การตั้งค่าคุณสมบัติ metabase DisableSocketPooling ได้ไม่มีผล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813368
อาการ
เมื่อคุณใช้งานข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 บน Microsoft Windows Server 2003, IIS binds ไปยังทุก ip แอดเดรสบนเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่เพียงอยู่ IP ที่กำหนดให้กับเว็บไซต์ ซึ่งอาจเป็นจริงแม้ว่าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติ metabaseDisableSocketPoolingเป็น True
สาเหตุ
การอนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์เพื่อที่ใช้พอร์ตเดียวกันบน IP แอดเดรสอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องใช้ยูทิลิตีแบบใหม่ Httpcfg.exe Httpcfg.exe จะอยู่บนซี Windows Server 2003 ในไดเรกทอรี Support\Tools เป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม Support.cab
การแก้ไข

การติดตั้ง Microsoft Windows สนับสนุนเครื่องมือ

 1. แทรกยังซีดี Windows Server 2003 ในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม
 2. เมื่อมีเปิดแผ่นซีดี คลิกทำงานเพิ่มเติม.
 3. คลิกBrowse this CD.
 4. คลิกสองครั้งการสนับสนุน.
 5. คลิกสองครั้งเครื่องมือ.
 6. คลิกสองครั้งSUPTOOLS.MSI.
 7. คลิกถัดไป, type your information in theชื่อ:และองค์กร:boxes, clickถัดไปแล้ว คลิกถัดไปon the following screen.
 8. คลิกถัดไปagain to start the installation.
 9. คลิกเสร็จสิ้น.

To add an IP address to the IP inclusion list

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดพร้อมท์คำสั่ง
 3. Type the following, wherexxx.xxx.x.xis the IP address you want to add:
  httpcfg set iplisten -i xxx.xxx.x.x
  When this succeeds, Httpcfg returns the following:
  HttpSetServiceConfiguration completed with 0

  To view additional status codes, see the Httpcfg help.
 4. After the IP address is added, use the following command to list it:
  httpcfg query iplisten
  Httpcfg returns the following:
  IP :xxx.xxx.x.x
 5. From the command prompt, stop the HTTP service and its dependent services. To do this, type the following string at the command prompt:
  net stop http /y
 6. From the command prompt, restart the HTTP service and it dependent services. To do this, type the following string at the command prompt:
  เริ่มต้นสุทธิ w3svc
  หมายเหตุ:When you start w3svc, all services that were stopped when HTTP was stopped will start.
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
IIS 5.0 uses the metabase propertyDisableSocketPoolingto allow applications access to the same port over different IP addresses. Setting this value to True permits these applications to exist on the same Microsoft Windows 2000 installation.

เนื่องจากDisableSocketPoolingis defined as a valid property in the IIS 6.0 metabase schema (MBSchema.xml), you can still set this property by using Adsutil.vbs, but this has no effect. The functionality in IIS 6.0 is part of the new kernel level driver HTTP.sys. To configure HTTP.sys, you must use Httpcfg.exe.

In IIS 5.0, the TCP listener is Winsock. Winsock uses sockets and IIS is bound to the performance and scalability of the Winsock API. Socket pooling was introduced to address problems in Internet Information Server (IIS) 4.0 where resource usage was high with many Web sites using individual IP addresses.

To solve this scalability problem, IIS 5.0 uses socket pooling to allow resources to be shared. Socket pooling permits double or triple the number of sites to be run on a specific server with unique IP addresses. กระบวนการDisableSocketPoolingproperty is also introduced in IIS 5.0 and is used when another application is installed that requires use of a port that IIS listens on by default (such as port 80).

In IIS 6.0, HTTP.sys is the TCP listener and HTTP.sys does not use the Winsock API. Sockets are not a configurable property. HTTP.sys uses an IP inclusion list. By default, this list is blank and IIS listens on all IP addresses. You can specify the IP addresses IIS will listen on by adding them to the IP inclusion list.

สิ่งสำคัญThe IP inclusion list is read during startup of the HTTP service. If you change the list, you must restart the service.

หมายเหตุ:The HTTP service and the HTTP SSL service are different services. The HTTP service does not appear in the services list and must be restarted at a command prompt. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์cmdเมื่อต้องการเปิดพร้อมท์คำสั่ง At the command prompt, typenet stop http /yand press ENTER. This stops the HTTP Secure Sockets Layer (SSL) service and the World Wide Web publishing services because they are dependent on the HTTP service.
 2. To start the HTTP service, typenet start w3svcหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง This starts the HTTP SSL service and the HTTP service.
After you add IP addresses to the IP inclusion list, you must add each IP address that is used by a Web site. If you bind a Web site to an IP address that is not on the list, the Web site does not start.
ข้อมูลอ้างอิง
For help with using this command, see the Httpcfg online help. To access the Httpcfg online help, typeHttpcfg /?at a command prompt, or follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน.
 2. คลิกโปรแกรมทั้งหมด.
 3. คลิกWindows Support Tools.
 4. คลิกSupport Tools Help.
 5. คลิกhภายใต้Alphabetical List of Tools by File Name.
 6. คลิกสองครั้งHttpcfg.exe ( HTTP Configuration Utility).
For more information about DisableSocketPooling, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
238131How to disable socket pooling

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 813368 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/14/2011 09:37:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbhowto kbmt KB813368 KbMtth
คำติชม