วิธีการเปลี่ยนค่าการหมดเวลาการรักษาการเริ่มต้นใน Internet Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813827
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น HTTP รักษาการใน Microsoft Internet Explorer

เมื่อ Internet Explorer สร้างการเชื่อมต่อ HTTP ที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ (โดยใช้การเชื่อมต่อ: หัวรักษาการ), Internet Explorer reuses ซ็อกเก็ต TCP/IP เดียวกันที่ถูกใช้เพื่อรับคำขอเริ่มต้นได้จนกว่าซ็อกเก็ตไม่ได้ใช้งานสำหรับหนึ่งนาที หลังจากการเชื่อมต่อไม่ได้ใช้งานสำหรับหนึ่งนาที Internet Explorer ตั้งค่าการเชื่อมต่อ ใช้ซ็อกเก็ต TCP/IP ใหม่จะได้รับคำขอเพิ่มเติม คุณอาจต้องการเปลี่ยนค่า HTTP KeepAliveTimeout ใน Internet Explorer

ถ้าเป็นไคลเอนต์เบราว์เซอร์ (Internet Explorer) หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์มีค่า KeepAlive ล่าง มีปัจจัยข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น ถ้าไคลเอ็นต์มีการหมดเวลาสองนาที และเว็บเซิร์ฟเวอร์หมดเวลาหนึ่งนาที หมดเวลาสูงสุดคือ หนึ่งนาที ไคลเอนต์หรือเซิร์ฟเวอร์อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเป็นปัจจัยข้อจำกัด

โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer มีการ
KeepAliveTimeout
มูลค่าของหนึ่งนาทีและข้อจำกัดเพิ่มเติม(ที่อ่อน
ServerInfoTimeout
) ของสองนาที การตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งอาจทำให้ Internet Explorer เพื่อรีเซ็ตซ็อกเก็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณอาจต้องเพิ่มค่าการหมดเวลาเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อ HTTP อย่างสม่ำเสมอใน Internet Explorer ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมเว็บที่ต้องการสื่อสาร ด้วย Internet Explorer บนซ็อกเก็ต TCP/IP เดียวกันหลังจากหนึ่งนาทีที่ไม่ได้ใช้งาน เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าการหมดเวลาเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อ HTTP อย่างสม่ำเสมอใน Internet Explorer เพิ่มค่า DWORD ที่ชื่อ
KeepAliveTimeout
รีจิสทรีต่อไปนี้คีย์ จากนั้น ตั้งค่าข้อมูลค่าของเวลา (ในหน่วยมิลลิวินาที) ที่คุณต้องการให้ Internet Explorer ในการรอก่อนการรีเซ็ตการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งาน:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
  4. ชนิด KeepAliveTimeoutและ thenpress ENTER
  5. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
  6. พิมพ์ค่าหมดเวลาที่เหมาะสม (ในหน่วยมิลลิวินาที) andthen คลิกตกลง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการตั้งค่าหมดเวลาเป็น twominutes พิมพ์ 120000.
  7. เริ่ม Internet explorer ใหม่
ถ้าคุณตั้งค่านี้
KeepAliveTimeout
ค่าจะน้อยกว่า 60000 (หนึ่งนาที), คุณอาจมีปัญหาในการสื่อสารกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ HTTP อย่างสม่ำเสมอได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจ" กับข้อความได้

ถ้าคุณต้องการ
KeepAliveTimeout
ค่าที่สูงกว่า 120000 (สองนาที), ที่คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีเพิ่มเติมการ และตั้งค่าให้เท่ากับ
KeepAliveTimeout
ค่าที่คุณต้องการ มีคีย์รีจิสทรีเพิ่มเติม
ServerInfoTimeout
. เป็นแบบ DWORD มีค่า (ในหน่วยมิลลิวินาที) และ ในตำแหน่งเดียวกันกับ
KeepAliveTimeout
.

ตัวอย่างเช่น จะใช้แบบสามนาที
KeepAliveTimeout
ค่า คุณต้องสร้างรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout ค่า DWORD 180000 (ในหน่วยมิลลิวินาที)
ServerInfoTimeout ค่า DWORD 180000 (ในหน่วยมิลลิวินาที)
โดยค่าเริ่มต้น HTTP 1.1 อยู่ได้ใน Internet Explorer ยกเว้นเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อ HTTP ผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเปิดใช้ HTTP 1.1, HTTP ในการเชื่อมต่อยังคงเปิด (หรือ persistent) โดยค่าเริ่มต้นได้จนกว่าการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งาน สำหรับหนึ่งนาที หรือจน ถึงค่าที่ระบุไว้โดยการ
KeepAliveTimeout
ถึงค่าในรีจิสทรี คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า HTTP 1.1 ใน Internet Explorer โดยใช้แท็บขั้นสูงในกล่องโต้ตอบInternet Options

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 813827 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/05/2016 23:40:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

  • kbinfo kbmt KB813827 KbMtth
คำติชม