คุณไม่สามารถกำหนดตารางเวลา Windows XP โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปิด และเริ่มใหม่ โดยใช้คำสั่ง AT จะมี Shutdown.exe

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814761
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้การเวลาคำสั่งกับ Shutdown.exe เพื่อกำหนดให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เพื่อปิดระบบ หรือเริ่มใหม่ คอมพิวเตอร์ไม่ปิด หรือเริ่มใหม่ตามที่คาดไว้ เมื่อปิดระบบการจัดกำหนดการงานเริ่มต้น คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง:
การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
สิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ไม่ได้ถูกเก็บไว้ โดยไคลเอ็นต์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก โดยค่าเริ่มต้น งานที่กำหนดเวลา โดยใช้การเวลาคำสั่งจะทำงานภายใต้บัญชี Local System shutdown.exe พยายามที่จะเปิดใช้งานสิทธิ์บางอย่างก่อนที่จะดำเนินการกระทำการปิดระบบ ระบบเฉพาะที่บัญชีไม่มีสิทธิ์ที่พยายาม Shutdown.exe เพื่อเปิดใช้งาน และดังนั้นการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สำเร็จ
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นรุ่นส่วนกลางของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time Version      Size    File name------------------------------------------------------------18-Feb-2003 17:04 5.1.2600.1170   17,920   Shutdown.exe				

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ Task Scheduler เพื่อกำหนดตารางเวลาการให้คอมพิวเตอร์ปิด และเริ่มต้นในเวลาที่ระบุ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกจัดตารางงาน.
 3. คลิกสองครั้งเพิ่มการจัดตารางงาน. ในตัวช่วยสร้างงาน Scheduled เริ่มขึ้น
 4. คลิกถัดไป.
 5. ภายใต้คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการให้ Windows เรียกใช้คลิกเรียกดู.
 6. ในการเลือกโปรแกรมที่จะกำหนดเวลากล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหาโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32 ค้นหา และคลิกการshutdown.exeแฟ้ม แล้วคลิกOPEN.
 7. ภายใต้ดำเนินการนี้ระบุชื่อสำหรับงานและถี่ที่คุณต้องการให้รัน และจากนั้น คลิกงานนี้ถัดไป.
 8. ภายใต้เลือกวันที่และเวลาคุณต้องการให้เริ่มงานนี้ระบุเวลาเริ่มต้นและวันที่สำหรับงาน และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การเรียกใช้งานนี้ภายใต้ แล้ว คลิกถัดไป.
 10. คลิกเพื่อเลือกนั้นเปิดขั้นสูงคุณสมบัติสำหรับงานนี้เมื่อฉันคลิก'เสร็จสิ้น'กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 11. คลิกการงานแท็บ
 12. ในการเรียกใช้กล่อง ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้กับ Shutdown.exe
 13. คลิกตกลง.
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสที่ใช้โดยเวลาคำสั่ง เป็นดังนี้:
 1. เปิดการจัดตารางงานโฟลเดอร์ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา"
 2. ในการขั้นสูงเมนู คลิกบัญชีการบริการ.
 3. พิมพ์ชื่อบัญชีที่จำเป็นต้องใช้และรหัสผ่าน และจากนั้น คลิกตกลง.
หมายเหตุ
 • การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่องานทั้งหมดที่มีการกำหนดตารางเวลานี้เวลาคำสั่ง Shutdown.exe ไม่เท่านั้น
 • บัญชีที่ใช้ต้องมี SeRemoteShutdownPrivilege ด้านขวาบนระบบภายใน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดระบบคำสั่ง ชนิดปิด /ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเวลาคำสั่ง ชนิดเมื่อ /ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 814761 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:03:45 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB814761 KbMtth
คำติชม