การปรับปรุงวันและเวลาลงในแฟ้ม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:69581
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คำสั่งของ MS-DOS ต่อไปนี้เป็นการปรับปรุงลงวันและเวลาของแฟ้มที่ชื่อ "ตัวอย่าง" โดยไม่มีการดัดแปลงเนื้อหาของแฟ้ม นี่คือคล้ายกับโปรแกรมอรรถประโยชน์สัมผัสที่พบ ใน XENIX และ ในบาง toolkits MS-DOS ของบริษัทอื่น
   COPY /B EXAMPLE +,,				
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำสั่งคัดลอก concatenate แฟ้มไปยังแฟ้มที่มีอยู่เมื่อใช้ในแบบฟอร์ม:
   COPY FILE1+FILE2				
ในตัวอย่างนี้ เนื้อหาของ FILE2 ถูกผนวกเข้ากับ FILE1 การออกจาก FILE2 เทอร์ เมื่อคัดลอกในโหมดนี้ คำสั่ง'สำเนา'สลับไปยังโหมด ASCII ที่ ^ เครื่องหมายสิ้นสุดแฟ้ม Z (0x01A) คือ honored

มีคำสั่งข้างต้น /b การบังคับให้คำสั่งคัดลอกลงในโหมดเลขฐานสอง ชื่อแฟ้มมีแฟ้มต้องปรับปรุง ดังนั้น ใน + (เครื่องหมายบวก) บ่งชี้ว่า แฟ้มจะถูกผนวกเข้า และ,, (จุลภาค) เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับพารามิเตอร์ที่เหลืออยู่ (ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในตัวอย่างนี้) เนื่องจากไม่ได้ระบุการแฟ้มจะถูกผนวกเข้า คำสั่งคัดลอกจะผนวกสิ่งใด และเฉพาะ อัพเดลงวันและเวลาสำหรับแฟ้ม

สามารถใช้แฟ้มการชุดงานต่อไปนี้ TOUCH.BAT เพื่อทำให้กระบวนการ:
   @echo off   if %1.==. goto end   if not exist %1 goto end   copy /b %1 +,, > nul   echo %1 touched!   :end				
แฟ้มชุดงานนี้ต้องมีพารามิเตอร์ที่หนึ่ง แฟ้มเป็น "touched" ถ้าไม่ได้ระบุการพารามิเตอร์ บรรทัดที่ 2 จะทำให้แฟ้มแบตช์เพื่อจบการทำงานโดยไม่ต้องทำสิ่งใด ถ้าแฟ้มที่ระบุไม่มี บรรทัด 3 จะทำให้แฟ้มแบตช์เพื่อจบการทำงานด้วย
6.22 3.20 3.21 3.30 3.30a 4.00 4.01 5.00 5.00a ประทับ 6.00 6.20

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 69581 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:06:43 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB69581 KbMtth
คำติชม