ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถเริ่มต้น หรือติดตั้ง Excel และแฟ้ม Excel.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Excel.exe.vir

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:811587
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณไม่สามารถเริ่มการทำงาน หรือการติดตั้ง Excel บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบหนึ่งหรือทั้งสองปัญหาต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Excel คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
    เกิดข้อผิดพลาด 1706 ไม่พบแหล่งข้อมูลไม่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office โปรแกรมติดตั้ง Windows ไม่สามารถดำเนินการต่อไป
    ข้อผิดพลาด 1309: ข้อผิดพลาดในการอ่านจากไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\OfficeVersionNumber\Excel.exe ตรวจสอบว่า แฟ้มที่มีอยู่ และคุณสามารถเข้าถึง
  • เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า Microsoft Office เพื่อติดตั้ง Excel คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
    ข้อผิดพลาด 1911 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถลงทะเบียนไลบรารีชนิดแฟ้มไดรฟ์: \Program Files\Microsoft Office\OfficeVersionNumber\Excel.exe
นอกจากนี้ แฟ้ม Excel.exe และ Graph9.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Excel.exe.vir และ Graph9.exe.vir
สาเหตุ
ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส W32/Insane.dam

ไวรัส W32/Insane.dam สร้างรายงาน hoax บนคอมพิวเตอร์ที่รัน McAfee ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (ตัวอย่าง VirusScan McAfee) ซึ่งไฟล์.dat และเอ็นจินการสแกนจะล้าสมัย โปรแกรมป้องกันไวรัส McAfee รายงานแฟ้มที่ปฏิบัติการ (.exe) ตามที่ติดไวรัส และแฟ้มเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนชื่อFileName :exe.vir ที่ใดFileName :มีชื่อของแฟ้มที่ปฏิบัติสำหรับโปรแกรม--ตัวอย่างเช่น Excel.exe.vir
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัส McAfee ให้ใช้โปรแกรมสแกนการล่าสุดที่สามารถตรวจหาแฟ้มที่เสียหาย โดยไวรัส W32/Insane.dam จากนั้น เปลี่ยนชื่อ Excel.exe.vir และ Graph9.exe.vir Excel.exe และ Graph9.exe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่ McAfee เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft ไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจหา หรือเอาไวรัสคอมพิวเตอร์ หากคุณสงสัย หรือยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ได้รับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปัจจุบัน สำหรับรายชื่อของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ