วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน Office XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815049
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
หมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสจะได้รับการออกแบบเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่มาที่คุณไม่เชื่อถือ เยี่ยมชม Web sites ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129972ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย ป้องกัน และกู้คืน
สรุป
เมื่อคุณใช้ Microsoft Office XP คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลง

อาการของประสิทธิภาพการทำงานช้าอาจรวมถึงหนึ่งต่อไปนี้:
 • การเปิด และบันทึกแฟ้ม Office ใช้เวลานานเกินกว่าที่คุณคาดคิด
 • ย้ายตัวชี้เมาส์ใน Office จะช้ากว่าที่คุณคาดคิด
 • เปิดเมนูในสำนักงานช้าลงที่เกินกว่าที่คุณคาดคิด
 • กิจกรรมบนฮาร์ดดิสก์ที่คงอาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Office
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Microsoft Office XP


ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ไข Office XP ประสิทธิภาพ

meet ข้อกำหนดระบบที่น้อยที่สุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับ หรือ surpasses ข้อกำหนดระบบขั้นต่ำสำหรับการเรียกใช้ Microsoft Office XPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบขั้นต่ำที่คุณต้องมีการเรียกใช้ Office XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
285342OFFXP: ข้อกำหนดระบบสำหรับ Microsoft Office XP
หากปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการวิธีถัดไป

เอาคุณลักษณะการป้อนข้อมูลของผู้ใช้อื่นจาก Office (Microsoft Windows 98 เท่านั้น)

หลังจากที่คุณติดตั้งคุณลักษณะของ Office การป้อนข้อมูลผู้ใช้อื่นที่มีอยู่ใน Office XP บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 98 กิจกรรมบนฮาร์ดดิสก์ที่คงอาจเกิดขึ้น และคอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำงานช้า ลบลักษณะการทำงานในการป้อนข้อมูลผู้ใช้เป็นตัวเลือกของ Office

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
329377กิจกรรมค่าคงฮาร์ดดิสก์ OFFXP: หลังจากที่คุณติดตั้ง Office XP

ปิดการรู้จำเสียงใน Office XP

ปิดใช้งาน Office XP ลายมือเสียงและการรู้จำลายมือจำแนกไปป์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการจำแนกลายมือของ Office XP และการรู้จำเสียงคอมโพเนนต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316768OFFXP: คอมพิวเตอร์รันได้ช้าลงเมื่อคุณใช้ลายมือเสียงและการรู้จำลายมือจำแนกไปป์
หากปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการวิธีถัดไป

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปิดใช้งาน

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Office XPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของ Office XP และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส documented คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262530OFF: การติดตั้งเปิดโปรแกรม Office ได้ช้าลง ด้วย Norton
329309เวลาที่ยาวโดยไม่คาดคิดเมื่อต้องการบันทึกนำแฟ้ม office ที่บันทึกไว้ไปยังไดรฟ์เครือข่าย
การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง การติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ถ้าการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไม่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Office XP การปิดการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ถ้าปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไม่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Office XP เปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และดำเนินต่อวิธีถัดไป

การล้างข้อมูลการเริ่มระบบ Windows (Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium (Me), Windows 98 เท่านั้น)

การปิดใช้งานโปรแกรมเริ่มต้นที่ไม่จำเป็น โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับรุ่นของ Microsoft Windows การทำงานนี้เรียกว่า "คลีนบูต" หลังจากที่ทำการตามขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทดสอบเพื่อดูว่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Office XP ถ้ามีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Office XP มาก ให้ลองปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นก่อนที่คุณเรียกใช้ Office XP

Windows XP::

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310353วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
windows Millennium Edition (Me):

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
267288วิธีทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition
windows 98:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ clean เริ่มต้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ Windows 98 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
192926วิธีการทำคลีนบูตสำหรับ Windows 98 การแก้ไขปัญหา

หากปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการวิธีถัดไป

ใช้เซฟโหมดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Microsoft Windows 2000 เท่านั้น)

เมื่อคุณเริ่ม Windows 2000 ในเซฟโหมด โปรแกรมควบคุมที่จำเป็นเท่านั้นและบริการของคอมพิวเตอร์มีการโหลด คุณสามารถใช้เซฟโหมดเมื่อคุณจำเป็นต้องระบุ และแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดจากโปรแกรมที่ไม่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น หรือบริการที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ถ้ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นมาก เมื่อคุณเรียกใช้ Office XP ในเซฟโหมด การรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณในโหมดปกติ และลองปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นก่อนที่คุณเรียกใช้ Office XP เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในเซฟโหมด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. กด F8 เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
  Please select the operating system to start
 3. ในเมนูตัวเลือกการขั้นสูงของ windowsใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกSafe Modeแล้ว กด ENTER
 4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอื่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกMicrosoft Windows 2000บนรายการ ที่ปรากฏ แล้วกด enter
หากปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการวิธีถัดไป

ขั้นตอนขั้นสูงเพื่อแก้ไข Office XP ประสิทธิภาพ

การติดตั้งการปรับปรุงไปยังรายประเด็น SMB

เมื่อคุณใช้โปรแกรม Office ที่เปิด และปิดแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 โดยการบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) เซ็นชื่อในการเปิดใช้งาน หรือ เมื่อคุณใช้โปรแกรม Office ที่สร้างแฟ้มชั่วคราวบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000, Office อาจทำงานช้าลงที่เกินกว่าที่คุณคาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มอาจใช้เวลานานเกินกว่าที่คุณคาดว่าจะเปิด หรือปิด

เพื่อลองแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ได้ให้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้
814112เปิดได้ช้าลง หรืออ่านแฟ้มบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน - เดียว หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
หมายเหตุ:ในบางสถานการณ์ ลูกค้าที่ประสบปัญหานี้ได้มีการปรับปรุง ปิดใช้งาน หรือลบของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อแก้ปัญหานี้

เปิดการใช้งานคีย์การ "NetworkResiliency" และ "PivotTableNetworkResiliency" ย่อย (Microsoft Excel 2002 Only)

กระบวนการNetworkResiliencyและPivotTableNetworkResiliencyคีย์ย่อย ใน Excel 2002 ช่วย Excel หากไม่มีการสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายใน ขณะที่คุณบันทึกแฟ้มอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในการกู้คืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคีย์ย่อย "NetworkResiliency" และ "PivotTableNetworkResiliency" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291204ข้อผิดพลาดในการบันทึกแฟ้มหลังจากที่การเชื่อมต่อเครือข่ายได้มีแพ้ใน Excel

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ หลายตัวเลือกการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้

ตอบอย่างรวดเร็วค้นหาคำด้วยตัวคุณเองแบบออนไลน์

ใช้การสนับสนุนออนไลน์ของ Microsoft เพื่อค้นหาในฐานความรู้ของ Microsoft และแหล่งข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ สำหรับคำตอบอย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดไซต์เพื่อควบคุมการค้นหาของคุณ

เมื่อต้องการเริ่มการค้นหา ค้นหาเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่จะช่วยให้คุณ มีปัญหาในการแก้ไขปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ Microsoft Office XP คลิกเกี่ยวกับเว็บไซต์ Microsoftชื่อโปรแกรมในการวิธีใช้เมนู แล้วคลิกฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค.
ปิด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 815049 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:05:15 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbperformance kbtshoot kbinfo kbmt KB815049 KbMtth
คำติชม