ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ที่กระจายของ SSID แทนที่จะไปจุดการเข้าถึงที่ไม่ออกอากาศ SSID ของ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811427
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 1 (SP1), Windows XP Service Pack 2 (SP2), หรือ Windows XP Service Pack 3(SP3)
  • คอมพิวเตอร์ดำเนินการเป็นไคลเอนต์แบบไร้สายศูนย์ตั้งค่าคอนฟิก (WZC)
  • คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความใกล้เคียงของจุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่สอง
  • จุดการเข้าถึงอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังออกอากาศของบริการตั้งค่าตัวบ่งชี้ (SSID), แต่จุดการเข้าถึงอื่น ๆ ไม่
เชื่อมต่อในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเสมอเข้ากับจุดการเข้าถึงที่มีการออกอากาศ SSID ของ ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของใบสั่งการกำหนดลักษณะของเครือข่ายที่มีการกำหนดค่าในรายการเครือข่ายที่ต้องการ

นอกจากนี้ เมื่อมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ ออกไปไว้ที่จุดการเข้าถึง ที่อยู่ไม่อากาศ SSID นั้น และเปิดใช้งานจุดเข้าใช้งานอื่นที่กำลังออกอากาศ SSID ของสับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยังจุดการเข้าถึงที่มีการออกอากาศ SSID ของ
สาเหตุ
บริการเป็นศูนย์จัดรูปแบบ (WZC) เสมอพยายามเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงออกอากาศที่แสดงอยู่ในรายการเครือข่ายที่ต้องการก่อนแบบไร้สาย
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการของ Windows XP WZC แบบไดนามิกเลือกเครือข่ายไร้สายเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อตามการกำหนดลักษณะ หรือ การตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ ซึ่งรวมถึงการเลือก และเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายที่ต้องการเพิ่มเติมเมื่อสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีเครือข่ายไร้สายที่ต้องจะพบอยู่ใกล้ บริการ WZC สามารถกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้ไม่มีการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจจนกว่าไคลเอนต์แบบไร้สายที่อยู่ในช่วงของเครือข่ายที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ WZC แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:การปิดใช้งานการเผยแพร่ SSID ไม่วิธีการอย่างแน่นหนาสำหรับการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ