ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 2000

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุง 814033 ที่แนะนำจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Windows Update:
http://windowsupdate.microsoft.com
เมื่อต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้กับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft จาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog หากคุณต้องการขอรับการปรับปรุงนี้เพื่อติดตั้งในภายหลังสำหรับคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่ง ให้ค้นหาหมายเลรหัสขบทความนี้โดยใช้คุณลักษณะ 'ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง' ใน Windows Update Catalog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
323166 วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงและโปรแกรมควบคุม Windows จาก Windows Update Catalog หรือจาก Microsoft Update Catalog (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

Windows 2000

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 814033 ทันที

Windows 2000 NEC

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ 814033 ทันทีวันที่ออก: 12 มีนาคม 2546

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทำให้การติดตั้งการปรับปรุงนี้สมบูรณ์

สวิตช์การติดตั้ง

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม

Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional

  วันที่   		  เวลา 		 รุ่น  		  ขนาด  	 ชื่อแฟ้ม  --------------------------------------------------------------  19-ก.พ.-2546 17:26 5.0.2195.6666   113,936 Newdev.dll   				
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม การปรับปรุงนี้อาจมีแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

Windows XP

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

Windows 2000

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com