การถ่ายโอนแฟ้มจากกล้องดิจิทัลล้มเหลว

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814390
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Picture Transfer Protocol (PTP) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:

อาการที่ 1:

เมื่อคุณพยายามที่จะโอนย้ายล็อตของแฟ้มหรือแฟ้มที่มีขนาดใหญ่หนึ่งจากอุปกรณ์ Picture Transfer Protocol (PTP) เช่น MemoryStick sony บางรุ่นมี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตรวจพบกล้องหรือสแกนเนอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เปิดอยู่ และมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับคอมพิวเตอร์
เกิดข้อผิดพลาด 2
ไม่สามารถคัดลอกรูปภาพปัจจุบัน เมื่อต้องการคัดลอกรูปภาพนี้ คลิก "พยายามอีกครั้ง เมื่อต้องการหยุดการคัดลอก คลิก "ยกเลิก
ถ้าคุณคลิกลองอีกครั้งเกิดข้อผิดพลาดส่งกลับ

อาการที่ 2:

เมื่อคุณพยายามที่จะถ่ายโอนแฟ้มขนาดใหญ่หนึ่งจากกล้อง USB PTP ไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายใน (HDD) ใน Windows Explorer หน้าต่างคัดลอกหยุดการตอบสนองประมาณ 2 นาที หลังจากนั้น หน้าต่างคัดลอกถูกลบออก และแฟ้มไบต์ 0 ถูกสร้างในเป้าหมาย HDD

อาการที่ 3:

เมื่อคุณพยายาม ทำงานการถ่ายโอนแฟ้มขนาดใหญ่เดียวจากกล้อง USB PTP ไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายใน (HDD) โดยใช้สแกนเนอร์และกล้องตัวช่วยสร้าง แฟ้มการ ถ่ายโอนไม่ทันที และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
สแกนเนอร์และกล้องการตัวช่วยสร้างรูปแบบปัจจุบันไม่สามารถคัดลอก
เมื่อต้องการคัดลอกรูปภาพนี้ คลิก "พยายาม Again" เมื่อต้องการหยุด coping คลิก "ยกเลิก
ถ้าคุณคลิกลองอีกครั้งเกิดข้อผิดพลาดส่งกลับ
สาเหตุ
อาการ 1

อาการ 1 เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุม PTP ที่ให้มา โดย Microsoft มีข้อจำกัดต่อไปนี้:
 • การโอนแฟ้มถูกจำกัด 2048 แฟ้มในเวลาเดียวกัน
 • แฟ้มต้องน้อยกว่า 210 เมกะ (MB)
อาการ 2

อาการ 2 เกิดเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในไดรเวอร์ PTP (ptpusd.dll)

อาการ 3

อาการ 3 เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการช่วยการสร้างสแกนเนอร์และกล้อง
การแก้ไข
อาการ 1

ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

อาการ 2 และอาการ 3

คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องได้ โดยใช้ระดับชั้นเก็บโดยรวมของ USB (MSC) แทนการใช้ PTP ถ่ายโอนแฟ้มขนาดใหญ่แล้ว โดยใช้ Windows Explorer

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ใน 1 อาการ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size  File name SP  ------------------------------------------------------  03-DEC-2003 13:06 5.1.2600.112 148,992 Ptpusd.dll 1  03-DEC-2003 12:01 5.1.2600.1179 151,040 Ptpusd.dll 2				
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
WinXP

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 814390 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:01:35 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB814390 KbMtth
คำติชม