ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

lication tracing localOnly="[true|false]" - View trace results from localhost only pageOutput="[true|false]" - Display trace ouput on individual pages requestLimit="[number]" - Number of trace results available in trace.axd traceMode="[SortByTime|SortByCategory]" - Sorts trace result displays based on Time or Category --><trace enabled="false" localOnly="true" pageOutput="false" requestLimit="10" traceMode="SortByTime"/>
 • การคัดลอกองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดและจุดเริ่มต้นใด ๆ ข้อคิดเห็นไปยังคลิปบอร์ด
 • กำหนดวิธีซ้อนองค์ประกอบใน Machine.config แฟ้ม

  แฟ้ม Machine.config ลำดับชั้น และองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกเป็นแบบซ้อนในองค์ประกอบอื่น ๆ เมื่อคุณคัดลอกองค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกจากไฟล์ Machine.config ไปยังแฟ้ม Web.config คุณต้อง nest องค์ประกอบนั้นตั้งค่าคอนฟิกในองค์ประกอบเดียวกันที่ถูกคัดลอกจาก เมื่อต้องการกำหนดองค์ประกอบของแฟ้ม Machine.config ที่องค์ประกอบในการตั้งค่าคอนฟิกมีอยู่ใน เลื่อนขึ้นในแฟ้ม Machine.config จนกว่าคุณพบองค์ประกอบที่เปิด ไม่มีปิด องค์ประกอบที่มีอยู่อย่างง่ายเพื่อระบุได้เนื่องจากองค์ประกอบ higher-level มีการย่อหน้าน้อยลง

  ASP.NET ส่วนใหญ่จะจัดโครงแบบสินค้ามีอยู่ในนั้น<system.web></system.web>องค์ประกอบ สิ้นสุด(องค์ประกอบ) ต้องถูกวางหลังจากองค์ประกอบที่กำหนดค่าของคุณ

  หมายเหตุองค์ประกอบที่องค์ประกอบที่กำหนดค่าของคุณมีอยู่ใน คุณต้องวางองค์ประกอบนั้นในองค์ประกอบเดียวกันในแฟ้ม Web.config องค์ประกอบของการตั้งค่าคอนฟิกอาจเป็นแบบซ้อนในองค์ประกอบหลาย คุณต้องสร้างองค์ประกอบ higher-level ทั้งหมดในแฟ้ม Web.config
 • ปิดแฟ้ม Machine.config และใช้ตัวแก้ไขข้อความของคุณเพื่อเปิดแฟ้ม Web.config ในไดเรกทอรีรากของ ASP.NET ของแอพลิเคชัน
 • วางองค์ประกอบของการกำหนดค่าระหว่างเริ่มต้นและสิ้นสุดขององค์ประกอบที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4

  ตัวอย่าง ถ้ามีการจัดโครงแบบสินค้าจะมีอยู่ในนั้น<system.web></system.web>องค์ประกอบ โครงแบบสินค้าต้องถูกวางทันทีหลังจากเปิดบรรทัดของ<system.web></system.web>องค์ประกอบ และก่อนการปิดบัญชีบรรทัด
 • ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกองค์ประกอบในแฟ้ม Web.config แทนที่การตั้งค่า Machine.config สำหรับโปรแกรมประยุกต์นั้น

  การตั้งค่านี้นำไปใช้กับโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Web.config และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด

 • กลับสู่ด้านบน
  ข้อมูลอ้างอิง
  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  815179วิธีการสร้างแฟ้ม Web.config สำหรับแอพลิเคชันที่ ASP.NET
  818016วิธีการจัดวางแอปพลิเคชันที่จะสร้างบน.NET Framework
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกของ ASP.NET และรูปแบบของแฟ้มการกำหนดค่าของ ASP.NET โปรดดูคู่มือ.NET Framework SDK หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa719558 (VS.71)

  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ackhksh7 (vs.71)

  กลับสู่ด้านบน

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 815178 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/14/2011 12:04:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Microsoft ASP.NET 1.0
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • kbweb kbconfig kbredistribution kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB815178 KbMtth
  คำติชม