CONFIG.SYS file. Which drive letters are assigned to which devices can be influenced by changing the order of the device drivers or, if necessary, by creating "dummy" drive letters with DRIVER.SYS.
The MS-DOS utility SUBST, networks and programs such as the CD-ROMExtensions which use the MS-DOS network interface can request aspecific drive letter be assigned to a block device.

Example 1

Consider as an example a system with one floppy disk drive and onehard disk drive, with two MS-DOS partitions (a primary partition andan extended partition containing a single logical drive) on the harddisk. In this configuration, MS-DOS will assign the floppy disk driveas drives A and B, the primary partition on the hard disk drive asdrive C, and the logical drive in the extended partition as drive D.

Example 2

Consider another system with three floppy disk drives, the third drivebeing installed using DRIVER.SYS, and two hard disk drives, with aprimary and an extended partition on each hard disk drive. Theextended partition on the first hard disk drive contains two logicaldrives, and the extended MS-DOS partition on the second hard diskdrive contains one logical drive. A RAM disk is also created usingRAMDRIVE.SYS.

In this configuration, MS-DOS will assign the first two floppy diskdrives as drives A and B, then assign the primary partitions on thefirst and second physical hard disk drives as drives C and D,respectively. MS-DOS will then assign the drive letters E and F to thetwo logical drives in the extended partition on the first physicaldrive, and G to the logical drive in the extended partition on thesecond physical drive.

The third floppy disk drive, installed using DRIVER.SYS, and the RAMdisk created using RAMDRIVE.SYS, will be assigned the letters H and Iin the order in which the DEVICE= statements appear in the CONFIG.SYSfile.

Partitioning Schemes

Listed below are some sample partitioning schemes for two 40-megabyte (MB)hard disk drives and their resulting drive letter assignments:
 • Drive 1:
  C: 20 MB primary MS-DOS partition
  E: 20 MB logical drive 1 in extended MS-DOS partition

  Drive 2:
  D: 20 MB primary MS-DOS partition
  F: 20 MB logical drive 1 in extended MS-DOS partition
 • Drive 1:
  C: 20 MB primary MS-DOS partition
  D: 20 MB logical drive 1 in extended MS-DOS partition

  Drive 2:
  E: 20 MB logical drive 1 in extended MS-DOS partition
  F: 20 MB logical drive 2 in extended MS-DOS partition
 • Drive 1:
  C: 10 MB primary MS-DOS partition
  E: 10 MB logical drive 1 in extended MS-DOS partition
  F: 10 MB logical drive 2 in extended MS-DOS partition
  G: 10 MB logical drive 3 in extended MS-DOS partition

  Drive 2:
  D: 10 MB primary MS-DOS partition
  H: 10 MB logical drive 1 in extended MS-DOS partition
  I: 10 MB logical drive 2 in extended MS-DOS partition
  J: 10 MB logical drive 3 in extended MS-DOS partition
6.22 3.20 3.30 3.30a 4.00 4.00a 5.00 5.00a 6.00 6.20 setup upgrade fdisk msdos

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 51978 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:03:57 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB51978 KbMtth
คำติชม