ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

สรุปการพาร์ MS-DOS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:69912
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยบทสรุปของข้อมูลการแบ่งพาร์ติชัน MS-DOS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวิธี MS-DOS กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
51978ใบสั่งในตัวอักษรไดรฟ์ Assigns MS-DOS ใด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฮาร์ดดิสก์ของมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR) อยู่ในเซกเตอร์แรกของดิสก์ (กระบอก 0 ด้าน 0 เซกเตอร์ที่ 1) ตารางพาร์ติชันจะอยู่ที่ 01BE ออฟเซ็ต การประกอบด้วยรายการ 16 ไบต์ถึง 4 ไบต์ที่สี่ของแต่ละรายการตารางพาร์ติชันถูกใช้เพื่อทำเครื่องหมายชนิดพาร์ติชัน

การสนับสนุนฮาร์ดดิสก์ในรุ่น 2.0 ในการเริ่ม MS-DOS

MS-DOS รุ่น 2.x

MS-DOS 2.x สนับสนุนชนิด 01 พาร์ติชันหนึ่งเมกะถึง 15 ไบต์ (MB) ในขนาด ซึ่งใช้ตารางการปันส่วนบิต 12 แฟ้ม (FAT) fdisk สร้างพาร์ติชัน MS-DOS เดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละไดรฟ์

ms-dos 3.0

MS-DOS 3.0 สนับสนุนพาร์ติชันที่มีขนาดใหญ่กว่า 15 เมกะไบต์โดยใช้ FAT แบบ 16 บิต ซึ่งอนุญาตให้มีขนาดเล็กกว่าขนาดของคลัสเตอร์และใช้ดิสก์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุ MS-DOS 2.x ฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่กว่า 15 MB จะไม่เข้ากันกับ MS-DOS รุ่นที่ใหม่กว่า fdisk สร้างพาร์ติชัน MS-DOS เดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละไดรฟ์

ms-dos 3.3

MS-DOS 3.3 แนะนำการสนับสนุนสำหรับไดรฟ์แบบลอจิคัลมากกว่าหนึ่งสำหรับแต่ละฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์แบบลอจิคัลจะถูกจัดการเหมือนเป็นดิสก์แยกทั้งหมดภายใต้ MS-DOS ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจใช้บนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่จริงเดียวกัน

ซึ่งได้รับการสนับสนุน โดยใช้การพาร์ติชัน MS-DOS การของ nonbootable ที่เรียกว่าพาร์ติชันส่วนขยายของ MS-DOS fdisk รายงานเหล่านี้เป็น EXT DOS พาร์ติชันอื่น MS-DOS รายงานเป็น PRI DOS (สำหรับ MS-DOS หลัก) แต่ละพาร์ติชันของ MS-DOS หลักมีไดรฟ์แบบลอจิคัล และพาร์ติชันส่วนขยายของ MS-DOS ประกอบด้วยตั้งแต่ 1 ถึงไดรฟ์แบบลอจิคัล 23 ที่ (MS-DOS สนับสนุนตัวอักษรชื่อไดรฟ์จนถึง Z) ไดรฟ์แบบลอจิคัลในพาร์ติชัน MS-DOS ที่ขยายได้ FAT เดียวกันที่พิมพ์เป็นพาร์ติชัน MS-DOS หลักของขนาดเท่ากัน

พาร์ติชัน PRI DOS เดียวเท่านั้นและ DOS EXT หนึ่งพาร์ติชันที่ได้รับอนุญาตสำหรับแต่ละไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดดิสก์ทางกายภาพสอง PRI DOS พาร์ติชันเป็นไม่จำเป็นบนดิสก์ทางกายภาพที่สอง จำเป็นต้องมีพาร์ติชัน PRI DOS บนดิสก์ทางกายภาพแรก (MS-DOS ไม่สนับสนุนดิสก์ทางกายภาพที่มากกว่าสอง)

ms-dos 4.0

MS-DOS รุ่น 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนแบบลอจิคัลไดรฟ์ขนาดใหญ่กว่า 32 MBการใช้งานไดรฟ์แบบลอจิคัลเหล่านี้ทั้งหมดต้องใช้โปรแกรม MS-DOS Share.exe จะโหลดใน MS-DOS 4.0

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงรุ่น 4.x และชนิดพาร์ติชัน MS-DOS ที่ใหม่กว่า:
  Partition Fdisk                  Starting in  Type    Reports   Size      FAT Type  MS-DOS version  ------------------------------------------------------------------  01     PRI DOS   0-15 MB     12-Bit   2.0 (a)  04     PRI DOS   16-32 MB    16-Bit   3.0  05     EXT DOS   0-2 GB (b)   n/a     3.3  06     PRI DOS   32 MB-2 GB (b) 16-bit   4.0				

  (a) 15-MB size limitation extended in version 3.0.  (b) 2 GB (gigabytes) includes a limit of 1024 cylinders per drive    imposed by the standard AT ROM BIOS interrupt 13 protocol.				

ms-dos 5.0

MS-DOS รุ่น 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนฮาร์ดดิสก์ทางกายภาพถึง 8ไม่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนเต็มขนาดใหญ่ไดรฟ์ Share.exe การสนับสนุนนี้ถูกรวมในเคอร์เนลของ MS-DOS

MS-DOS รุ่น 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนกลยุทธ์การแบ่งพาร์ติชันเดียวกันเป็นรุ่น 4.x การรวมของ Fdisk ไม่สามารถสร้างมากกว่าหนึ่งหลัก MS - DOS พาร์ติชันบนดิสก์ทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บางดั้งเดิมผลิตอุปกรณ์ (OEM) พาร์ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถสร้างพาร์ติชัน MS-DOS มากกว่าหนึ่งหลัก MS-DOS รุ่น 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่ามีการสนับสนุนของเคอร์เนลสำหรับพาร์ติชัน MS-DOS ถึง 4 หลัก ซึ่งช่วยได้ง่ายขึ้นเพื่อปรับรุ่นจากรุ่นก่อนหน้าของ MS-DOS OEM ปรับเปลี่ยน fdisk สร้างพาร์ติชัน PRI DOS เดียวเท่านั้นยังคงบนดิสก์ทางกายภาพ

หมายเหตุ: oem จำนวนมากได้เปลี่ยนรุ่นของ MS-DOS เพื่อสนับสนุนพาร์ติชัน MS-DOS มากกว่าหนึ่งหลัก พาร์ติชันชนิด 04 ที่ใหญ่กว่า และชนิดพาร์ติชันใหม่

windows 95

windows 95 สนับสนุนสองใหม่พาร์ติชันชนิด (0E และ 0F) เพื่อสนับสนุนบล็อกลอจิคัลที่จัดการกับส่วนขยาย INT13h (LBA) ตามที่ระบุไว้ใน Windows 95 ไดรเวอร์พัฒนา Kit (DDK)
  Partition Fdisk                  Starting in  Type    Reports   Size      FAT Type  version  ------------------------------------------------------------------  01     PRI DOS   0-15 MB     12-Bit   MS-DOS 2.0  04     PRI DOS   16-32 MB    16-Bit   MS-DOS 3.0  05     EXT DOS   0-2 GB     n/a     MS-DOS 3.3  06     PRI DOS   32 MB-2 GB   16-bit   MS-DOS 4.0  0E     PRI DOS   32 MB-2 GB   16-bit   Windows 95  OF     EXT DOS   0-2 GB     n/a     Windows 95Types 0E and 0F require extended Int13 support.				

หมายเหตุ: 0E ชนิดคือ ชนิดพาร์ติชันเดียวกันเป็น 06 และ 0F จะเหมือนกับ 05อย่างไรก็ตาม โปรแกรมประยุกต์ที่ควรใช้ฟังก์ชันการอ่าน/เขียนของส่วนขยาย INT13h (LBA) เพื่ออ่านจาก หรือเขียนลงในไดรฟ์แทนฟังก์ชัน INT13h กระบอก/หัว ข้อ/SectorPerTrack (CHS) ปกติของฮาร์ดดิสก์ได้มากกว่า 1024 cylinders และ/หรือภาค 16,711,680 มากกว่าเนื่องจาก โปรดสังเกตว่า FDISK รุ่นก่อนหน้ารู้จักพาร์ติชัน Windows 95 เหล่านี้เป็นพาร์ติชันไม่-DOS

windows 95 OEM Service ประกาศ 2 และ Windows 98

Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) and Windows 98 support two newpartition types (0B and 0C) to support the FAT32 file system. Foradditional information about FAT32, please see the following article inthe Microsoft Knowledge Base:
ARTICLE ID:154997
TITLE : Description of the FAT32 File System

The partition types supported by OSR2 and Windows 98 are as follows:
  Partition Fdisk                     Starting in  Type    Reports   Size         FAT Type  version  ---------------------------------------------------------------------  01     PRI DOS   0-15 MB        12-Bit   MS-DOS 2.0  04     PRI DOS   16-32 MB       16-Bit   MS-DOS 3.0  05     EXT DOS   0-2 GB        n/a     MS-DOS 3.3  06     PRI DOS   32 MB-2 GB      16-bit   MS-DOS 4.0	  0E     PRI DOS   32 MB-2 GB      16-bit   Windows 95  0F     EXT DOS   0-2 GB        n/a     Windows 95  0B     PRI DOS   512 MB - 2 terabytes 32-bit   OSR2  0C     EXT DOS   512 MB - 2 terabytes 32-bit   OSR2Types 0E, 0F, and 0C require extended Int13 support.				2.x 3.00 3.10 3.30 3.30a 4.00 4.01 4.01a 5.00 5.00a 6.00 6.20 6.21 6.22 msdos

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ