ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

movie Maker 2 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มภาพยนตร์มีขนาดใหญ่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814836
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามจะบันทึกภาพยนตร์ใน Microsoft Windows Movie Maker 2, Movie Maker 2 อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
windows Movie Maker ไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ ตรวจสอบว่า แฟ้มต้นฉบับดั้งเดิมที่ใช้ในภาพยนตร์ของคุณยังคงมีอยู่ ที่ตั้งที่บันทึกนั้นยังคงมีอยู่ และที่ไม่มีพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอ และลองอีกครั้ง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อขนาดของแฟ้มภาพยนตร์ที่อยู่มากเกินกว่า RAM ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

วิธีที่ 1: ขนาดของแฟ้มภาพยนตร์ที่ลดลง

เมื่อต้องการลดขนาดแฟ้มภาพยนตร์ของคุณ เอามากรูปภาพและลักษณะพิเศษการเปลี่ยนภาพวิดีโอเป็นคุณสามารถ

วิธีที่ 2: ลดขนาดของการตั้งค่าภาพยนตร์

เลือกการตั้งค่าภาพยนตร์ที่มีขนาดเล็กบนหน้าการตั้งค่าภาพยนตร์ของตัวช่วยสร้างการบันทึกภาพยนตร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน Movie Maker ที่ 2 ให้เปิดแฟ้มภาพยนตร์ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกภาพยนตร์ที่บันทึกแฟ้ม.
 3. ทำตามคำแนะนำในภาพยนตร์ที่บันทึกตัวช่วยสร้าง
 4. ในการการตั้งค่าภาพยนตร์หน้าของการบันทึกตัวช่วยสร้างภาพยนตร์ คลิกการตั้งค่าอื่น ๆแล้ว คลิกวิดีโอคุณภาพสูง (เล็ก).

วิธีที่ 3: เพิ่มขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • ถ้า'แผงควบคุม'บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในมุมมองคลาสสิค คลิกสองครั้งระบบ:.
  • ถ้า'แผงควบคุม'บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในมุมมองประเภท คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกระบบ:.
 3. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 4. ในการประสิทธิภาพการทำงานบานหน้าต่าง คลิกการตั้งค่า.
 5. ในการตัวเลือกประสิทธิภาพกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ
 6. ในการหน่วยความจำเสมือนบานหน้าต่าง คลิกเปลี่ยนแปลง.
 7. คลิกขนาดที่กำหนดเองและจากนั้นในการขนาดเริ่มต้น (MB)กล่อง และฟิลด์ขนาดสูงสุด (MB)กล่อง พิมพ์หมายเลขที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจำนวนที่แสดงอยู่ในปัจจุบันไว้
 8. ใน Movie Maker ที่ 2 บันทึกภาพยนตร์

วิธีที่ 4: บันทึกภาพยนตร์อยู่ในส่วนที่เล็กลง

บันทึกภาพยนตร์ที่อยู่ในส่วน ครึ่งหนึ่ง หรือโปรแกรมอื่น ซึ่งลดความซับซ้อนของกระดานเรื่องราวหรือเส้นเวลา โดยการลดจำนวนของแต่ละคลิปที่ปรากฏบนกระดานเรื่องราวหรือเส้นเวลา เมื่อต้องการบันทึกภาพยนตร์ที่อยู่ในส่วนที่มีขนาดเล็ก ดำเนินการดังต่อไปนี้:

ส่วนที่ 1: เอาออกและบันทึกหนึ่งส่วนของภาพยนตร์

 1. เลือกส่วนของสินค้าในกระดานเรื่องราวหรือเส้นเวลา
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกตัด.
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกภาพยนตร์ที่บันทึกแฟ้ม.

  หมายเหตุ:ซึ่งจะบันทึกส่วนของภาพยนตร์ที่อยู่บนเส้นเวลา หรือกระดานเรื่องราว ส่วนที่คุณตัดในขั้นตอนที่ 2 ไม่ยังคง อยู่
 4. ในตัวบันทึกภาพยนตร์ช่วย ตามการดำเนินการคำแนะนำเพื่อทำการบันทึกบนหน้าจอ
 5. ในการการตั้งค่าภาพยนตร์กล่องโต้ตอบของตัวบันทึกภาพยนตร์ช่วย คลิกแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม.
 6. คลิกการตั้งค่าอื่น ๆคลิกวิดีโอคุณภาพสูง (ใหญ่)แล้ว คลิกถัดไป.

ส่วนที่ 2: การนำเข้าส่วน และบันทึกภาพยนตร์ที่ทั้ง

 1. เมื่อตัวช่วยสร้างการบันทึกภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการนำเข้าไว้ในคอลเลกชัน.
 2. คลิกแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 3 ถึง 5 ของส่วนที่ 1 และจากนั้น คลิกนำเข้า.
 3. คลิกขวาที่แฟ้มนำเข้า และจากนั้น คลิกCopy.
 4. คลิกพื้นที่ของกระดานเรื่องราวที่คุณต้องการแทรกแฟ้ม
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกวาง.
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกภาพยนตร์ที่บันทึกแฟ้ม.
 7. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการบันทึกภาพยนตร์
 8. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแสดงภาพยนตร์เมื่อฉันคลิก'เสร็จสิ้น'กล่องโต้ตอบ แล้วคลิกเสร็จสิ้น.

  หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ทำซ้ำวิธีการนี้เพื่อแบ่งภาพยนตร์ลงในส่วนที่เล็กลง

วิธีที่ 5: ดำเนินการเริ่มต้นระบบแบบสะอาดใน Windows XP

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
310353วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
310560วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า โดยใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบใน Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้น คุณอาจต้องติดตั้ง RAM เพิ่มเติม ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณหรือผู้จัดจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง RAM เพิ่มเติม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ