ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

'เครื่องคำนวณ'ไม่ได้ลบตัวเลขสองใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:72540
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
Microsoft Windows 'เครื่องคำนวณ' (CALC.EXE) ไม่ได้ลบตัวเลขที่สอง มีค่าทศนิยม ปัญหานี้เกิดขึ้นในทั้งสองโหมด (มาตรฐาน และวิทยาศาสตร์) ของ'เครื่องคำนวณ'
สาเหตุ
'เครื่องคำนวณ'ไม่ปัดค่าทศนิยมอย่างถูกต้อง ในขณะที่'เครื่องคำนวณ'จะกำหนดวิธีการแสดงวิธีการแก้ไขปัญหา จะพบการสูญเสียความแม่นยำ และแสดงคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข

windows 3.0

Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะมีปัญหาใน Windows 3.0

Windows 3.1 x, Windows สำหรับ Workgroups 3.1 x

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 3.1 x และ Windows Workgroups 3.1 x ได้รับแฟ้ม CALC.EXE ปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

  1. เริ่มต้น'เครื่องคำนวณ'
  2. ป้อนหมายเลขที่มากที่สุดในการลบออกก่อน (ตัวอย่างเช่น 12.52)
  3. กดคีย์เครื่องหมายเครื่องหมายลบ(-)บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
  4. ป้อนหมายเลขที่มีขนาดเล็กที่เป็นหน่วยหนึ่งที่ต่ำลงในส่วนทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12.51)
  5. กดคีย์เครื่องหมายเท่ากับ(=)บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
ลบ 12.51 จาก 12.52 ผลลัพธ์ในหนึ่งหมายเลขที่ไม่ถูกต้องต่อไปนี้:
   0.00   0.0099999999   0.010000001				
appnote subtraction 3.1 3.10 3.11 3.0 3.00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ