การแก้ไข: เรียกไม่สำเร็จของบริษัทตัวแทนการแจกจ่าย ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ละเมิดข้อจำกัดของคีย์หลัก"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813494
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 363920 (shiloh_bugs)
อาการ
บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายสำหรับการจำลองแบบของทรานแซคชันอาจล้มเหลว โดยมีการละเมิดคีย์หลักในตารางจำลองแบบชั่วคราว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การละเมิดข้อจำกัดของคีย์หลัก ' PK__@snapshot_seqnos__{UniqueNumber } ' ไม่สามารถแทรกแป้นที่ซ้ำกันในวัตถุ '# {UniqueNumber }'


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้ SQL Server 2000 Security Update สำหรับ Service Pack 2 เวอร์ชัน 8.00.0679 เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ เชื่อมต่อกับ SQL Server โดยใช้ตัววิเคราะห์คำถาม และเรียกใช้:
select @@version


ปัญหานี้จะแก้ไขสำหรับ SQL Server 2000 Service Pack 2 ระบบที่รันเวอร์ชัน 8.00.0733

นอกจากนี้ปัญหามีอยู่ใน SQL Server 2000 Service Pack 3 เวอร์ชัน 8.00.0760 เมื่อต้องการแก้ไขรุ่นนี้ คุณต้องใช้การยกเลิก SQL Server 2000 Service Pack 3 เวอร์ชัน 8.00.0765

คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหานี้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีฐานข้อมูล distirbution อยู่ บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้หนึ่งของข้อความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้ถ้าคุณกำลัง encountering สถานการณ์ที่แน่นอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

sql Server 2000 Service Pack 2

ใช้การสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รัน SQL Server 2000 Service Pack 2
  Date     Time  Version     Size       File name  -------------------------------------------------------------------------  17-Jan-2002 20:45 2000.80.568.0   29,244 bytes Dbmslpcn.dll  17-Jan-2003 18:23          786,432 bytes Distmdl.ldf  17-Jan-2003 18:23         2,359,296 bytes Distmdl.mdf  11-Dec-2002 09:50            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql  02-Jul-2002 07:35 2000.80.650.0   107,088 bytes Impprov.dll  11-Dec-2002 09:50           1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql  17-Jan-2003 12:33          774,409 bytes Instdist.sql  20-Aug-2002 08:24 2000.80.679.0   111,172 bytes Logread.exe  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   90,692 bytes Msgprox.dll  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   62,024 bytes Odsole70.dll  02-Jan-2002 17:59           18,185 bytes Qfe356326.sql  20-Aug-2002 08:47 2000.80.679.0   135,748 bytes Qrdrsvc.exe  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   406,088 bytes Rdistcom.dll  03-Oct-2001 17:36          437,302 bytes Replcom.sql  20-Aug-2002 08:33 2000.80.679.0   152,136 bytes Replmerg.exe  25-Nov-2002 13:43         1,004,990 bytes Replmerg.sql  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   221,768 bytes Replprov.dll  15-Dec-2002 15:21 2000.80.717.0   303,688 bytes Replrec.dll  03-Oct-2001 17:36          986,906 bytes Replsys.sql  03-Oct-2001 17:36          881,228 bytes Repltran.sql  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   283,208 bytes Rinitcom.dll  16-Sep-2002 14:31          390,045 bytes Securityhotfix.sql  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   28,672 bytes Sqlagent.dll  26-Aug-2002 10:39 2000.80.679.0   311,872 bytes Sqlagent.exe  28-Aug-2002 08:32 2000.80.679.0   49,152 bytes Sqlagent.rll  26-Aug-2002 14:49 2000.80.679.0   53,824 bytes Sqlcmdss.dll  28-Aug-2002 08:40 2000.80.679.0   12,288 bytes Sqlcmdss.rll  14-Jan-2003 13:39 2000.80.725.0   172,600 bytes Sqlmap70.dll  14-Jan-2003 13:39 2000.80.725.0  7,479,377 bytes Sqlservr.exe  01-Nov-2002 10:56 2000.80.698.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll  17-Jan-2002 20:45 2000.80.568.0   29,244 bytes Ssmslpcn.dll  19-Dec-2002 16:55 2000.80.719.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll  02-Jan-2003 12:12 2000.80.722.0   25,148 bytes Ssnmpn70.dll  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   70,208 bytes Xplog70.dll  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   53,828 bytes Xpqueue.dll  06-Apr-2002 18:08 2000.80.606.0   156,228 bytes Xprepl.dll  11-Jul-2002 17:00 2000.80.658.0   279,104 bytes Xpstar.dll  16-Sep-2002 15:12 2000.80.686.0   98,872 bytes Xpweb70.dll

sql Server 2000 Service Pack 3

ใช้การสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รัน SQL Server 2000 Service Pack 3
  Date     Time  Version     Size       File name  ---------------------------------------------------------------------------  08-Feb-2003 05:43          786,432 bytes Distmdl.ldf  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 bytes Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql  30-Jan-2003 05:18          746,470 bytes Instdist.sql  30-Jan-2003 01:55           1,402 bytes Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll     08-Feb-2003 03:53         1,065,895 bytes Replmerg.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   221,768 bytes Replprov.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll     30-Jan-2003 05:18         1,084,318 bytes Replsys.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll    08-Feb-2003 06:41 2000.80.765.0  7,528,529 bytes Sqlservr.exe    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll     08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   				
หมายเหตุ:: เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS03-031สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS03-031 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821277MS03-031: โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2000 Service Pack 3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 813494 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 01:56:34 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB813494 KbMtth
คำติชม