ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: SetMinThreads และ GetMinThreads API เพิ่มไปยังคลา ThreadPool รันไทม์ภาษาทั่วไป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810259
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณไม่สามารถกำหนดค่าของผู้ปฏิบัติงานเธรดหรือเธรด I/O ในจำนวนต่ำสุดThreadPoolคลาสที่
การแก้ไข
คุณสามารถขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft ซึ่งมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาที่ระบุในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ Microsoft แนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ.NET Framework ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:: ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่จะใช้ค่าสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนตามปกติจะมีสำหรับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการปรับปรุงโดยเฉพาะ

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date	    Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------------  08-Nov-2002 17:34 1.0.3705.374  196,608 Aspnet_isapi.dll  08-Nov-2002 17:26          4,169 Aspnet_perf.h  08-Nov-2002 17:26          20,468 Aspnet_perf.ini  08-Nov-2002 17:26          20,342 Aspnet_perf2.ini  08-Nov-2002 17:34 1.0.3705.374   24,576 Aspnet_regiis.exe  08-Nov-2002 17:34 1.0.3705.374   28,672 Aspnet_wp.exe  08-Nov-2002 16:52 1.0.3705.374   69,632 Corperfmonext.dll  10-Nov-2002 14:56 1.0.3705.374 1,953,792 Mscorlib.dll  31-Oct-2002 18:04          10,252 Mscorlib.ldo  08-Nov-2002 16:51 1.0.3705.374 2,269,184 Mscorsvr.dll  08-Nov-2002 16:51 1.0.3705.374 2,269,184 Mscorwks.dll  22-Aug-2002 19:23            15 Smartnav.htm  22-Oct-2002 13:41          8,728 Smartnav.js  20-Mar-2002 13:31          7,003 Smartnavie5.js  10-Nov-2002 14:59 1.0.3705.374 1,187,840 System.web.dll				
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
มีการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพื่อรันไทม์ภาษาทั่วไปThreadPoolคลาสที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าของผู้ปฏิบัติงานจำนวนต่ำสุด เธรดและเธรด I/O ระหว่างการโหลด

Microsoft แนะนำว่า คุณได้ปรับแต่งจำนวนเธรดที่น้อยที่สุดเท่านั้นเมื่อมีการโหลดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับเพียงสั้น ๆ รอบระยะเวลา (0 ถึง 10 นาที) ในกรณีดังกล่าวThreadPoolไม่สามารถมีเวลาเพียงพอในการเข้าถึงระดับดีที่สุดของเธรดที่จะจัดการการโหลด

ถ้าหมายเลขต่ำสุดของเธรดของผู้ปฏิบัติงานหรือ I/O เธรดที่มีการกำหนดค่าThreadPoolสร้างเธรดใหม่จนถึงจำนวนต่ำสุดที่ระบุในทันที (ค่าเริ่มต้นคือ 0) ในช่วงเวลาของการโหลดที่สูงขึ้น หลังจากการไม่มีผลงาน เธรดนี้ die

APIs ที่สองต่อไปนี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปThreadPoolคลาส:
 • วิธีการ ThreadPool.SetMinThreads
  การตั้งค่าจำนวนต่ำสุดของเธรดของผู้ปฏิบัติงานและเธรด I/O แบบอะซิงโครนัสสำหรับจำนวนต่ำสุดThreadPool.
  public static bool SetMinThreads(int workerThreads, int completionPortThreads);
  พารามิเตอร์
  workerThreads: หมายเลขของเธรดของผู้ปฏิบัติงาน
  completionPortThreads: หมายเลขของเธรด I/O แบบอะซิงโครนัส
 • วิธีการ ThreadPool.GetMinThreads
  จำนวนเธรดที่ตอนตัวทำต่ำสุดและจำนวนต่ำสุดของเธรด I/O แบบอะซิงโครนัสสำหรับการได้รับการThreadPool.
  public static void GetMinThreads(out int workerThreads, out int completionPortThreads);
  พารามิเตอร์
  workerThreads: หมายเลขของเธรดของผู้ปฏิบัติงาน
  completionPortThreads: หมายเลขของเธรด I/O แบบอะซิงโครนัส
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการThreadPoolคลาส เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกใหม่สองถูกเพิ่มไปยัง<processmodel>ส่วนกำหนดค่าใน Machine.config ไปใช้ใหม่</processmodel>ThreadPoolฟังก์ชันการทำงานคลาจาก ASP.NET:
 • minWorkerThreads: กำหนดหมายเลขต่ำสุดของเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่จะใช้สำหรับกระบวนการในเกณฑ์พื้นฐานสำหรับแต่ละ CPU ตัวอย่างเช่น ถ้าค่านี้เป็น 10 บนเซิร์ฟเวอร์ตัวประมวลผลเดียว ASP.NET ใช้รันไทม์ APIs เพื่อกำหนดขีดจำกัดของกระบวนการการ 10 บนเซิร์ฟเวอร์ตัวประมวลผลสอง ขีดจำกัดถูกกำหนดเป็น 20 ค่าเริ่มต้นคือ 0
 • minIoThreads: การกำหนดค่าต่ำสุดจำนวนเธรดที่จะใช้สำหรับกระบวนการในเกณฑ์พื้นฐานสำหรับแต่ละ CPU ที่ I/O แบบอะซิงโครนัส ตัวอย่างเช่น ถ้าค่านี้เป็น 10 บนเซิร์ฟเวอร์ตัวประมวลผลเดียว ASP.NET ใช้รันไทม์ APIs เพื่อกำหนดขีดจำกัดของกระบวนการการ 10 บนเซิร์ฟเวอร์ตัวประมวลผลสอง ขีดจำกัดถูกกำหนดเป็น 20 ค่าเริ่มต้นคือ 0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 810259 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 01:40:35 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB810259 KbMtth
คำติชม