biztalk Server ใช้<prop:identity>องค์ประกอบแทนของ<rcpt:identity>องค์ประกอบสำหรับการรับสินค้า</rcpt:identity></prop:identity>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811092
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
เซิร์ฟเวอร์ biztalk ไม่เข้ากันได้กับกรอบงานของ BizTalk เอกสาร BizTalk Framework 2.0: และระบุข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับข้อความที่จะ//deliveryReceipt/identityองค์ประกอบที่เป็นของ http://schemas.biztalk.org/btf-2-0/receipts namespace อย่างไรก็ตาม ใน//deliveryReceipt/identityองค์ประกอบ declares http://schemas.biztalk.org/btf-2-0/properties namespace

ถ้าคุณส่งข้อความในซองจดหมายในกรอบงาน BizTalk กับ BizTalk Server และคุณร้องขอใบตอบรับการจัดส่ง การรับส่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของ BizTalk ชัน แสดงตัวอย่างเช่น บรรทัดต่อไปนี้อยู่ในใบรับการจัดส่ง:
<prop:identity xmlns:prop="http://schemas.biztalk.org/btf-2-0/properties">uuid:31C24EF4-EF6C-4DAE-8CE0-ACDE53AAEFC6</prop:identity>
บรรทัดนี้ควรเป็น:
<rcpt:identity xmlns:prop="http://schemas.biztalk.org/btf-2-0/properties">uuid:31C24EF4-EF6C-4DAE-8CE0-ACDE53AAEFC6</rcpt:identity>
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีใช้รหัส<rcpt:identity></rcpt:identity>องค์ประกอบ ใช้รหัสแทน<prop:identity></prop:identity>องค์ประกอบ
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft BizTalk Server 2002 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
815781วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ BizTalk Server 2002

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สำหรับความเข้ากันได้ระหว่างระดับชุดบริการและรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีสถานการณ์ทั้งหมดหรือไม่มีสิ่งใด คุณควรติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือ BizTalk Server 2002 Service Pack 1 นี้บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ BizTalk Server 2002 ประกอบด้วยคู่ค้า นอกจากนี้คุณควรติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ BizTalk Server 2000 ยังอยู่ในสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยคู่ค้า

biztalk Server 2002

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version   Size	 File name		 ------------------------------------------------------06-Dec-2002 21:58 3.0.1554.0 721,168 Cisparser.dll


biztalk Server 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version   Size	 File name		 ------------------------------------------------------31-Jul-2003 14:29 2.0.2009.0 680,208  Cisparser.dll31-Jul-2003 14:29 2.0.2009.0 688,400  Ciscore.dll
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ และค่าของรายการการตั้งค่าเป็น 1 เพื่อให้ BizTalk ให้ใช้รูปแบบการรับสินค้าใหม่ (<rcpt:identity…>) หากคุณติดตั้ง service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ความเข้ากันได้ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแลกเปลี่ยนใบรับสินค้าระหว่างระบบ BizTalk Server ที่สอง ถ้า service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่ได้ติดตั้งทั้งสองระบบ และ ถ้าทั้งสองระบบจะไม่สร้างใบรับสินค้า โดยใช้รูปแบบใหม่ </rcpt:identity…>
ชื่อคีย์ประเภท:ตำแหน่ง:
UseFixedReceiptFormatReg_DWORD:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTSSvc
เมื่อต้องการสร้างค่านี้ในรีจิสทรี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้และชนิดregedit.
 2. ค้นหารายการรีจิสทรี และสร้างค่า DWORD ใหม่ โดยใช้ข้อมูลในตาราง

  ค่าของ 1 บ่งชี้ว่า ใบรับใหม่(ที่จัดรูปแบบ<rcpt:identity…></rcpt:identity…>) ถูกสร้างขึ้น และค่าเป็น 0 บ่งชี้ว่า ใบรับต้นฉบับ(ที่จัดรูปแบบ<prop:identity…></prop:identity…>) ถูกสร้างขึ้น
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft BizTalk Server 2002 Service Pack 1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 811092 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 06:16:29 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2002 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbiztalk2002sp1fix kbfix kbmt KB811092 KbMtth
คำติชม