การปรับปรุงลักษณะการทำงานแบบจำกัดกลุ่ม ("สมาชิกของ") ของกลุ่มท้องถิ่นที่ผู้ใช้กำหนดเอง

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810076
สรุป
ใน Microsoft Windows รุ่นก่อนหน้าของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), กลุ่มถูกจำกัด สมาชิกของไม่สามารถใช้การตั้งค่าความปลอดภัยในนโยบายกลุ่มเพื่อเพิ่มกลุ่มโดเมนของกลุ่มท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก มีการปรับปรุงลักษณะการทำงานของกลุ่มที่ถูกจำกัดใน Microsoft Windows 2000 SP4, Windows Server 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่า Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อปรับปรุงแบบจำกัดกลุ่มลักษณะการทำงาน Windows Vista และใหม่กว่ามีโปรแกรมปรับปรุงนี้มีอยู่แล้ว บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
มีกลุ่มถูกจำกัด สมาชิกของ ฟังก์ชันการทำงาน คุณสามารถเพิ่มกลุ่มโดเมนไปยังกลุ่มท้องถิ่น สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มจำกัด รวม สมาชิก และ Memberof คำอธิบาย ดู "กลุ่มจำกัด" ใน Windows Server เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์

Windows XP

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการ แก้ไขปัญหานี้ การขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น เวอร์ชันภาษาอังกฤษของคุณลักษณะนี้มีแฟ้ม แอตทริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform  ----------------------------------------------------------------  31-Jan-2003 02:53 5.1.2600.1163 849,408 Scesrv.dll IA64  31-Jan-2003 02:53 5.1.2600.1163 307,712 Scesrv.dll i386

การเพิ่มกลุ่มโดเมนไปยังกลุ่มท้องถิ่น

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งคุณลักษณะในทั้งหมด คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม คุณสามารถใช้กลุ่มถูกจำกัด สมาชิกของ การตั้งค่าเมื่อต้องเพิ่มกลุ่มโดเมนของกลุ่มโลคัล (ภายใน หรือ แบบกำหนดเอง) คุณสามารถกำหนดได้ สมาชิกของ นโยบายสำหรับกลุ่มที่แตกต่างกันในหลายวัตถุ'นโยบายกลุ่ม' (GPOs) ที่เชื่อมโยงกับไซต์ใด ๆ โดเมนใด ๆ หรือชื่อหน่วยงานใด ๆ (OU), และนโยบายทั้งหมดมีผล ตัวอย่าง เป็น illustrated ในการ ตามตาราง คุณสามารถสร้างนโยบายที่เพิ่มไปยังโลคัล Domain Admins กลุ่มผู้ดูแล และคุณสามารถเพิ่มนโยบายที่เพิ่ม Admins จัดการของฉัน กลุ่มกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น เชื่อมโยงไปยังโดเมนระดับกลุ่มนี้ วัตถุนโยบายกลุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างนโยบายที่เพิ่ม My องค์กรหน่วยภูมิภาค กลุ่ม Admins ในกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น กลุ่มนี้ถูกลิงค์ไปยัง GPO OU ระดับ นโยบายทั้งหมดจะมีผลบังคับ

ตารางที่ 1: เพิ่มกลุ่มโดเมนไปยังกลุ่มท้องถิ่น
กลุ่มโดเมนที่คุณได้กำหนดนโยบายกลุ่มที่ถูกจำกัด สำหรับรายการ "สมาชิกของ": กลุ่มท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกวัตถุนโยบายกลุ่ม ระดับที่มีกำหนดนโยบายกลุ่มถูกจำกัดผลลัพธ์
Domain Admins (โดเมนอยู่แล้วภายใน)ผู้ดูแล (ภายในเครื่อง ภาย)โดเมนระดับกลุ่มผู้ดูแลโดเมนที่ประกอบด้วย Admins, Admins จัดการของฉัน และของฉัน Admins ของหน่วยองค์กร
Admins ของฉันจัดการ (โดเมนแบบกำหนดเอง)ผู้ดูแล (ภายในเครื่อง)โดเมนระดับประกอบด้วยกลุ่มผู้ดูแล Domain Admins, Admins จัดการของฉัน และของฉัน Admins ของหน่วยองค์กร
ฉันองค์กรหน่วยภูมิภาค Admins (regional OU แบบกำหนดเอง)ผู้ดูแล (ภายในเครื่อง)OU ระดับกลุ่มผู้ดูแลประกอบด้วย Domain Admins การจัดการของฉัน Admins และของฉัน Admins ของหน่วยองค์กร

เพิ่มกลุ่มโดเมนเดียวกันกับกลุ่มโลคัลข้าม Gpo

ถ้าคุณสร้างนโยบายกลุ่มจำกัดหลายสำหรับเหมือนกัน จัดกลุ่มใน Gpo หลาย เพียงหนึ่งนโยบายที่จะมีผล กลุ่มที่ถูกจำกัด นโยบายกลุ่มเดียวกันสำหรับผสานข้าม Gpo นโยบายมีผลบังคับใช้อยู่ กำหนดลำดับของการประมวลผลนโยบายกลุ่ม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ จัดกลุ่มใบสั่งประมวลผลและการลำดับชั้นของนโยบาย เยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ นักพัฒนาเครือข่ายเว็บไซต์:ตัวอย่าง ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ สองจำกัด มีกำหนดนโยบายกลุ่มสำหรับ Domain Admins หนึ่งที่กำหนดไว้ในโดเมน ระดับ และเพิ่ม Domain Admins ของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น อีก กำหนดระดับ OU และเพิ่มกลุ่ม Domain Admins ภูมิภาคของฉัน Admins หาร Admins ของโดเมนเท่านั้นจะถูกเพิ่มไปที่ส่วนภูมิภาคของฉัน Admins (โดยค่าเริ่มต้น Gpo ที่เชื่อมโยงในการแทนระดับ OU ที่ที่ กำหนดระดับของโดเมน)

ตารางที่ 2: เพิ่มกลุ่มโดเมนเดียวกันกับกลุ่มโลคัลข้าม Gpo
กลุ่มโดเมนที่คุณได้กำหนดกลุ่มถูกจำกัด นโยบายรายการ "สมาชิกของ": กลุ่มท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกวัตถุนโยบายกลุ่ม ระดับที่มีกำหนดนโยบายกลุ่มที่ถูกจำกัดผลลัพธ์
Domain Admins (โดเมนอยู่แล้วภายใน)ผู้ดูแล (ภายในเครื่อง ภาย)โดเมนระดับเนื่องจากการวิธี Gpo จะประมวลผล Admins ของโดเมนจะถูกเพิ่มลงในกลุ่ม Admins ของส่วนภูมิภาคของฉันเท่านั้น
Domain Admins (โดเมนอยู่แล้วภายใน)ส่วนของฉันภูมิภาค Admins (กำหนดเองภายในเครื่อง)OUเนื่องจากการวิธี Gpo จะประมวลผล Admins ของโดเมนจะถูกเพิ่มลงในกลุ่ม Admins ของส่วนภูมิภาคของฉันเท่านั้น

ตัวควบคุมโดเมน

ในรุ่นก่อนหน้าของ Windows ถ้ามีการประมวลผลของตัวควบคุมโดเมน นโยบายกลุ่มที่ถูกจำกัดในที่นี้ สมาชิก ส่วนถูกปล่อยว่าง สมาชิกทั้งหมดจะถูกลบออกจากกลุ่มเมื่อ นโยบายถูกนำไปใช้ คำนึงถึงการตั้งค่า สมาชิกของ. ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างนโยบายกลุ่มที่ถูกจำกัดในการ ระดับโดเมนสำหรับโดเมน Admins ที่ว่าง สมาชิก ส่วนและถ้าคุณรวมผู้ดูแลท้องถิ่นใน สมาชิกของเมื่อมีใช้นโยบาย สมาชิกทั้งหมดของ Domain Admins กลุ่มจะถูกเอาออก (รวมทั้งแอคเคาท์ผู้ดูแลระบบที่มีอยู่แล้ว), และว่างเปล่า กลุ่ม Admins ของโดเมนจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น

ที่ ลักษณะการทำงานใน Windows 2000 SP4, Windows XP ที่ มี Service Pack 2 (SP2), และ Windows Server 2003 ได้รับการแก้ไขแล้ว บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานเหล่านี้ รุ่นของ Windows ถ้าคุณต้องใช้นโยบายกลุ่มแบบจำกัดที่กำหนด สมาชิกของ แต่ทำให้ สมาชิก ว่าง การ สมาชิก ส่วนจะถูกละเว้น และไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม ทำให้ว่าง

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบจำกัดกลุ่มที่ เปิดใช้งาน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมน เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสมาชิก หรือ เวิร์กสเตชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาทั้งหมดใช้ Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 หรือ Windows Server 2003 เพื่อให้สมาชิกภาพของการจัดกลุ่มโดเมนที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยน โดยไม่ได้ตั้งใจ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสมาชิก และเวิร์กสเตชัน ลักษณะการทำงานใน สถานการณ์สมมตินี้ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

การใช้นโยบาย "สมาชิก" และ "สมาชิกของ" กลุ่มที่ถูกจำกัดกับกลุ่มโลคัล

เป็นการดีที่สุดเพื่อกำหนดนโยบายจำกัดของกลุ่มที่เพิ่มคำ กลุ่มโดเมน ไปยังกลุ่มท้องถิ่น และ การกำหนดนโยบายการจำกัดกลุ่มอื่น ที่จำกัดการเป็นสมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น การเป็นสมาชิกกลุ่มสุดท้ายของ กลุ่มท้องถิ่นนั้นไม่สามารถทำนายได้เนื่องจากใบสั่งการประมวลผลของทั้งสอง ไม่มีกำหนดนโยบายกลุ่มถูกจำกัด ตัวอย่าง เป็น illustrated ในการ ตารางต่อไปนี้ ถ้าคุณสร้างนโยบายกลุ่มถูกจำกัดที่เพิ่มโดเมน Admins กลุ่มผู้ดูแลระบบภายในเครื่องและถ้าคุณสร้างกลุ่มถูกจำกัด นโยบายที่จำกัดการเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นไปอยู่ภายใน บัญชีผู้ดูแล คุณไม่สามารถทำนายถ้า จะถูกบังคับใช้นโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง If Admins ของโดเมนจะถูกเพิ่มเข้าไปกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นก่อน สมาชิกภาพของผู้ดูแลจะจำกัด Admins ของโดเมนจะถูกเพิ่มไปยังโลคัล ผู้ดูแลจัดกลุ่ม และการเอาออกแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ดูแลระบบภายในเครื่อง สมาชิกของกลุ่มจะจำกัดก่อน Admins ของโดเมนจะถูกเพิ่มไปที่ผู้ดูแล กลุ่ม Domain Admins จะยังคงอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น

ตารางที่ 3: การเพิ่มกลุ่มโดเมนไปยังกลุ่มท้องถิ่น โดยจำกัดการเป็นสมาชิก
กลุ่มที่คุณได้กำหนดนโยบายกลุ่มที่ถูกจำกัด สำหรับรายการ "สมาชิก"รายการ "สมาชิกของ"สมาชิกของกลุ่มที่เป็นผลลัพธ์
Domain Admins (โดเมน ภาย)ไม่มีผู้ดูแล (ภายในเครื่อง)คุณ ไม่สามารถทำนายการเป็นสมาชิกขั้นสุดท้ายของกลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น
ผู้ดูแล (ภายในเครื่อง)ผู้ดูแล (ภายในเครื่อง ภาย)ไม่มี คุณไม่สามารถทำนายการเป็นสมาชิกกลุ่มสุดท้าย สำหรับกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น
เมื่อต้องการเป็นสมาชิกที่คุณต้องการได้รับ สมาชิก หรือ สมาชิกของ จำกัดกลุ่มนโยบายโดยเฉพาะ ในตัวอย่างในตารางที่ 3 เพิ่ม Domain Admins เพื่อรับสมาชิกกลุ่มที่คุณต้องการที่ผู้ดูแลระบบ ที่ สมาชิก รายการผู้ดูแลกลุ่มจำกัดกลุ่มโลคัล นโยบาย

Windows 2000

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับล่าสุด service pack สำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณลักษณะที่สนับสนุนซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์มีให้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานที่อธิบายในบทความนี้ ใช้คุณลักษณะนี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่โดยเฉพาะจำเป็นต้อง

ถ้าคุณลักษณะจะสามารถดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดคุณลักษณะเฉพาะนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีคุณลักษณะที่จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากคุณลักษณะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอตทริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลาในการควบคุม แผง
 Date    Time   Version     Size    File name ------------------------------------------------------------- 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6109  124,688  Adsldp.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5781  131,344  Adsldpc.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6109   62,736  Adsmsext.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6052  358,160  Advapi32.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6094   49,936  Browser.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6012  135,952  Dnsapi.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6076   96,016  Dnsrslvr.dll 15-Nov-2001 23:27           5,149  Empty.cat 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5722   45,328  Eventlog.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6059  146,704  Kdcsvc.dll 01-Nov-2002 18:52  5.0.2195.6112  204,048  Kerberos.dll 21-Aug-2002 16:27  5.0.2195.6023   71,248  Ksecdd.sys 07-Nov-2002 02:02  5.0.2195.6118  507,664  Lsasrv.dll 07-Nov-2002 02:02  5.0.2195.6118   33,552  Lsass.exe 27-Aug-2002 22:53  5.0.2195.6034  108,816  Msv1_0.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5979  307,472  Netapi32.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6075  360,720  Netlogon.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6100  920,848  Ntdsa.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6100  389,392  Samsrv.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6120  130,320  Scecli.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6120  303,888  Scesrv.dll 07-Nov-2002 01:56  5.0.2195.6118  139,264  Sp3res.dll 07-Nov-2002 00:05     5.3.9.0   4,096  Spmsg.dll 07-Nov-2002 00:06     5.3.9.0   87,040  Spuninst.exe 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5859   48,912  W32time.dll 04-Jun-2002 21:32  5.0.2195.5859   57,104  W32tm.exe 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6100  126,224  Wldap32.dll 07-Nov-2002 02:02  5.0.2195.6118  507,664  Lsasrv.dll   --  56-bit 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ การขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
265173ผลิตภัณฑ์โปรแกรม Datacenter และ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหน้าต่างหลายบาน โปรแกรมปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนขณะเริ่มการทำงานเพียงครั้งเดียว คลิบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296861วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนหลาย โดยบูตใหม่ครั้งเดียว

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 810076 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2012 08:31:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbsecurity kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbmt KB810076 KbMtth
คำติชม