ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการแก้ไข:: "รายละเอียดคอลัมน์คีย์ไม่เพียงพอสำหรับการปรับปรุง" ขึ้นใน SP3 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:814893
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
โปรแกรมแก้ไขด่วน CPR - SQL 2000 - ใน SP4
bug #: 364087 (shiloh_bugs)
อาการ
หลังจากที่คุณใช้ข้อมูลต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนอธิบายไว้ใน
  321541การแก้ไข: SQL Server อาจคืนไม่ถูกต้องผลลัพธ์เมื่อคุณใช้การเข้าร่วม Outer และมุมมองแบบ
  บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2)
 • ความปลอดภัยในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในMicrosoft MS02 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย-061สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 ติดตั้ง SP2
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3)
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อมูลคอลัมน์คีย์ไม่เพียงพอสำหรับการปรับปรุง หรือการฟื้นฟู
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size       File name  ------------------------------------------------------------------  08-Feb-2003 05:43          786,432 bytes Distmdl.ldf  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 bytes Distmdl.mdf  01-Feb-2003 00:32 2000.80.763.0  1,557,052 bytes Dtsui.dll      30-Jan-2003 05:18          746,470 bytes Instdist.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 bytes Msgprox.dll     08-Feb-2003 03:53         1,065,895 bytes Replmerg.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   221,768 bytes Replprov.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 bytes Replrec.dll     30-Jan-2003 05:18         1,084,318 bytes Replsys.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   176,696 bytes Sqlmap70.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 bytes Sqlrepss.dll    15-Feb-2003 02:52 2000.80.769.0  7,512,145 bytes Sqlservr.exe    15-Feb-2003 02:52         12,715,008 bytes Sqlservr.pdb  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 bytes Sqlvdi.dll     08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   82,492 bytes Ssnetlib.dll   				
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมแก้ไขด่วนกล่าวถึงในบทความนี้ regresses โปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
321541การแก้ไข: SQL Server อาจคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้การเข้าร่วม Outer และมุมมองแบบ


หมายเหตุ:เพื่อทำการแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้ทำงาน คุณต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับค่าสถานะ - T220 และรีสตาร์ SQL Server

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดตัวจัดการองค์กร SQL บนเซิร์ฟเวอร์
 2. คลิกเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหา
 3. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นใช้งานพารามิเตอร์.
 5. ในการพารามิเตอร์การเริ่มต้นกล่องโต้ตอบ ชนิด-t220แล้ว คลิกadd.
 6. คลิกตกลง.
 7. หยุด และจากนั้น เริ่มบริการ Mssqlserver รีสตาร์ SQL Server

ตัวอย่างของปัญหา และสิ่งสืบค้นกลับสถานะ - T220 ตาม
ตัวอย่างใช้ตารางตัวอย่างสองชื่อTest_Table1และTest_Table2. ให้พิจารณาตารางและมุมมองต่อไปนี้:
CREATE TABLE TEST_TABLE1 ( [CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, [DESCRIPTION] [varchar] (50)) CREATE TABLE TEST_TABLE2 ( [CODE] [int] NOT NULL PRIMARY KEY, [DESCRIPTION] [varchar] (50)) goCREATE VIEW dbo.TEST_VIEW AS SELECT CODE, UPPER(DESCRIPTION) AS DESCRIPTION, ISNULL(UPPER(DESCRIPTION), 'DEFAULT') DESCRIPTION_DEF FROM dbo.TEST_TABLE2 go
ขณะนี้ เรียกใช้รหัสนี้:
DECLARE cc CURSOR FOR SELECT TEST_TABLE1.CODE, TEST_VIEW.DESCRIPTION, TEST_VIEW.DESCRIPTION_DEF FROM TEST_TABLE1 LEFT OUTER JOIN TEST_VIEW ON TEST_VIEW.CODE = TEST_TABLE1.CODE FOR UPDATE
 • สำหรับ SQL Server 2000 รุ่นก่อน SQL Server 2000 SP2 กับการรักษาความปลอดภัยในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในMicrosoft MS02 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย-061การติดตั้ง รหัสรันเสร็จสมบูรณ์
 • สำหรับ SQL Server 2000 เวอร์ชันทั้งหมดหลังจาก SQL Server 2000 SP2 กับการรักษาความปลอดภัยในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในMicrosoft MS02 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย-061การติดตั้ง รหัสไม่ทำงานเสร็จสมบูรณ์
 • สำหรับเวอร์ชันของ SQL Server 2000 8.00.0769 และในภายหลัง เมื่อคุณใช้การสืบค้นกลับสถานะ - T220 หรือ DBCC traceon (220) รหัสรันเสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่า คำสั่ง SELECT ไม่ให้ผลลัพธ์เดียวกัน
 • สำหรับ SQL Server 2000 รุ่นก่อน SQL Server 2000 SP2 กับการรักษาความปลอดภัยในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในMicrosoft MS02 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย-061การติดตั้ง หรือลงรายการบัญชี 8.00.0769 ด้วยค่าสถานะการสืบค้นกลับ 220 ผลไม่เหมือนกับข้อความ:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 1      NULL                        DEFAULT
 • สำหรับ SQL Server 2000 รุ่นหลังจาก SQL Server 2000 SP2 กับการรักษาความปลอดภัยในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในMicrosoft MS02 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย-061การติดตั้ง ผลลัพธ์จะคล้ายกับ:

  CODE    DESCRIPTION                    DESCRIPTION_DEF                  ----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 1      NULL                        NULL

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 814893 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/26/2014 23:29:10 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB814893 KbMtth
คำติชม