ข้อมูลสรุปของไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810232
สรุป
เมื่อคุณปรับใช้ซอฟต์แวร์การปรับปรุง โดยใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft แนะนำให้ คุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง โดยใช้พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้ง silent (ไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ ไม่มีการป้อนข้อมูลผู้ใช้ และไม่เริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ) ซึ่งช่วยปรับใช้ที่เชื่อถือได้มากขึ้น ด้วยการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์และเพิ่มประสิทธิผลน้อยลง

หมายเหตุ:การปรับปรุงจาก Windows Update Service (WUS) อาจประกอบด้วยพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่กำหนดไว้ก่อนที่จัดโครงแบบ โดย Microsoft เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดระหว่าง หรือหลัง จากการติดตั้งการปรับปรุงจาก WUS, Microsoft แนะนำว่า คุณไม่เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใด ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ที่เหมาะสมของการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีการติดตั้งหลายชนิด Microsoft Windows Installer เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเช่น ผู้อื่นรวมถึง "Iexpress" (สำหรับการปรับปรุง Microsoft Internet Explorer) และ "ปรับปรุง" (สำหรับการปรับ Microsoft Windows และบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft ปรุง) แต่ละเทคโนโลยีการติดตั้งเหล่านี้สามารถสนับสนุนความแตกต่างเล็กในฟังก์ชันการทำงาน โดยใช้พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ หรือการตั้งค่า

หมายเหตุ:verions ที่ใหม่กว่าของ Microsoft Internet Explorer ใช้ "ปรับปรุง"

บทความนี้ประกอบด้วยรายชื่อพนักงานของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง และพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่แนะนำสำหรับใช้ โดยใช้ชุดคุณลักษณะของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ รายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังอาจพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมปรับปรุงในฐานความรู้ของ Microsoft

การกำหนดค่าโปรแกรมปรับปรุงที่คุณปรับใช้ ใช้ตัวช่วยการกระจายซอฟต์แวร์ปรับปรุงสร้างจากชุดคุณลักษณะของบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เลือก และดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงหรือการปรับปรุง โดยใช้ตัวช่วยสร้าง และคลิกสองครั้งที่โปรแกรมปรับปรุงหรือการปรับปรุงเพื่อดูคุณสมบัติและการตั้งค่าบนเพสถานะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ในการพารามิเตอร์กล่อง พิมพ์ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง ถ้าคุณดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้แล้วการปรับปรุง หรือมีสื่อเช่นการรักษาความปลอดภัย Toolkit กระชับดิสก์ คุณสามารถจะคลินำเข้าปุ่มเพื่อค้นหา และการปรับปรุงการนำเข้า

ตัวอย่างและพารามิเตอร์ command-Line


สิ่งสำคัญMicrosoft แนะนำให้ คุณตรวจสอบไวยากรณ์สำหรับแต่ละโปรแกรมปรับปรุงก่อนที่คุณสามารถปรับใช้ คุณสามารถตรวจสอบไวยากรณ์ได้ โดยการเรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงด้วยการ/?พารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้แสดงตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อระบุเทคโนโลยีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใช้ การปรับปรุงส่วนใหญ่ใช้แผนที่ตั้งชื่อแฟ้มที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุเทคโนโลยีการติดตั้ง

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้การปรับปรุงระบบของคอมพิวเตอร์ Dell หรือการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ Dell บรรทัดคำสั่งที่ถูกต้องถูกจัดให้ โดยแค็ตตาล็อกของการปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ Dell ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องระบุบรรทัดคำสั่ง เราขอแนะนำว่า คุณไม่แก้ไขบรรทัดคำสั่งที่ระบุ รายละเอียดของบรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ Dell พร้อมใช้งานในการคอมพิวเตอร์ dell การแนะนำผู้ใช้ของการปรับปรุง Packager. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์ dell การแนะนำผู้ใช้ของการปรับปรุง Packager, Dell เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ผลิตภัณฑ์หรือคอมโพเนนต์บรรทัดคำสั่งตัวอย่าง
Microsoft Windows NT 4.0 และ Windows 2000 ฮอตฟิกซ์ก่อนที่จะ SP4-q - z-q q123456i.exe - z
Microsoft SP4 2000 ของ Windows และรุ่นใหม่กว่า และ Microsoft Windows XP
สวิตช์ที่พร้อมใช้งานเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Update.exe ที่กำลังใช้งาน ดูการอ้างอิงถึงบทความ KB 262841 ด้านล่าง)
/q /u /z
/norestart/เงียบ/แฝง
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /q /u /z
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /norestart/เงียบ/แฝง
บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 4.0 และ 5.0/q /zq123456.exe /q /z
q1234356_w2k_sp2_x86_en.exe /q /z
Internet Explorer
หมายเหตุ:สวิตช์ที่พร้อมใช้งานเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Update.exe ที่กำลังใช้งาน ดูการอ้างอิงถึงบทความ KB 262841 ด้านล่าง
/q /u /z /norestart/เงียบ/แฝงq123456.exe /q /u /z /norestart/เงียบ/แฝง
Microsoft Windows Media Player/q: /r:n เป็นwm320920_71.exe /q: /r:n เป็น
Microsoft Exchange 2000 Server/q /z811853_enu_i386.exe /q /z
Microsoft Exchange 2003 Server/q /z/z /q Exchange2003 KB832759 x 86-enu
Microsoft Officeดูการปรับปรุงซอฟต์แวร์หมายเหตุรุ่นของชุดคุณลักษณะของบริการและเอกสารประกอบที่ออนไลน์
Microsoft SQL Server 2000/a /q DISABLESTATUS =อัตโนมัติSQLHotfix_ENU.exe /a /q DISABLESTATUS =อัตโนมัติ
เครื่องเสมือนของ Microsoft/q /c:"javatrig.exe /exe_install /l /q": /r:n เป็น/q msjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install /l /q": /r:n เป็น
mdac, msxml/q /C:"dahotfix.exe /q /n": enu_Q832483_mdac_x86 เป็น/q /C:"dahotfix.exe /q /n": ตัว
commerce Serverโปรดอ้างถึงบูเลทีนการไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งาน
เซิร์ฟเวอร์การจัดการเนื้อหาโปรดอ้างถึงบูเลทีนการไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งาน
เซิร์ฟเวอร์ biztalkโปรดอ้างถึงบูเลทีนการไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งาน
เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์โปรดอ้างถึงบูเลทีนการไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งาน
การปรับปรุงระบบของคอมพิวเตอร์ dell หรือการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ Dellไม่จำเป็นต้องระบุบรรทัดคำสั่งที่ถูกต้องให้ไว้ โดยแค็ตตาล็อกของการปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ Dell

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบรรทัดคำสั่งและคำอธิบายของตนเอง ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824687สวิทช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพ็คเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
Windows NT 4.0:
184305วิธีการติดตั้ง และเอาโปรแกรมแก้ไขด่วน มี Hotfix.exe
windows 2000 และปลาย:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
Microsoft Internet Explorer:
197147สวิตช์บรรทัดคำสั่งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับ IExpress
Microsoft Exchange 2000 Server:
331646exchange 2000 Server post-Service 3 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนสวิตช์บรรทัดคำสั่ง
Microsoft SQL Server:
330391โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server
Microsoft Office:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งใน Microsoft Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:เครื่องเสมือนของ Microsoft:
304930วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเครื่องเสมือน Microsoft อยู่เบื้องหลังโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ:: ปรับสำหรับผู้ใช้ ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยปรุงสำหรับ Windows NT 4.0 ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ 810030 "MS02 069:ปัญหาใน Microsoft VM อาจไม่สมบูรณ์ Windows" ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้จากแคตตา Windows Update ล็อกการปรับใช้กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่มีเครื่องเสมือน Microsoft ที่ติดตั้งอยู่ ถ้าคุณต้องการขอรับการปรับปรุงนี้เพื่อติดตั้งในภายหลังหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ ตัวการค้นหาเลือกขั้นสูงในแค็ตตาล็อกปรับปรุง Windows จะค้นหาบทความ ID 810030

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงจากแค็ตตาล็อกการปรับปรุง Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
323166วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่มีโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Windows Update Catalog
เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้สำหรับ Windows NT 4.0 เลือกWindows XP:สำหรับระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ NT 4.0 windows ไม่สามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Windows ถ้าคุณต้องดาวน์โหลดแพคเกจ Windows NT 4.0 การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือติดตั้งในภายหลัง ใช้คอมพิวเตอร์เกินกว่าที่เรียกใช้ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 และจากนั้น เลือกwindows 98,Windows Millennium Edition:หรือWindows XP:สำหรับระบบปฏิบัติการเข้าถึงแค็ตตาล็อก Windows Update นอกจากนี้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0
ค่า sms บรรจุ sus แบบอัตโนมัติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 810232 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/17/2010 23:22:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbproductlink kbhowto kbinfo kbmt KB810232 KbMtth
คำติชม