ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการล็อกแฟ้มหรือการเข้าถึงถูกปฏิเสธเมื่อคุณบันทึกแฟ้มในเครือข่าย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:812937
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มเช่น Microsoft Excel สมุดงานที่คุณเปิด โดยใช้ universal ที่ตั้งชื่อเส้นทางแบบแผนการคิด (UNC) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถอ่านแฟ้ม แฟ้มถูกล็อก
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
ล็อกข้อผิดพลาด
ตัวแสดงเหตุการณ์อาจประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 26
ผู้ใช้: n/a
คำอธิบาย: โปรแกรมประยุกต์ป็อปอัพ: Windows - ล่าช้าเขียนล้มเหลว: Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้มname_of_the_file_you_want_to_save. ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ flushes เนื้อหาของแฟ้ม ตัวเปลี่ยนเส้นทาง และเขียนไปยังหมายเลขอ้างอิงแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียวเข้าแทนที่จะให้หมายเลขอ้างอิงแฟ้มด้วยการเข้าถึงการเขียน เมื่อตัวเปลี่ยนเส้นทางได้รับการหยุดพักล็อกเลิกจะไม่มี purged แคชของแฟ้ม แต่ไม่ได้ยกเลิกแคชของแฟ้ม นอกจากนี้ตัวเปลี่ยนเส้นทางที่จำเป็นในการกำจัด และยกเลิกเมื่อตั้งค่าจุดสิ้นสุดของแฟ้มที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแบ่งล็อกเลิกแบบอะซิงโครนัส เนื่องจากไม่ได้ถูกยกเลิกแคชของแฟ้ม ออกเขียนไปยังหมายเลขอ้างอิงแฟ้มไม่ถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

windows XP SP1, Edition การแท็บเล็ต Windows XP พีซี

Date    Time Version    Size   File name -------------------------------------------------------------- 30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 400,896  Mrxsmb.sys 30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 154,880  Rdbss.sys

windows XP 64-บิต Edition

Date     Time Version    Size   File name ------------------------------------------------------------- 30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 1,259,392 Mrxsmb.sys 30-Jan-2003 21:41 5.1.2600.1164 489,216  Rdbss.sys

การหลีกเลี่ยงปัญหา
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ยกเลิกการล็อกในไฟล์เซิร์ฟเวอร์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว กด ENTER
 3. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\LanmanServer\Parameters
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกEnableOplocksแล้ว กด ENTER
 5. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว กด ENTER
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกการล็อก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296264การตั้งค่าคอนฟิกการเลิกการล็อกใน Windows 2000
การสืบค้นกลับของปัญหานี้แสดงว่า แฟ้มถูกเปิดน้อยครั้งที่สอง และแสดงระบบจะไม่ถูกต้องเขียนไปยังหมายเลขอ้างอิงแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว A trace that shows this problem is similar to the following:
96 CLIENT SMB: C NT create &amp; X, File = \newshare.xls      SMB: Desired Access = 0x00020089 	 (Read Data,Read EA,Read Attributes)97 SERVER SMB: R NT create &amp; X, FID = 0x5 	 SMB: Oplock Level = Batch<content removed that displays the client program reading and locking the file, but the file is not closed>450 CLIENT SMB: C NT create &amp; X, File = \newshare.xls 	  SMB: Desired Access = 0x0002019F 	  (Read/Write Data, Read/Write EA, Read/Write Attributes)451 SERVER SMB: R NT create &amp; X, FID = 0xc007	  SMB: Oplock Level = NONE<content removed that displays the client program reading, locking, writing and flushing data on this file handle>585 CLIENT SMB: C write &amp; X, FID = 0x5, Write 0xc00 at 0x00005000		PID = 0xFEFF TID = 0x1002 MID = 0x4400 UID = 0x0801586 SERVER SMB: R write &amp; X - NT error, System, Error, Code = (34) STATUS_ACCESS_DENIED
หมายเหตุ:The process identifier (PID) of 0xFEFF in frame 585 represents the client system process that is using the read-only file handle. It does not show the client program writing the data to disk.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ