ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เครื่องมือ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ไม่ตอบสนองขณะบีบอัดแฟ้มเก่า

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คุณต้องสำรองข้อมูลไว้และต้องทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายของรีจิสตรีของ Microsoft Windows
อาการ
เมื่อคุณพยายามจะบีบอัดแฟ้มเก่า เครื่องมือ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' อาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้
'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จะคำนวณพื้นที่ที่คุณสามารถปล่อยว่างบน (C:)
ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่
การสแกน: บีบอัดแฟ้มเก่า
สาเหตุ
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีรายการที่ไม่ถูกต้องในรีจิสทรีที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ใช้ค้นหาแฟ้มที่ถูกบีบอัด
การหลีกเลี่ยงปัญหา
คำเตือน หากคุณใช้ 'Registry Editor' ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ 'Registry Editor' ไม่ถูกต้อง การใช้งาน 'Registry Editor' ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER
 3. ค้นหาและคลิกที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 4. ในเมนู แฟ้ม คลิก ส่งออก แล้วคลิก เดสก์ท็อป พิมพ์ VolumeCaches ในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จะสร้างรีจิสทรีคีย์ VolumeCaches สำรอง หากคุณประสบปัญหาใดๆ หลังจากที่ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการนี้ครบถ้วนแล้ว คุณสามารถใช้การสำรองข้อมูลนี้เพื่อคืนค่าคีย์ VolumeCaches ให้อยู่ในสถานะเดิม เมื่อต้องการคืนค่าคีย์ ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม VolumeCaches.reg บนเดสก์ท็อป แล้วคลิก ใช่
 5. ขยายรีจีสทรีคีย์ต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 6. ลบรีจีสทรีคีย์ บีบอัดแฟ้มเก่า
 7. ออกจาก 'Registry Editor'
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
310312 คำอธิบายของเครื่องมือ Disk Cleanup ใน Windows XP
cleanmgr WinXPPro WinXPHome halts freezes crash