MS-DOS 5.0 คำสั่งภายใน และภายนอก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:71986
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ต่อไปนี้เป็นรายการของ MS-DOS เวอร์ชั่น 5.0 ภายในและ externalcommands คำสั่งภายในอยู่ใน COMMAND.COM หน่วยความจำ loadsinto ใดเมื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้ทำ notreside บนดิสก์ คำสั่งภายนอกคือ แฟ้มที่เก็บอยู่บน diskand ที่มีนามสกุลเป็น.COMEXE หรือBAT Areexecuted ชนิดของคำสั่งทั้งสองจากพร้อมท์ MS-DOS

คำสั่งภายใน

  BREAK  CALL  CHCP  CHDIR(CD)  CLS  COPY  CTTY  DATE  DEL(ERASE)  DIR  ECHO  EXIT  FOR  GOTO  IF  MKDIR(MD)  PATH  PAUSE  PROMPT  REM  RENAME(REN)  RMDIR(RD)  SET  SHIFT  TIME  TYPE  VER  VERIFY  VOL				

คำสั่งภายนอก

  APPEND.EXE  ASSIGN.COM  ATTRIB.EXE  BACKUP.EXE  CHKDSK.EXE  COMMAND.COM  COMP.EXE  DEBUG.EXE  DISKCOMP.COM  DISKCOPY.COM  DOSKEY.COM  DOSSHELL.COM  EDIT.COM  EDLIN.EXE  EMM386.EXE  EXE2BIN.EXE  EXPAND.EXE  FASTOPEN.EXE  FC.EXE  FDISK.EXE  FORMAT.COM  GRAFTABLE.COM  GRAPHICS.COM  HELP.EXE  JOIN.EXE  KEYB.COM  LABEL.EXE  MEM.EXE  MIRROR.COM  MODE.COM  MORE.COM  NLSFUNC.EXE  PRINT.EXE  QBASIC.EXE  RECOVER.EXE  REPLACE.EXE  RESTORE.EXE  SETVER.EXE  SHARE.EXE  SORT.EXE  SUBST.EXE  SYS.COM  TREE.COM  UNDELETE.EXE  UNFORMAT.COM  XCOPY.EXE				
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้สามารถพบได้ในคำแนะนำรุ่น 5.0 " Microsoft MS-DOS ของผู้ใช้และการอ้างอิง, " หน้า 358 ได้
5.00 noupd

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 71986 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/04/2015 09:07:58 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB71986 KbMtth
คำติชม