ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
html>display: inline-block; height: 48px; font-size: 14px; border: 1px solid transparent; border-bottom-style: none; width: 100%;">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คำอธิบายของเหตุผลที่ล็อกธุรกรรมของ SQL Server จะไม่มีการตัด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:62866
สรุป
แสดงรายการด้านล่างนี้ คือสาเหตุบางประการหนึ่งเหตุล็อกธุรกรรมเต็ม และไม่เคยได้รับ ตัด แม้ "trunc ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบ chkpnt"ถูกตั้งค่าเป็น true และปกติ checkpoints เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างการประมวลผล
ข้อมูลเพิ่มเติม
การปรับปรุงงที่เต็มล็อก นั่นคือ มีอยู่ไม่มีส่วนคำสั่ง WHEREคำสั่ง UPDATE นับตั้งแต่การธุรกรรม (ประกาศผู้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีน) ต้องสามารถถูกทั้งหมดย้อนกลับ หรือกำหนดให้ทั้งหมดแฟ้มบันทึกต้องไม่ใหญ่พอที่จะรักษาข้อมูลทั้งหมดสำหรับการธุรกรรม ดังนั้น แม้ว่าจะตัดทอน log เป็นไปได้ให้เต็มเข้าสู่ระบบถ้าเล็กเกินไปสำหรับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่เดียว

สถานการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นถ้ามีใช้คำสั่ง where ตารางนั้นมีมากขนาดใหญ่ และคำสั่ง where จะเกินไปทั่ว จำนวนมากที่ทำให้เกิดระเบียนที่จะได้รับผลกระทบ ไม่มีอีกกรณีที่ตำแหน่งนี้อาจเกิดขึ้น: ถ้าการปรับปรุงหลายทำที่ระเบียนที่เพียงพอเพื่อกรอกรายละเอียดที่ส่งผลต่อเข้าด้วยกันการบันทึกก่อนจุดตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล็อกสามารถยังคงเต็ม
Windows NT

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ