วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วนที่ 2)

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:813937
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้รวมถึง 2 ส่วนของรายการแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อฮาร์ดแวร์เครือข่าย

หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูหัวข้ออื่น ๆ ของคำแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ให้ดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้

คำแนะนำ "เซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายกับ Windows XP Home Edition" ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
ส่วนที่ 1 บทนำ: ตั้งค่าเครือข่ายที่เล็กกับ Windows XP บ้าน Edition

ส่วนที่ 2 ซื้อฮาร์ดแวร์เครือข่าย

ส่วนที่ 3 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นี้

ส่วนที่ 4 การติดตั้งการ์ดเครือข่าย

ส่วนที่ 5 โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ส่วนที่ 6 การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 ซื้อฮาร์ดแวร์เครือข่าย

คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันถ้าพวกเขาจะเชื่อมต่อทางกายภาพ เชื่อมทางกายภาพต่อไว้ คุณต้องมีฮาร์ดแวร์บางอย่าง ผู้ผลิตหลายเสนอ kits starter ที่ทำให้การตั้งค่าเครือข่ายแรกของคุณง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจะรับคอมโพเนนต์แยกต่างหาก คุณต้องมีคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 • การ์ดเครือข่ายหนึ่งสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์

  การ์ดเครือข่ายที่ใช้งานบ่อยที่สุดคือ การ์ดเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วใน 10BaseT/100BaseT PCI บัตรอีเทอร์เน็ตเหล่านี้สำหรับบัส PCI สามารถสลับระหว่างอัตราการถ่ายโอนของ 10 MBit/s ถึง 100 MBit/s โดยอัตโนมัติ

  การ์ดเครือข่าย
 • LAN onboard

  คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มีชิปเซ็ต LAN แบบบนแผงวงจรหลักโดยทั่วไป ถ้าแผงวงจรหลักของคุณมีชิปเซ็ต LAN แบบ คุณไม่มีการติดตั้งการ์ดเครือข่ายใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการเปิดใช้งานใน BIOS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คู่มือที่บริษัทผู้ผลิตให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณยังสามารถถามผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณหรือไม่
 • สายเคเบิลเครือข่ายหนึ่งสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์

  ใช้สายเคเบิล UTP CAT5 หรือ STP (ประเภท 5 unshielded หรือ shielded twisted คู่สายกับตัวเชื่อมต่อ RJ45 บนทั้งสิ้นสุด)

  สายเคเบิลกับตัวเชื่อมต่อ RJ45
 • distributor สัญญาณ

  distributor สัญญาณที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กัน ควบคุมการไหลของข้อมูล และสามารถเจรจาการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง 10 Mbit/s และการเชื่อมต่อ Mbit/s 100 สำหรับเครือข่ายของคุณขนาดเล็ก ใช้ความเร็วสองฮับหรือสวิตช์สองแบบเร็ว

  สวิตช์

วิธีการตัดสินใจว่า จะใช้กับฮับหรือสวิตช์แบบ

distributor สัญญาณคือ คอมโพเนนต์ส่วนกลางที่เชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ สายเคเบิลคู่ twisted เชื่อมต่อการ์ดเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปยัง distributor สัญญาณ ซึ่งแบบฟอร์มโครงสร้างที่ดาว เงื่อนไข "ดาวโทโพโลยี" มีต้นกำเนิดจากโครงสร้างนี้ดาว

distributor สัญญาณไม่เชื่อมอยู่ต่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ยังแนะนำแพ็กเก็ตข้อมูลผ่านเครือข่าย ฮับและสวิตช์แตกต่างกัน ส่งเมื่อฮับได้รับแพคเก็ตข้อมูล มันต่อดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ทั้งหมด คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต้องตรวจสอบว่า มีผู้รับที่ถูกต้อง

ไดอะแกรมของเครือข่ายที่มีฮับ

ฮับส่งต่อแพคเก็ตข้อมูลการพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมด

สวิตช์คือพอร์มากขึ้น ดังกล่าวรู้จักคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตใดตาม MAC ในที่อยู่(ที่อยู่ของการ์ดเครือข่ายฮาร์ดแวร์ที่กำหนด โดยผู้ผลิต) และบันทึกรายละเอียดนี้ในตาราง เมื่อสวิตช์ได้รับแพคเก็ตข้อมูล มันกำหนดผู้รับ และส่งต่อแพคเก็ตไปยังคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

ไดอะแกรมของเครือข่ายด้วยสวิตช์

สลับการส่งต่อแพคเก็ตข้อมูลไปยังผู้รับเท่านั้น ดังนั้น สวิตช์สร้างการรับส่งข้อมูลข้อมูลมากน้อยกว่าฮับ คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมที่มีอยู่ในเครือข่ายของคุณ ควรเพิ่มเติมที่จะทำให้การใช้สวิตช์ distributor สัญญาณของคุณต้องมีพอร์ตที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนหมายเลขของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณ และควรมีพอร์ตเพิ่มเติมในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในภายหลัง
ข้อมูลอ้างอิง
เมื่อต้องการดูหัวข้ออื่น ๆ ในการแนะนำการเซ็ตอัพแบบเล็กเครือข่ายรายการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

813936วิธีตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กด้วย Windows XP Home Edition (ตอนที่ 1)
813938วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วนที่ 3)
813939วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วนที่ 4)
814004วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วน 5)
814005วิธีการตั้งค่าเครือข่ายขนาดเล็กที่มี Windows XP บ้าน Edition (ส่วน 6)
บทความนี้มีการแปลจากภาษาเยอรมัน การเปลี่ยนแปลงในภายหลังหรือเพิ่มไปยังบทความเยอรมันเดิมใด ๆ อาจไม่มีผลในการแปลนี้ ข้อมูลในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับ version(s) ภาษาเยอรมันของผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มีทดสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์นี้รุ่นภาษาอื่นภายในกรอบการทำงานของการแปลนี้ Microsoft ทำข้อมูลนี้พร้อมใช้งาน โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือฟังก์ชันการทำงานของ และไม่ มีการรับประกันที่ completeness หรือความแม่นยำของการแปล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 813937 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 01:58:47 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbenv kbhowto kbmt KB813937 KbMtth
คำติชม