คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีข้อมูลการแสดงในมุมมองนี้" เมื่อคุณพยายามเข้าถึงมุมมองโครงการ ในโครงการ Microsoft Server 2003 หรือ Microsoft โครงการ Server 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810596
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้ต่อไปนี้: 888735

สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาด "ไม่มีข้อมูลการแสดงในมุมมองนี้" ที่คุณได้รับเมื่อคุณพยายามเข้าถึงมุมมองโครงการ ใน Microsoft Office โครงการ Server 2003 หรือ Microsoft โครงการ Server 2002 บทความนี้แสดงสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และอธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถพยายามแก้ไขปัญหานี้
อาการ
เมื่อคุณพยายามเข้าถึงแบบมุมมองโครงการในโครงการ Microsoft เข้าถึงเว็บ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีข้อมูลการแสดงในมุมมองนี้ ผู้จัดการโครงการไม่ได้รับการเผยแพร่แผนโครงการ หรือไม่มีข้อมูลในแผนโครงการจะแสดง
นอกจากนี้ ข้อความเหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
 • แหล่งที่มา: ติดตามผู้ให้บริการการล็อกเหตุการณ์เพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ Microsoft โครงการ
  ชนิด: คำเตือน
  ประเภท: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1
  ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
  คำอธิบาย::
  คอมโพเนนต์: PCSViews
  แฟ้ม: ViewsDrop.cls
  บรรทัด: -1
  หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x8000401a
  คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดในการทำงานอัตโนมัติ
  ไม่สามารถเริ่มกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากรหัสประจำตัวที่ถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 • แหล่งที่มา: ติดตามผู้ให้บริการการล็อกเหตุการณ์เพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ Microsoft โครงการ
  ชนิด: คำเตือน
  ประเภท: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1
  ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
  คำอธิบาย::
  คอมโพเนนต์: บุคคลบริการการแจ้งเตือน
  แฟ้ม: ไดรฟ์: \Proj10\pcportal\source\viewsnotify\ViewNotify.cpp
  หมายเลขของบรรทัด: 67 ข้อผิดพลาด: 0x8000401a
  คำอธิบาย: ไม่สามารถสร้างอินสแตนซ์ของมุมมองที่วัตถุ (PCSViews.ViewsDrop) ในการประมวลผล บริการไม่สามารถเรียกใช้ ปิดระบบต่อไป

 • ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ติดตามผู้ให้บริการการล็อกเหตุการณ์เพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ Microsoft โครงการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 2
  วันที่:<date></date>
  เวลา:<time></time>
  ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
  คอมพิวเตอร์:<computer_name></computer_name>
  คำอธิบาย::
  ไม่พบคำอธิบายสำหรับรหัสเหตุการณ์ (2) ในแหล่งข้อมูลที่(ผู้ให้โครงการ Server ติดตามล็อกเหตุการณ์เพื่อดูบริการ Microsoft) เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีข้อมูลรีจิสทรีที่จำเป็นหรือแฟ้ม DLL ของข้อความแสดงข้อความจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณอาจไม่สามารถใช้การ /AUXSOURCE =ค่าสถานะการดึงข้อมูลคำอธิบายนี้ ดูวิธีใช้และการบริการสำหรับรายละเอียดได้ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์: แฟ้ม: C:\Proj10\WebClient\source\utility\pjadorsutil2.cpp
  บรรทัด: 1691
  จำนวนข้อผิดพลาด: 0x80004005
  คำอธิบาย: Assert ตรวจพบหน้า รหัสข้อผิดพลาดถูกรวมอยู่ด้วย

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง::
 • คอมโพเนนต์ของคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft (MDAC) ที่มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหาย ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ากลางโครงการ Microsoft ก่อนหน้านี้ได้ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์
 • Lockdown บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) เครื่องมือหรือเครื่องมือ URLScan ถูกติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ แต่เครื่องมือนี้ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 • คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ ViewDrop บนเซิร์ฟเวอร์
 • รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเรียกใช้คอมโพเนนต์ลูกบาศก์ Microsoft โครงการ Server ออนไลน์วิเคราะห์ทางผล (OLAP) ไม่ถูกต้อง
 • ข้อมูลแหล่งชื่อ (DSN) ที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ถูกใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์โครงการ เสียหาย หรือถูกลบออกไป
 • รายการรีจิสทรี DSN ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของโครงการที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ในโครงการ Server 2003 รายการรีจิสทรี DSN ถูกเก็บไว้ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   Project\WebClient HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\MS Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase
   ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากไม่มีตั้งค่าของรายการรีจิสทรี DSN ให้ PC11DSN
  • ใน 2002 Server โครงการ รายการรีจิสทรี DSN ถูกเก็บไว้ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\MS Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase Project\WebClient
  ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากไม่มีตั้งค่าของรายการรีจิสทรี DSN ให้ PC10DSN
 • โครงการ Server มุมมองการแจ้งเตือนบริการของ Microsoft ไม่ทำงาน
 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหากับบัญชีผู้ใช้ที่มีการกำหนดค่าเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM + ใน Microsoft โครงการ Server 2002 หรือ Microsoft โครงการ Server 2003
การแก้ไข

วิธีที่ 1: ติดตั้ง MDAC รุ่นล่าสุด

ติดตั้ง MDAC รุ่นล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ MDAC แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

วิธีที่ 2: ตรวจสอบว่า IIS Lockdown Tool หรือเครื่องมือ URLScan ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบว่า IIS Lockdown Tool หรือเครื่องมือ URLScan ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
316398วิธีการกำหนดค่า IIS Lockdown Tool และเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Server โครงการหรือจากส่วน Microsoft โครงการกลาง

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าสิทธิ์ที่ถูกต้องบนโฟลเดอร์ ViewDrop

กลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นและบัญชีระบบจะต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ ViewDrop นอกจากนี้ กลุ่มผู้ใช้ที่มีการรับรองความถูกต้องและบัญชี Guest ของอินเทอร์เน็ตต้องมีสิทธิ์อ่านและเขียนไปยังโฟลเดอร์ ViewDrop เมื่อต้องการตรวจสอบสิทธิที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับโฟลเดอร์ ViewDrop ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้โดเมนและรหัสผ่านของคุณ

  หมายเหตุ:คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องหรือสมาชิกของกลุ่ม Domain Admin configure สิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์
 2. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้ว ค้นหา ViewDrop ในโฟลเดอร์

  ในการติดเริ่มต้นตั้งโครงการ Server 2003 โฟลเดอร์ ViewDrop จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  2003\Bin Server โครงการ Office Files\Microsoft C:\Program
  ในการติดเป็นค่าเริ่มต้นตั้งโครงการ Server 2002, ViewDrop โฟลเดอร์อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Files\Microsoft C:\Program Server\Bin โครงการ
 3. คลิกขวาViewDropโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ และตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าสิทธิ์ที่ถูกต้องบนโฟลเดอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325361วิธีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์บนเครือข่ายใน Windows Server 2003
301195วิธีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์บนเครือข่าย (โดเมน) ใน Windows 2000

วิธีที่ 4: ระบุข้อมูลที่ถูกต้องของบัญชีผู้ใช้ที่มีการกำหนดค่าเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM +

เมื่อต้องการระบุข้อมูลที่ถูกต้องของบัญชีผู้ใช้ที่มีการกำหนดค่าเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM + ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การตั้งค่าการทำงาน Microsoft โครงการเซิร์ฟเวอร์ COM + เครื่องมือ (PSComplus.exe), และจากนั้น ระบุบัญชีผู้ใช้จะใช้เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM + ถ้า Microsoft Server โครงการและ Microsoft SQL Server มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง ถ้าโครงการ Microsoft Server และ SQL Server มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้โดเมน Windows ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้ว ค้นหา ViewDrop ในโฟลเดอร์

   ในการติดเริ่มต้นตั้งโครงการ Server 2003 โฟลเดอร์ ViewDrop จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
   2003\Bin Server โครงการ Office Files\Microsoft C:\Program
   ในการติดเป็นค่าเริ่มต้นตั้งโครงการ Server 2002, ViewDrop โฟลเดอร์อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
   Server\Bin โครงการ Files\Microsoft C:\Program
  2. คลิกสองครั้งPSComplus.exe.
  3. พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ในการชื่อผู้ใช้กล่อง และพิมพ์รหัสผ่านในการรหัสผ่าน:กล่องในพื้นที่ต่อไปนี้:
   • กระบวนการการเข้าถึงบริการ (OLAP) วิเคราะห์ผู้ใช้อีเมลพื้นที่
   • กระบวนการทีม SharePoint Services จัดการผู้ใช้อีเมลพื้นที่
   • กระบวนการฐานข้อมูลบริการทีม sharepoint รหัสประจำตัวการเข้าถึงพื้นที่
  4. คลิกCreate\Update COM + Apps.
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าโครงการ Microsoft Server และ SQL Server มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และเพิ่มบัญชีผู้ใช้กลุ่ม Administrators ของเครื่องแล้ว บัญชีนี้ต้องใช้ชื่อเดียวกันเป็นบัญชีที่คุณระบุเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM + ในขั้นตอนที่ 1 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. เริ่มเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์
   2. ขยายเครื่องมือระบบแล้ว ขยายผู้ใช้และกลุ่มภายใน.
   3. คลิกขวาผู้ใช้แล้ว คลิกผู้ใช้ใหม่
   4. ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และจากนั้น คลิกสร้าง.
   5. คลิกขวาบัญชีผู้ใช้ ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
   6. คลิกการสมาชิกของแท็บ แล้วคลิกadd.
   7. คลิกผู้ดูแล:คลิกaddแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
  • ถ้าโครงการ Microsoft Server และ SQL Server มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก เพิ่มบัญชีผู้ใช้โดเมน Windows ที่คุณระบุเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM + ในขั้นที่ 1 ไปยังกลุ่ม Administrators ของเครื่อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. เริ่มเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์
   2. ขยายเครื่องมือระบบแล้ว ขยายผู้ใช้และกลุ่มภายใน.
   3. ขยายกลุ่ม.
   4. คลิกขวาผู้ดูแล:แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
   5. คลิกadd.
   6. พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้โดเมน Windows ที่คุณระบุเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM + ในขั้นตอนที่ 1 คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 3. เพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 บทบาทเจ้าของฐานข้อมูล (db) สำหรับฐานข้อมูลที่ถูกใช้ โดย Microsoft Server โครงการ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. ขยายMicrosoft SQL Serversขยายกลุ่ม sql ServerขยายServernameแล้ว ขยายการรักษาความปลอดภัย.
  3. คลิกขวาเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกเข้าสู่ระบบใหม่.
  4. คลิกการทั่วไปแท็บ และจากนั้น ระบุชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 ในนั้นชื่อ:กล่อง
  5. ภายใต้รับรองความถูกต้องระบุการรับรองความถูกต้องที่คุณต้องการใช้งาน
  6. คลิกการการเข้าถึงฐานข้อมูลแท็บ และคลิกเพื่อเลือกนั้นProjectServerกล่องกาเครื่องหมาย
  7. ภายใต้บทบาทของฐานข้อมูลสำหรับ 'ProjectServer'คลิกเพื่อเลือกนั้นdb_ownerกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  8. ออกจากโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL

วิธีที่ 5: ตั้งค่าใหม่ DSN

ตั้งค่าใหม่ DSN โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้โครงการ Server 2003 เริ่ม EditSite เครื่องมือ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้โครงการ Server 2002 เริ่มตัวแก้ไขไซต์เครื่องมือ

  การขอรับเครื่องมือ EditSite สำหรับโครงการ Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:การขอรับเครื่องมือตัวแก้ไขไซต์สำหรับโครงการ Server 2002 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. ในการชื่อ dsnกล่องใต้ไซต์ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ DSN ที่ที่มีอยู่ โดยการเพิ่มตัวเลขลงในส่วนท้ายของชื่อดังกล่าว เปลี่ยนตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเรียกใช้โครงการ Server 2002 และชื่อของ DSN PC10DSN ชื่อ DSN PC10DSN1
 3. คลิกบันทึกแล้ว คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ลบ DSN ที่เก่า
 4. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความที่มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้
 5. ในการชื่อ dsnกล่องใต้ไซต์ข้อมูลเปลี่ยนชื่อของ DSN จะใช้ชื่อเดิม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เอาหมายเลขที่คุณเพิ่มลงในส่วนท้ายของชื่อเพื่อให้ DSN ใช้ชื่อเดิมของ DSN นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ DSN เพื่อ PC10DSN1 ในขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนชื่อ PC10DSN
 6. คลิกบันทึกแล้ว คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ลบ DSN ที่เก่า
 7. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความที่มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้
 8. ภายใต้ไดเรกทอรีเสมือนคลิกTestเมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อ พารามิเตอร์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 9. คลิกตกลงแล้ว คลิกexit.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับโครงการ Server 2003 และ 2002 Server โครงการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
839457โปรแกรมอรรถประโยชน์และเครื่องมือที่มีอยู่ สำหรับ Microsoft 2002 Server โครงการ และโครงการ Server 2003

วิธีที่ 6: กำหนดค่าที่ถูกต้องสำหรับรายการรีจิสทรี DSN

เมื่อต้องการกำหนดค่าที่ถูกต้องสำหรับรายการรีจิสทรี DSN ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ต่อไปนี้รีจิสทรีย่อย ขึ้นอยู่กับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์โครงการ:

  โครงการ Server 2002

  Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase\DSN Project\WebClient HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\MS

  โครงการ Server 2003

  Server\ProjectServer\Datasets\EnterpriseDatabase\DSN Project\WebClient HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\MS
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. พิมพ์ชื่อที่ถูกต้องสำหรับ DSN ในนั้นข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

วิธีที่ 7: เริ่มนับใหม่ในบริการการแจ้งเตือนของมุมมองเซิร์ฟเวอร์ Microsoft โครงการ

หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 1. เอาแฟ้ม XML ที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Server\Bin\ViewDrop โครงการ
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
 3. คลิกขวามุมมองของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft โครงการบริการการแจ้งเตือนแล้ว คลิกSTOP:.
 4. คลิก tightมุมมองของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft โครงการบริการการแจ้งเตือนแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
หมายเหตุ:คุณอาจต้องรีสตาร์เวอร์หลังจากที่คุณเริ่มต้นโครงการ Server มุมมองการแจ้งเตือนบริการของ Microsoft
prj pwa

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 810596 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 01:42:11 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project Server 2002

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbmt KB810596 KbMtth
คำติชม