ประสบการณ์ใช้งานการเรียกดูการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:815141
สรุป
โดยค่าเริ่มต้น การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งานบน Windows Server 2003 เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Internet Explorer คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

Microsoft Internet Explorer การตั้งค่าการเข้าถึงบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับของการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงนี้ลดความเสี่ยงของการโจมตีจากเนื้อหาบนเว็บที่ไม่ปลอดภัย แต่ก็ยังอาจป้องกันไม่ให้เว็บไซต์แสดงอย่างถูกต้อง และจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย

การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer สร้างการกำหนดค่า สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และ สำหรับ Microsoft Internet Explorer ที่ลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อการโจมตีที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นได้ผ่านทางเว็บเนื้อหาและสคริปต์ของโปรแกรมประยุกต์ ผลที่ได้ บางเว็บไซต์อาจไม่แสดง หรือดำเนินการตามที่คาดไว้

บทความนี้อธิบายถึงผลกระทบของการปรับปรุงความปลอดภัยกำหนดค่า Internet Explorer ใน Windows Server 2003
ข้อมูลเพิ่มเติม
การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer สร้างการตั้งค่าความปลอดภัยที่กำหนดวิธีการที่ผู้ใช้เรียกดูอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเว็บไซต์ นอกจากนี้การตั้งค่าเหล่านี้จะลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยังเว็บไซต์ที่อาจแสดงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ระดับของการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงนี้สามารถป้องกันไม่ให้เว็บไซต์แสดงอย่างถูกต้องใน Internet Explorer และสามารถจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย เช่นแฟ้มในโฟลเดอร์การตั้งชื่อแบบแผนสากล (UNC) ที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคุณต้องการดูเว็บไซต์ที่ใช้การทำงานของ Internet Explorer ที่ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการรวมในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่หรือไซต์ที่เชื่อถือ

โซนความปลอดภัยของ Internet Explorer

ใน Internet Explorer คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับโซนความปลอดภัยที่มีอยู่ภายในหลาย: โซนอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้และในโซนไซต์ที่ถูกจำกัดได้ การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer กำหนดระดับความปลอดภัยของโซนเหล่านี้เป็นดังนี้:
 • สำหรับโซนอินเทอร์เน็ตlevelis การรักษาความปลอดภัยตั้งค่าเป็นสูง
 • สำหรับโซนไซต์ที่เชื่อถือได้securitylevel ถูกตั้งค่าเป็น'ปานกลาง' อนุญาตให้เรียกดูของ Internetsites มาก
 • สำหรับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่securitylevel ถูกกำหนดเป็นปานกลางต่ำ ซึ่งช่วยให้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของคุณ (ชื่อและรหัสผ่าน) จะถูกส่งผ่านโดยอัตโนมัติไป thatneed ไซต์และโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้น
 • สำหรับโซนไซต์ที่ถูกจำกัดระดับ thesecurity ถูกตั้งค่าเป็นสูง
 • โดยค่าเริ่มต้น อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตไซต์ทั้งหมดถูกกำหนดเป็นโซนอินเทอร์เน็ตกัน อินทราเน็ตไซต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโซนอินทราเน็ตเฉพาะเว้นแต่ว่าคุณอย่างชัดเจนเพิ่มเข้าไป thiszone

วิธีการเรียกดูเมื่อการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งาน

กำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer เพิ่มระดับความปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียกดูอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 • เนื่องจากตัวควบคุม ActiveX และสคริปต์ถูกปิดใช้งาน อินเทอร์เน็ตไซต์อาจไม่แสดงใน Internet Explorer ที่คุณคาดหวัง andapplications ที่ใช้อินเทอร์เน็ตอาจทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณเชื่อถือไซต์ anInternet และต้องการให้งานได้ คุณสามารถเพิ่มไซต์นั้นลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer

  ถ้าคุณ tryto ดูอินเทอร์เน็ตไซต์ ที่ใช้สคริปต์ หรือตัวควบคุม ActiveX คุณ receivethe ตามข้อความ:
  เนื้อหาจากเว็บไซต์ listedbelow ถูกบล็อก โดย Internet Explorer ขั้นสูง SecurityConfiguration

  ถ้าคุณเชื่อถือเว็บไซต์นี้ คุณสามารถลด securitysettings สำหรับไซต์ได้ โดยการเพิ่มเข้าไปในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณทราบว่า ไซต์ thisWeb อยู่บนอินทราเน็ตของคุณ ตรวจสอบ'วิธีใช้'สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่ม thesite ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่แทน
  Microsoft ขอแนะนำ thatyou เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้นถ้าคุณ arecompletely มั่นใจว่า ไซต์ดังกล่าวเชื่อถือ และ URL เป็น thecorrect หนึ่งสอง

  หมายเหตุ เพิ่มเว็บไซต์ลงใน willlower ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์สำหรับ allapplications รวมถึง Internet Explorer

  ดูเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเว็บไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้"เพิ่มไซต์ลงใน SitesZone เชื่อถือได้"ส่วนของบทความนี้
 • เข้าถึงอินทราเน็ตไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ runover อินทราเน็ตเฉพาะและแฟ้มอื่น ๆ บน berestricted พฤษภาคมทรัพยากรเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคุณเชื่อถืออินทราเน็ตไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันต้อง befunctional คุณสามารถเพิ่มลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตท้องถิ่น" sectionof บทความนี้

ลักษณะพิเศษของ Internet Explorer การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง

การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ปรับระดับความปลอดภัยสำหรับโซนความปลอดภัยที่มีอยู่ ตารางต่อไปนี้อธิบายว่า แต่ละโซนได้รับผลกระทบ:
โซนระดับความปลอดภัยผลลัพธ์
โซนอินเทอร์เน็ตสูงโซนอินเทอร์เน็ตมีการตั้งค่าความปลอดภัยเดียวกันเป็นโซนไซต์ที่ถูกจำกัด โดยค่าเริ่มต้น อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตไซต์ทั้งหมดจะกำหนดให้กับโซนนี้

เว็บเพจที่อาจไม่แสดงใน Internet Explorer ตามที่คุณคาดหวัง และโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องใช้เบราว์เซอร์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากสคริปต์ ตัวควบคุม ActiveX, Microsoft เสมือนเครื่อง (Microsoft VM) สำหรับ HTML เนื้อหา และแฟ้มที่ดาวน์โหลด ได้ถูกปิดใช้งานอยู่ ถ้าคุณเชื่อถือไซต์อินเทอร์เน็ต และต้องการทำงาน คุณสามารถเพิ่มไซต์นั้นลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้"ส่วนของบทความนี้
โซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ปานกลางต่ำการเข้าถึงสคริปต์ แฟ้มที่ปฏิบัติการได้ และแฟ้มอื่น ๆ ในการตั้งชื่อแบบแผนสากล (UNC) ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ถูกจำกัดเว้นแต่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันถูกเพิ่มลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่อย่างชัดเจน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตท้องถิ่น"ส่วนของบทความนี้

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมอินทราเน็ตไซต์ คุณอาจถูกซ้ำ ๆ ร้องขอข้อมูลประจำตัวของ (ของคุณชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) เป็นผลมาจากการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง ในอดีต Internet Explorer จะส่งผ่านข้อมูลประจำตัวของคุณไปยังอินทราเน็ตไซต์ การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงปิดใช้งานการตรวจสอบอินทราเน็ตไซต์โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการข้อมูลประจำตัวของคุณจะถูกส่งผ่านไปยังอินทราเน็ตไซต์บางโดยอัตโนมัติ เพิ่มไซต์เหล่านั้นลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตท้องถิ่น"ส่วนของบทความนี้

เพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ เนื่องจากข้อมูลประจำตัวของคุณจะถูกส่งผ่านโดยอัตโนมัติไปยังไซต์ถ้ามีการร้องขอ
โซนไซต์ที่เชื่อถือได้ปานกลางโซนนี้มีสำหรับอินเทอร์เน็ตไซต์ที่มีเนื้อหาที่คุณเชื่อถือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้"ส่วนของบทความนี้
โซนไซต์ที่ถูกจำกัดสูงโซนนี้ประกอบด้วยไซต์ที่คุณไม่เชื่อถือ เช่นไซต์ที่อาจอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณถ้าคุณพยายามที่จะดาวน์โหลด หรือเรียกใช้แฟ้มนั้น
การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ยังปรับแต่งใน Internet Explorer และการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกคุกคามด้านความปลอดภัยในอนาคตที่เป็นไปได้ การตั้งค่าเหล่านี้อยู่ในแท็บขั้นสูงInternet Options'ใน'แผงควบคุม' ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่า:
ลักษณะการทำงานรายการการตั้งค่าใหม่ผลลัพธ์
เรียกดูแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงบนจะแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่ออินเทอร์เน็ตไซต์พยายามใช้สคริปต์หรือตัวควบคุม ActiveX
เรียกดูเปิดใช้งานโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ปิดปิดการใช้งานคุณลักษณะต่าง ๆ ที่คุณได้ติดตั้งไว้สำหรับใช้กับ Internet Explorer ที่สร้างขึ้น โดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft
เรียกดูเปิดใช้งานการติดตั้งเมื่อต้องการ (Internet Explorer)ปิดปิดใช้งานการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Internet Explorer ในอุปสงค์ ถ้าจำเป็นต้องใช้เว็บเพจ
เรียกดูเปิดใช้งานการติดตั้งตามความต้องการ (อื่น ๆ)ปิดปิดใช้งานการติดตั้งเว็บคอมโพเนนต์บนอุปสงค์ ถ้าจำเป็นต้องใช้เว็บเพจ
Microsoft VMคอมไพเลอร์เพิ่งเวลา (JIT) สำหรับเครื่องเสมือนที่เปิดใช้งาน (จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่)ปิดปิดการใช้งาน Microsoft VM คอมไพเลอร์
มัลติมีเดียแสดงเนื้อหาออนไลน์ในแถบสื่อบนปิดใช้งานการเล่นเนื้อหาสื่อในแถบสื่อ Internet Explorer
มัลติมีเดียเล่นเสียงในเว็บเพจปิดปิดใช้งานเพลงและเสียงอื่น ๆ
มัลติมีเดียเล่นภาพเคลื่อนไหวในเว็บเพจปิดปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหว
มัลติมีเดียเล่นวิดีโอในเว็บเพจปิดปิดการใช้งานวิดีโอคลิป
รักษาความปลอดภัยตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่ริม)บนตรวจสอบใบรับรองของเว็บไซต์เพื่อดูว่า ใบรับรองที่ถูกเพิกถอนก่อนที่จะยอมรับใบรับรองเป็นที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
รักษาความปลอดภัยตรวจสอบลายเซ็นบนโปรแกรมที่ดาวน์โหลดบนตรวจสอบ และแสดงข้อมูลประจำตัวของโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ
รักษาความปลอดภัยบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์บนปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลที่ปลอดภัยลงในโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวของคุณ
รักษาความปลอดภัยแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวโฟลเดอร์ว่างเมื่อปิดเบราว์เซอร์บนล้างโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ลดฟังก์ชันการทำงานในเว็บเพจ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ทรัพยากรเครือข่ายท้องถิ่น และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เบราว์เซอร์เพื่อแสดงวิธีใช้แบบออนไลน์ การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใช้ทั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อินทราเน็ตเฉพาะที่หรือไซต์ที่เชื่อถือได้โซนรวมรายการ ให้ดู "การจัดการ Internet Explorer การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง"ส่วนของบทความนี้

เมื่อการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้ มีการกำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมต่อไปนี้:
 • ในเว็บไซต์ Windows Update ถูกเพิ่มลงในโซนTrustedsites นี้ช่วยให้คุณสามารถยังคงได้รับ updatesfor ที่สำคัญของระบบปฏิบัติการ
 • ไซต์รายงานข้อผิดพลาดของ Windows ถูกเพิ่มลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือ นี้ช่วยให้คุณสามารถรายงาน problemsencountered กับระบบปฏิบัติการของคุณและค้นหาการแก้ไขปัญหา
 • หลายไซต์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น http://localhost, https://localhost และ hcp://system) จะถูกเพิ่มลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ ซึ่งช่วยให้แอพลิเคชันและรหัสการ worklocally เพื่อให้คุณสามารถทำงานดูแลทั่วไปให้เสร็จสมบูรณ์
 • ระดับการแพลตฟอร์มที่สำหรับการกำหนดลักษณะสิทธิส่วนบุคคล (P3P)ถูกตั้งค่าเป็น'ปานกลาง'สำหรับโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงระดับ P3P สำหรับโซนอื่น ๆ นอกเหนือจากการ InternetZone คลิกแท็บความเป็นส่วนตัวของInternetOptionsใน'แผงควบคุม'และจากนั้น คลิกนำเข้าเพื่อใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเอง สำหรับนโยบาย sampleprivacy เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมต่อไปนี้ของ MSDN ไลบรารีเว็บไซต์ของ Microsoft:

Internet Explorer ขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยและบริการเทอร์มินัล

การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันตามชนิดของการติดตั้ง ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่ผู้ใช้ได้รับผลกระทบ:
ชนิดของการติดตั้งการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยขั้นสูงถูกนำไปใช้กับ
ผู้ดูแลได้อย่างไรผู้ใช้ขั้นสูงหรือไม่ผู้ใช้ที่จำกัดหรือไม่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดหรือไม่
การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
การติดตั้งระบบปฏิบัติการใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
ติดตั้งบริการเทอร์มินัลด้วยตนเองใช่ใช่ใช่ **ใช่ **
** ในระหว่างการติดตั้งบริการเทอร์มินัลด้วยตนเอง คุณได้รับพร้อมท์ให้ปิดใช้งานการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorerสำหรับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้เซสชันบริการเทอร์มินัล โดยไม่มีข้อจำกัด

ผู้ดูแลระบบควรพิจารณาให้รอบคอบถึงความเสี่ยงของการใช้ของโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้หลายคนก่อนที่จะปิดใช้งานการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง ถึงแม้ว่าการปิดใช้งานการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานการเรียกดูเว็บสำหรับผู้ใช้ ดังกล่าวยังจะเพิ่มความเสี่ยงของผู้ใช้ที่กลายเป็น เหยื่อของการโจมตีที่โฮสต์เว็บที่แล้วได้อาจทำให้การรักษาความปลอดภัยทั้งระบบไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง ให้ดู "ใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer กับผู้ใช้ที่ระบุ"ส่วนของบทความนี้

ลักษณะพิเศษของการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ในประสบการณ์การใช้งานผู้ใช้ Internet Explorer

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer มีผลกับประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้แต่ละ ด้วย Internet Explorer:
งานสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์โดย
ผู้ดูแลได้อย่างไรผู้ใช้ขั้นสูงหรือไม่ผู้ใช้ที่จำกัดหรือไม่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดหรือไม่
เปิด/ปิดการกำหนด ค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
ปรับระดับความปลอดภัยสำหรับเขตพื้นที่เฉพาะใน Internet Explorer ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ ใช่ใช่ใช่ใช่
เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ ใช่ใช่ใช่ใช่
Internet Explorer งานอื่น ๆ สามารถสิ้นสุดภายในกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด ยกเว้นว่าดูแลเซิร์ฟเวอร์นอกจากนี้จำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้

การจัดการ Internet Explorer การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง

การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณการคุกคามด้านความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง ให้พิจารณาคำแนะนำการจัดการเบราว์เซอร์เหล่านี้:
 • โดยค่าเริ่มต้น อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตไซต์ทั้งหมดถูกกำหนดเป็นโซนอินเทอร์เน็ตกัน ถ้าคุณเชื่อถืออินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต siteand ต้องการให้สามารถทำงาน เพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ลงในโซนTrustedsitesหรือจะเป็นเว็บไซต์อินทราเน็ต เพิ่มอินทราเน็ตไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ securitylevels สำหรับแต่ละเขตพื้นที่ ให้ดู "ลักษณะพิเศษของ ofInternet เวอร์"ส่วนของ thisarticle
 • ถ้าคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอนต์ที่ใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต ได้ดีที่สุดเมื่อต้องการเพิ่มเว็บเพจที่โฮสต์โปรแกรมประยุกต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "เพิ่มไซต์ลงใน SitesZone เชื่อถือได้"ส่วนของบทความนี้
 • ถ้าคุณต้องการเรียกใช้ overa การแอพลิเคชันไคลเอนต์ที่ใช้เบราว์เซอร์ได้รับการป้องกัน และปลอดภัยอินทราเน็ต ดีที่สุดคือการเพิ่ม thathosts หน้าเว็บแอพลิเคชันลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ สำหรับ moreinformation เกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดู "AddSites ไปยังโซนอินทราเน็ตท้องถิ่น"ส่วนของ thisarticle
 • เพิ่มไซต์ภายในและเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องไปยังโซนLocalintranetเพื่อตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์เข้าถึงแอพลิเคชัน และสามารถ runthese แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • ใช้ Unattend.txt เพื่อเพิ่มอินทราเน็ตไซต์และเซิร์ฟเวอร์ UNC เพื่อรวมรายการโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ theinstallation สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดู Readmefile ใน Deploy.cab บนซีดีผลิตภัณฑ์ Windows
 • ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ในการดาวน์โหลดแฟ้มเช่นไดรเวอร์ andservice ชุด และหลีกเลี่ยงการเรียกดูบนเซิร์ฟเวอร์
 • ถ้าคุณใช้ดิสก์เกี่ยวกับภาพเพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ onyour เซิร์ฟเวอร์ เพิ่มอินทราเน็ตไซต์และเซิร์ฟเวอร์ UNC คุณเชื่อถือลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่และเพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ที่คุณ trustto ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ใน base image คุณสามารถ thenchange รายการสำหรับรูปที่สัมพันธ์กับ andrequirements ชนิดของเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน

เพิ่มไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้

เมื่อการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็นสูง ถ้าคุณเชื่อถือเว็บเพจ และจะถูกทำงาน คุณสามารถเพิ่มเพจนั้นลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เยี่ยมชมไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม
  • ถ้าคุณกำลังดูไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 2
  • ถ้าคุณทราบ URL ของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม เริ่มโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ URL ของไซต์ในแถบอยู่และรอสำหรับไซต์ที่โหลดแล้ว
 2. บนเมนูแฟ้มthissite เพิ่มให้คลิก แล้ว คลิ กSitesZone ที่เชื่อถือได้
 3. ในกล่องโต้ตอบของไซต์ที่เชื่อถือได้คลิกเพิ่มเพื่อย้ายไซต์ไปยังรายการ และจากนั้น คลิกปิด
 4. ฟื้นฟูเพจเพื่อดูไซต์จาก newzone ของ
 5. ตรวจสอบแถบสถานะของเบราว์เซอร์เพื่อยืนยัน thesite ที่อยู่ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้หรือไม่
หมายเหตุ
 • ถ้าอินเทอร์เน็ตไซต์พยายามใช้สคริปต์หรือ ActiveXControls กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อ แจ้งให้คุณทราบ คุณสามารถเพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้โดยตรงจากกล่องโต้ตอบนี้ ถ้าคุณปิดกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถเปิดใช้กล่องโต้ตอบใน InternetExplorer: บนเมนูเครื่องมือคลิInternetOptionsได้ บนแท็บขั้นสูงเลือกกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย Displayenhanced
 • เว็บเพจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโซนเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง Youcannot เพิ่มเพในโซนไซต์ที่เชื่อถือและโซนอินทราเน็ตเฉพาะ
 • เมื่อคุณเพิ่มกราฟิกลงในโซนTrustedsitesคุณกำลังเพิ่มโดเมนสำหรับเพจนั้น ดังนั้น allpages ในโดเมนที่ถูกเพิ่มลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องเพิ่มhttp://www.microsoft.com/windowsxp/expertzone/ โซนไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณ คุณกำลังเพิ่มhttp://www.microsoft.com ถ้า คุณแล้วต้องการดูวิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุนไซต์ youmust เพิ่ม http://support.microsoft.com แยกต่างหาก เนื่องจากวิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุนไซต์ โดเมนแยกต่างหาก
 • Internet Explorer เก็บรักษารายการที่แตกต่างกันสองของ sitesfor ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ รายการหนึ่งมีผลเมื่อมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย theenhanced และเป็นรายการแยกต่างหากใน effectwhen การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณเพิ่ม pageto เป็นเว็บในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้คุณจะเพิ่มการให้ listthat อยู่ในลักษณะพิเศษ
 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อเพิ่ม subdomains ทั้งหมดสำหรับโดเมน aparticular ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม* microsoft.com ไปยังรายการ เพิ่มทั้งwww.microsoft.comและsupport.microsoft.com
 • อินเทอร์เน็ตหลายไซต์ใช้มากกว่าหนึ่งโดเมนกับโฮสต์ theircontent คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มหลายโดเมนไปยังโซนTrustedsitesเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบสำหรับไซต์หนึ่ง
 • ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเพิ่มหลายไซต์ที่ sametime ที่ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้โดยใช้การตั้งค่า inUnattend.txt บางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดู inDeploy.cab ยังแฟ้ม Readme บนซีดีผลิตภัณฑ์ Windows คุณยังสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่ม andmanage หลายไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูMicrosoft Windows Server 2003 ปรับใช้ชุด

เพิ่มไซต์ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่

เมื่อการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งาน การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับไซต์อินทราเน็ตทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็นสูง ดังนั้น คุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของคุณ (ของคุณชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) แต่ละครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมไซต์อินทราเน็ตที่ไม่ได้ถูกเพิ่มลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ ถ้าปกติคุณใช้อินทราเน็ตไซต์ และคุณทราบว่า ไซต์ดังกล่าวเชื่อถือได้ คุณสามารถเพิ่มค่าเหล่านั้นลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ใน Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เยี่ยมชมไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม
  • ถ้าคุณกำลังดูไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 2
  • ถ้าคุณทราบ URL ของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม เริ่มโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ URL ของไซต์ในแถบอยู่และรอสำหรับไซต์ที่โหลดแล้ว
 2. บนเมนูแฟ้มthissite เพิ่มให้คลิก แล้ว คลิ กIntranetZone ท้องถิ่น
 3. ในกล่องโต้ตอบอินทราเน็ตคลิกเพิ่มเพื่อย้ายไซต์ไปยังรายการ และจากนั้น คลิกปิด
 4. ฟื้นฟูเพจเพื่อดูไซต์จาก newzone ของ
 5. ตรวจสอบแถบสถานะของเบราว์เซอร์เพื่อยืนยัน thesite ที่อยู่ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่หรือไม่
หมายเหตุ
 • เพิ่มอินเทอร์เน็ตไซต์ลงในโซนLocalintranetเนื่องจากข้อมูลประจำตัวของคุณจะถูกส่งผ่านโดยอัตโนมัติไปยังไซต์ถ้ามีการร้องขอ
 • เว็บเพจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโซนเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง Youcannot เพิ่มเพในโซนไซต์ที่เชื่อถือและโซนอินทราเน็ตเฉพาะ
 • การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงจะจำกัดสคริปต์ accessto แฟ้มที่ปฏิบัติการได้ และแฟ้มอื่น ๆ อาจไม่ปลอดภัยบน pathunless UNC เส้นทาง UNC ถูกเพิ่มเข้าไป zoneexplicitlyอินทราเน็ตท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการ access\\เซิร์ฟเวอร์\share\setup.exe คุณต้องเพิ่ม\\เซิร์ฟเวอร์ ไปยังโซนLocalintranet
 • เมื่อคุณเพิ่มกราฟิกลงในโซนLocalintranetคุณกำลังเพิ่มโดเมนสำหรับเพจนั้น ดังนั้น allpages ในโดเมนที่ถูกเพิ่มลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องเพิ่มhttp://YourIntranetServer/เว็บ ย่อยโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ของคุณ คุณกำลัง addinghttp: / /YourIntranetServer.
 • Internet Explorer เก็บรักษารายการที่แตกต่างกันสองของ sitesfor ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ รายการหนึ่งมีผลเมื่อมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย theenhanced และเป็นรายการแยกต่างหากใน effectwhen การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณเพิ่ม pageto เป็นเว็บในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่คุณกำลังเพิ่มการให้ listthat อยู่ในลักษณะพิเศษ
 • ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเพิ่มหลายไซต์ได้ sametime ลงในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่โดยใช้ inUnattend.txt การตั้งค่าบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดู inDeploy.cab ยังแฟ้ม Readme บนซีดีผลิตภัณฑ์ Windows คุณยังสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเพิ่ม andmanage หลายไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูMicrosoft Windows Server 2003 ปรับใช้ชุด

ใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer กับผู้ใช้ที่ระบุ

การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer อนุญาตให้คุณควบคุมระดับการเข้าถึง Internet Explorer ที่อนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดControl Panelคลิกโปรแกรม orRemove เพิ่มและจากนั้น คลิกเพิ่ม/เอาออก WindowsComponents
 2. เลือกSecurityConfiguration แบบพิเศษของ Internet Explorerและจากนั้น คลิกรายละเอียด
 3. จะใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม thatyou: Foradministrator กลุ่มสำหรับกลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดหรือทั้งสอง อย่าง แล้ว คลิกตกลง
 4. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 5. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer จะใช้ securitysettings ปรับปรุงขึ้น
หมายเหตุ
 • เมื่อคุณใช้ Internet Explorer ขั้นสูง SecurityConfiguration กลุ่มผู้ดูแลระบบตั้งค่าที่ถูกใช้ toadministrators และผู้ใช้ขั้นสูง เมื่อคุณกำหนดค่า Internet Explorer EnhancedSecurity นำไปใช้กับกลุ่มผู้ใช้ มีใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้ limitedand จำกัด
 • สำหรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ Internet Explorer securityzones เยี่ยมชมต่อไปนี้ของ MSDN ไลบรารีเว็บไซต์ของ Microsoft:

ใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer Start Windows 2000

ถ้าการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณอาจตัดสินใจว่า จะใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer เริ่มต้นที่ใช้ โดย Windows 2000

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดControl Panelคลิกโปรแกรม orRemove เพิ่มและจากนั้น คลิกเพิ่ม/เอาออก WindowsComponents
 2. เลือกSecurityConfiguration แบบพิเศษของ Internet Explorerคลิกเพื่อยกเลิกการเลือก และจากนั้น คลิกตกลง
 3. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 4. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญ
 • เมื่อคุณใช้ forInternet ตั้งค่าความปลอดภัยของ Windows 2000 Explorer คุณต้องคืนค่ารายการของไซต์ที่เชื่อถือและอินทราเน็ต ไซต์ที่มีผลบังคับในเวลา InternetExplorer ฟิกความปลอดภัยขั้นสูงถูกนำไปใช้
 • นำการตั้งค่า Explorersecurity อินเทอร์เน็ตเริ่มต้น Windows 2000 เพิ่มความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อ frommalicious การโจมตีที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บเนื้อหา

ซึ่งการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่ใช้การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถซึ่ง Internet Explorer ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้Internet Options'ใน'แผงควบคุม'เมื่อต้องการเพิ่มการตั้งค่าความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และจากนั้น บนเมนูเครื่องมือคลิInternetOptions
 2. บนแท็บความปลอดภัยเลือกโซน Webcontent ที่คุณต้องการปรับปรุง:อินเทอร์เน็ตLocalintranetไซต์ที่เชื่อถือได้หรือRestrictedsites
 3. ภายใต้ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้คลิกระดับเริ่มต้นเพื่อใช้ระดับความปลอดภัยเริ่มต้นสำหรับโซน หรือคลิกกำหนดระดับเองจากนั้น เลือก youwant ตั้งค่าไว้
หมายเหตุ
 • สำหรับไซต์ที่ถูกจำกัด คลิกกำหนดระดับเองและจากนั้น คลิกระดับในรายการรีเซ็ตเป็น
 • สำหรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ Internet Explorer securityzones เยี่ยมชมต่อไปนี้ของ MSDN ไลบรารีเว็บไซต์ของ Microsoft:

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยเบราว์เซอร์

ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการเรียกดูอินเทอร์เน็ตไม่ใช่การรักษาความปลอดภัยเสียงได้เนื่องจากโจมตีของอินเทอร์เน็ตในการเรียกดูที่เพิ่มความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณใช้เบราว์เซอร์ เป็นความคิดที่ดีในการจำกัดการเรียกดูบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อต้องการลดความเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ของการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาบนเว็บที่เป็นอันตราย:
 • อย่าใช้เซิร์ฟเวอร์ในการเรียกดู Webcontent ทั่วไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ในการดาวน์โหลดแฟ้มเช่นไดรเวอร์ andservice ชุด
 • ดูไซต์ที่คุณไม่สามารถยืนยัน aresecure
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ที่จำกัดแทนการ administratoraccount สำหรับการเรียกดูเว็บทั่วไป
 • ใช้นโยบาย กลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต makinginappropriate การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยของเบราว์เซอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ดูแลสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่เชื่อถือได้และเว็บไซต์ บนอินทราเน็ตภายในองค์กร และ บนอินเทอร์เน็ต แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค "การจัดการ Internet Explorer ขั้นสูงกำหนดค่าความปลอดภัย":
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 815141 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/13/2016 01:59:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB815141 KbMtth
คำติชม